Profilfag

Profilfag er tværfaglige, arbejdsmarkedsorienterede fag til kandidatstuderende på de humanistiske uddannelser på Arts. Profilfag er placeret på 3. semester af din kandidatuddannelse.

En profil består af et obligatorisk konstituerende profilfag på 20 ECTS samt et profilvalgfag på 10 ECTS. Du vælger dit profilvalgfag blandt en række profilvalgfag, som udbydes fælles for de fobligatoriske profiler. Du kan se det kommende semesters udbud nedenfor.

Efterår 2018

I efteråret 2018 udbydes følgende profilfag:

I efteråret 2018 udbydes der følgende profilvalgfag (10 ECTS):

Forår 2019

I foråret 2019 udbydes følgende profilfag:

I foråret 2019 udbydes følgende profilvalgfag:

Andre profileringsmuligheder

På dit profilfagssemester kan du, i stedet for at vælge én af de udbudte profiler, vælge at tage på udlandsophold, eller du kan tage et projektorienteret forløb.

Der er forskellige muligheder, og der gælder forskellige regler for, hvordan du kan bruge dit profilfagssemester afhængigt af, hvilken kandidatuddannelse du læser.

Så tjek din studieordning eller tal med din studievejleder for at finde ud af, hvilke rammer der er for projektorienteret forløb og udlandsophold for netop din uddannelse.

Hvis du har andre spørgsmål vedrørende profilfagssemesteret, kan du kigge i FAQ om profilfag. 

317830 / i40