Vejledning

Vi tilbyder vejledning til kandidat- og masterstuderende på DPU, som er stødt på forhindringer eller er gået i stå i forbindelse med opgaveskrivning eller specialeskrivning.

Om vores vejledningstilbud 

Vi vejleder studerende, som er stødt på forhindringer i skriveprocessen, fx fordi de har mistet overblikket over deres opgave eller oplever, at de simpelthen ikke kan skrive. Så vores vejledning er til jer, der har brug for råd til, hvordan I kan komme videre med at skrive.

Vores vejledning er retorisk vejledning, dvs. vejledning i, hvordan I skriver. Den er ikke faglig vejledning, for vi er eksperter i skrivning ikke i de fag, I studerer.

I vores vejledning har vi fokus på de tekster, som I er i gang med at skrive. Forud for vejledningen aftaler vi derfor med jer, at I sender os noget tekst, som I har skrevet (max 10 normalsider pr. studerende) sammen med et følgebrev, der kort beskriver jeres udfordringer.

433187 / i40