Forhåndsgodkendelse og merit (Arts)

Som studerende på Arts har du mulighed for at erstatte et eller flere kurser/moduler i din uddannelse med et kursus/modul fra en anden uddannelse på Aarhus Universitet eller et andet universitet i Danmarks eller udlandet.

Inden du kan søge optagelse på et kursus/modul uden for din egen uddannelse, skal du have en forhåndsgodkendelse.

 

Sådan gør du, hvis du vil tage et...

kursus/modul på Aarhus Universitet

Forhåndsgodkendte valgfag

Nogle kurser/moduler er allerede forhåndsgodkendt til at indgå som valgfag eller lign. på bestemte uddannelser.

Hvis du vil tilmeldes et valgfag, som er forhåndsgodkendt til din uddannelse, søger du optagelse på mit.au.dk inden for tilmeldingsperioderne.

Kurser/moduler som ikke er forhåndsgodkendte

 1. Søg forhåndsgodkendelse
  Hvis du gerne vil tilmeldes et kursus/modul på Aarhus Universitet, som ikke er forhåndsgodkendt til din uddannelse, skal Studienævnet give en faglig vurdering af, om kurset/modulet kan indgå i din uddannelse (forhåndsgodkendelse). 

  Du søger forhåndsgodkendelse via mit.au.dk. Brug skemaet ”Forhåndsgodkendelse af gæstefag (på AU)"

  Vær desuden opmærksom på fristerne for at søge om forhåndsgodkendelse.

 2. Søg optagelse
  Når du modtager en afgørelse fra studienævnet, vil det fremgå af den, hvordan du skal forholde dig i forhold til at søge optagelse. Hvis du har spørgsmål, så kontakt Studiecenter Arts.

  Hvis du ikke kan blive optaget på kurset/modulet, skal du kontakte Studiecenter Arts og søge om at blive tilmeldt et kursus/modul med ledige pladser på din egen uddannelse.

 3. Søg merit
  Når du har bestået faget, skal du søge om at få det meritoverført.

  Du søger via mit.au.dk. Brug skemaet ”Merit for gæstefag på AU”

  Vær opmærksom på, at dine forhåndsgodkendte kurser først indgår i din uddannelse (og dermed i opgørelsen over beståede ECTS), når de er meritoverført!

kursus/modul på et andet universitet

 1. Søg forhåndsgodkendelse
  Hvis du gerne vil tilmeldes et kursus/modul på et andet universitet end Aarhus Universitet (i Danmark eller udlandet), skal Studienævnet give en faglig vurdering af, om det kan indgå i din uddannelse (forhåndsgodkendelse). Du søger forhåndsgodkendelse via mit.au.dk. Ansøgningen skal desuden vedhæftes (eller forsynes med link til) en kursusbeskrivelse. 
  Brug skemaet ”Forhåndsgodkendelse af fag uden for AU”.

 2. Søg optagelse
  Når du har modtaget en forhåndsgodkendelse, skal du søge det pågældende universitet om at blive optaget. Vær opmærksom på, at du her skal følge det pågældende universitets ansøgningsfrister og -procedurer. Hvis du ikke kan blive optaget på kurset/modulet, skal du kontakte Studiecenter Arts og søge om at blive tilmeldt et kursus/modul med ledige pladser på din egen uddannelse.

 3. Søg meritoverførelse
  Når du har bestået kurset/modulet og har modtaget dokumentation for dit eksamensresultat, skal du straks indsende denne dokumentation og søge om at få det beståede kursus/modul meritoverført. Det gør du på mit.au.dk.
  Brug skemaet ”Merit for fag uden for AU”.
  Du skal sende dokumentation både på dansk (eller det lokale sprog) og på engelsk.

  Vær opmærksom på, at dine forhåndsgodkendte kurser først indgår i din uddannelse (og dermed i opgørelsen over beståede ECTS), når de er meritoverført!

Generelle informationer

Frister for at søge forhåndsgodkendelse

De forhåndsgodkendte fag tæller med som en del af din tilmelding til undervisning og eksamen på 30 ECTS pr. semester. 

For at du får mulighed for at planlægge dit studieforløb bedst muligt, anbefaler vi, at du har din forhåndsgodkendelse på plads, inden perioden for undervisningstilmelding starter. 

Vi tilstræber en hurtig sagsbehandling af ansøgninger om forhåndsgodkendelse. Hvis du vil være sikker på at få svar på din ansøgning, inden perioden for undervisningstilmelding starter, skal du søge inden fristerne nedenfor: 

 • Kurser/moduler i efterårssemestret: 1. april
 • Kurser/moduler i forårssemestret: 1. oktober
 • Forhåndsgodkendelse i forbindelse med tilvalg i udlandet (ITTU): 15. februar 
  Læs mere om ITTU

Dokumentation for beståede kurser

Generelt gælder det

 • Uanset hvilken form for dokumentation, du indsender, skal der altid medfølge en beskrivelse af den lokale karakterskala (gælder dog ikke danske universiteter).
 • Andre former for dokumentation end nedenstående godkendes ikke nødvendigvis, men vurderes enkeltvist.
 • Det er dit ansvar at indsende dokumentation eller arrangere, at dokumentationen sendes til Studiecenter Arts.
 • Der skal indsendes dokumentation på på originalsproget samt på engelsk. Hvis der ikke fremgår engelske titler af din dokumentation, skal du selv sørge for en oversættelse. 

 Hvis dine resultater er opnået på et dansk universitet, skal du være særligt opmærksom på følgende:

 • Hvis fagets titel fremgår på dansk på dokumentationen, skal du også fremsende den engelske titel. På mange danske universiteter kan du selv bestille en udskrift på henholdsvis dansk og engelsk. Alternativt, kan du bede om en engelsk eksamensudskrift ved den pågældende studieadministration.

Mulige former for dokumentation

Når du skal have meritoverført beståede fag fra andre danske eller internationale universiteter, kan du dokumentere dine opnåede resultater på én af nedenstående måder:

1. Officielt Transcript of Records – ofte med teksten ’Official Academic Record’ eller tilsvarende.

Transcripts være printet på officielt papir, med vandmærke og universitetets logo med videre.

Dokumentet skal indeholde:

 • personlige data;
 • titler på de fag, du har fulgt (herunder engelsk titel);
 • dine opnåede resultater – dette gælder også ikke-beståede resultater
 • dato, formel underskrift og stempel fra universitetet.

2. Eksamensudskrift – printet direkte fra det pågældende universitets studieadministrative system.

Ikke alle universiteter udsteder formelle eksamensbeviser til studerende, der har været på et kortere ophold eller fulgt enkelte fag, hvorfor det kan være nødvendigt at lave en verificeret udskrift fra det studieadministrative system.

Dokumentationen skal indeholde:

 • dine personlige data;
 • titler på de fag, du har fulgt (herunder engelsk titel);
 • dine opnåede resultater – dette gælder også ikke-beståede resultater
 • dato, formel underskrift og stempel fra universitetet.

3. Digitalt eksamensbevis

Nogle universiteter udsteder ikke fysisk dokumentation for opnåede resultater, men gør udelukkende disse tilgængelige online.

Såfremt du ønsker at anvende et digitalt eksamensbevis, skal du enten:

 • Fremsende dokumentet med en form for digital bekræftelse af autenticitet eller
 • Du skal møde op personligt for at bekræfte rigtigheden af dokumentationen. Dette gøres ved, at hente eksamensbeviset fra en passwordbeskyttet hjemmeside, som fremsøges enten via et link i en officiel e-mail eller via det respektive universitets officielle hjemmeside.

Dokumentationen skal indeholde:

 • dine personlige data;
 • titler på de fag, du har fulgt (herunder engelsk titel);
 • dine opnåede resultater – dette gælder også ikke-beståede resultater

FAQ

Kan jeg samtidig tilmelde mig et kursus/modul på min egen uddannelse?

Nej, når du sender en ansøgning om forhåndsgodkendelse af et kursus/modul uden for din egen uddannelse, bliver det betragtet som en tilmelding til undervisning og eksamen. Du kan derfor ikke samtidig tilmelde dig et kursus/modul på din egen uddannelse.

Hvis du ikke bliver optaget på det forhåndsgodkendte kursus/modul, eller hvis det ikke bliver oprettet, skal du kontakte Studiecenter Arts og søge om at blive tilmeldt et kursus/modul med ledige pladser på din egen uddannelse.

Kan jeg søge forhåndsgodkendelse til flere fag?
Ja, du kan søge om flere fag i samme ansøgning.

Hvad gør jeg, hvis kursets omfang ikke er angivet i ECTS?
Hvis kursets omfang ikke er angivet i ECTS, skal du angive den skala der bliver brugt. På udenlandske universiteter vil du kunne finde information om, hvor mange credits, units eller lignende der svarer til et semester. Denne information skal vedlægges din ansøgning.
Tjek evt. Landehåndbogen

Hvor mange ECTS skal jeg have?
Du skal sikre dig, at du får forhåndsgodkendt ECTS nok til, at du lever op til studieaktivitetskravet (45 ECTS) det pågældende studieår. Du skal også sikre dig, at du har mulighed for at bestå de 45 ECTS i løbet af studieåret. Endelig skal du sikre dig, at det stadig er muligt for dig at færdiggøre din uddannelse inden for den maksimale studietid.

Hvis du skal på udveksling kan der gælde særlige regler for, hvor mange ECTS du skal have forhåndsgodkendt. Læs mere på siden om udveksling og praktik i udlandet.

318114 / i40