Studievejledere

Find

Alfabetisk

Studievejledningen på Arts

Hvem er vejlederne?

Studievejledningen på Arts varetages af ca. 50 studenterstudievejledere og 8 fuldtidsansatte studievejledere.

Din lokale studenterstudievejleder kan give dig svar på praktiske spørgsmål vedrørende generelle og fagspecifikke regler, der har betydning for dit studieforløb, samt tilbyde dig fagnær vejledning i forhold til dit studieprogram. Du kan også henvende dig med spørgsmål af mere personlig karakter, såsom studietvivl og din trivsel på studiet.

Hvis du har brug for at drøfte tungere eller mere omfattende problemstillinger, eller af andre årsager foretrækker at tale med en fuldtidsvejleder, kan du booke en samtale her.

Alle vejledere har et overordnet kendskab til uddannelserne på Faculty of Arts og er opdaterede på de generelle love og regler, som kan have betydning for dig.

Hvordan foregår en vejledningssamtale?

Indholdet i en vejledningssamtale varierer fra studerende til studerende. Til en vejledningssamtale starter vi derfor altid med i fællesskab at afstemme, hvad samtalen skal handle om. Det betyder, at du selv definerer, hvad der skal snakkes om og hvilke emner, vi skal omkring. Vejledningssamtalen kan derfor handle om alt fra studieplanlægning og studiemæssige udfordringer til manglende trivsel på studiet. 

Samtalen foregår som en dialog mellem dig og vejlederen, og det centrale er at afklare dine ønsker, tanker, mål og muligheder. Nogle gange vil det være nødvendigt at komme til flere vejledningssamtaler for at udvikle og konkretisere én eller flere handleplaner, som vi i fællesskab har udarbejdet.

Dine refleksioner er ét af de vigtige elementer i selve samtalen og samtalens udbytte. Vejlederens opgave er at lytte og stille spørgsmål og derigennem hjælpe dig med at få overblik over din situation og din muligheder.

Vi har tavshedspligt. Det betyder, at vi behandler det, vi taler om, med fortrolighed.

Vi glæder os til at møde dig.

Nyt tilbud: Har du brug for en coachingsamtale?

Som noget nyt tilbyder Vejledning- og Studieinformation Arts coachingsamtaler. Samtalerne afholdes af studievejleder Lena Pradhan Bakkestrøm.

En coachingsamtale adskiller sig fra en almindelig vejledningssamtale mere i forhold til metoden end i forhold til selve temaet for samtalen.

Coaching er en afklaringsproces med dig i fokus, og hvor du gennem målrettede spørgsmål får hjælp til at afdække en given problematik samt finde realiserbare løsninger og realistiske mål.
Fokus i en coachingsamtale er m.a.o. på, at du bliver i stand til at se nye alternativer og skabe forandringer samt handle i overensstemmelse med det, du ønsker.

Emnerne for samtalen kan – ligesom i en vejledningssamtale – handle om forskellige udfordringer, du møder i studielivet. Det kan være alt fra problemer i studiegruppen (konflikthåndtering mm.) til valgsituationer (studievalg, videre uddannelsesforløb mm.) og til manglende motivation (studietræthed, travlhed, prioriteter mm.).

Sådan booker du en coachingsamtale:

  • Start med at bestil en kode, hvorefter du opretter dig som bruger (Bemærk, at du skal oprette dig på ny, selvom du tidligere har oprettet dig i forbindelse med booking af en almindelig ’vejledningssamtale’).
  • I dropdown menuen ’vælg studiested ’vælger du ’Coachingsamtale – studerende på IKK og IKS’ eller ’Coachingsamtale – studerende på DPU’ afhængigt af, hvilket institut, din uddannelse hører under.

 Book en coachingsamtale her

Vigtig info fra studiecenter

10.10.2017 | Uddannelse

Universitetsvalg – få indflydelse på dit studieliv

Den 13.-16. november 2017 skal studerende og videnskabelige medarbejdere på AU vælge repræsentanter til universitetets mange råd, nævn og udvalg. Hvis du har en studenterpolitiker i maven er det nu, du skal være klar – og ellers kan du få indflydelse ved at stemme på den kandidat, der bedst kan gøre en forskel på dit studie.

25.09.2017 | Uddannelse

Kandidatuddannelse sommer 2018

Hvis du skal søge optagelse til en kandidatuddannelse med start i september 2018, skal du være opmærksom på, at der er ansøgningsfrist 1. marts. (Med mindre du ikke er statsborger i et EU/EØS-land eller i Schweiz for så er det 15. januar).

18.09.2017 | Uddannelse

Ansøgning til kandidatuddannelser med vinterstart

Hvis du skal søge ind på en kandidatuddannelse, der optager studerende til vinterstart, skal du søge inden 15. oktober. (På Arts er det Arabisk, Religionsvidenskab og Østeuropastudier).

317776 / i40