Studievejledere

 

 

Find

 

Alfabetisk

 

 

Studievejledningen på Arts

Hvem er vejlederne?

Studievejledningen på Arts varetages af ca. 50 studenterstudievejledere og 8 fuldtidsansatte studievejledere.

Din lokale studenterstudievejleder kan give dig svar på praktiske spørgsmål vedrørende generelle og fagspecifikke regler, der har betydning for dit studieforløb, samt tilbyde dig fagnær vejledning i forhold til dit studieprogram. Du kan også henvende dig med spørgsmål af mere personlig karakter, såsom studietvivl og din trivsel på studiet.

Hvis du har brug for at drøfte tungere eller mere omfattende problemstillinger, eller af andre årsager foretrækker at tale med en fuldtidsvejleder, kan du booke en samtale her.

Alle vejledere har et overordnet kendskab til uddannelserne på Faculty of Arts og er opdaterede på de generelle love og regler, som kan have betydning for dig.

Hvordan foregår en vejledningssamtale?

Indholdet i en vejledningssamtale varierer fra studerende til studerende. Til en vejledningssamtale starter vi derfor altid med i fællesskab at afstemme, hvad samtalen skal handle om. Det betyder, at du selv definerer, hvad der skal snakkes om og hvilke emner, vi skal omkring. Vejledningssamtalen kan derfor handle om alt fra studieplanlægning og studiemæssige udfordringer til manglende trivsel på studiet. 

Samtalen foregår som en dialog mellem dig og vejlederen, og det centrale er at afklare dine ønsker, tanker, mål og muligheder. Nogle gange vil det være nødvendigt at komme til flere vejledningssamtaler for at udvikle og konkretisere én eller flere handleplaner, som vi i fællesskab har udarbejdet.

Dine refleksioner er ét af de vigtige elementer i selve samtalen og samtalens udbytte. Vejlederens opgave er at lytte og stille spørgsmål og derigennem hjælpe dig med at få overblik over din situation og din muligheder.

Vi har tavshedspligt. Det betyder, at vi behandler det, vi taler om, med fortrolighed.

Vi glæder os til at møde dig.

Nyt tilbud: Har du brug for en coachingsamtale?

Som noget nyt tilbyder Vejledning- og Studieinformation Arts coachingsamtaler. Samtalerne afholdes af studievejleder Lena Pradhan Bakkestrøm.

En coachingsamtale adskiller sig fra en almindelig vejledningssamtale mere i forhold til metoden end i forhold til selve temaet for samtalen.

Coaching er en afklaringsproces med dig i fokus, og hvor du gennem målrettede spørgsmål får hjælp til at afdække en given problematik samt finde realiserbare løsninger og realistiske mål.
Fokus i en coachingsamtale er m.a.o. på, at du bliver i stand til at se nye alternativer og skabe forandringer samt handle i overensstemmelse med det, du ønsker.

Emnerne for samtalen kan – ligesom i en vejledningssamtale – handle om forskellige udfordringer, du møder i studielivet. Det kan være alt fra problemer i studiegruppen (konflikthåndtering mm.) til valgsituationer (studievalg, videre uddannelsesforløb mm.) og til manglende motivation (studietræthed, travlhed, prioriteter mm.).

 Book en coachingsamtale her

Vigtig info fra studiecenter

19.06.2018 | Uddannelse

Flytning af store mængder af universitetets data kan give driftsforstyrrelser

En kombination af hardware- og softwarefejl gør, at store mængder data (300 TB) skal flyttes til nye servere for at undgå tab af data. Som bruger af universitetets IT-systemer og –services kan du derfor risikere at opleve driftsforstyrrelser fra i dag tirsdag den 19. juni og et par uger frem.

13.06.2018 | Uddannelse

Tilmelding til omprøve

Hvis du ikke består din eksamen ved den ordinære prøve og skal til omprøve i samme semester, skal du være opmærksom på tilmeldingsfristen. Du finder fristen for tilmelding i din eksamensplan.

13.06.2018 | Uddannelse

Studiestart 2018

Der er studiestart i uge 35 ( 27. - 31. august). Siderne om studiestart på de enkelte uddannelser bliver løbende opdateret - hold øje med din uddannelse på studerende.au.dk/arts/studiestart

317776 / i40