Særligt for BA IVK

Asøgningsfrist for udveksling i foråret 2019

Ansøgningsfristen for at ansøge om udveksling i foråret 2019 er endnu ikke fastlagt. Fristen vil dog tidligst blive i maj 2018.

Så snart fristen er fastlagt, vil den blive offentliggjort her.

Har du spørgsmål, kan du kontakte din internationale koordinator.

 

 

Generelt for BA IVK studerende

Denne side indeholder specifik information til studerende på bacheloruddannelserne i International Virksomhedskommunikation (IVK).

Store dele af den følgende information har tidligere ligget tilgængeligt på BSS studieportalen.

Som studerende på bacheloruddannelserne i International Virksomhedskommunikation har du mulighed for at tilbringe dit fjerde semester i udlandet.

Du kan på denne side udelukkende læse mere om de dele af ansøgningsprocessen og de krav, der er særlige for dig som IVK-studerende.

Det er derfor meget vigtigt, at du også orienterer dig i den generelle information om at søge udveksling som studerende på Arts under sådan søger du.  

Krav til valg af kurser for BA IVK

Inden du søger om at komme i betragtning til en udvekslingsplads via AU, skal du forberede dig grundigt. Det er vigtigt, at du:

1) Kender kravene til valgfag iht. din studieordning.

2) Kender kravene til sammensætning af valgfag på dit udvekslingssemester iht. din studieordning.

3) Ved hvilke kurser der kan forhåndsgodkendes og meritoverføres til din uddannelse. Se evt. liste over tidligere godkendte kurser i udlandet længere nede på siden under "ansøgning om forhåndsgodkendelse".

Sammensætning af valgfag

I alt har du 40 ECTS valgfag i løbet af din bacheloruddannelse.

På dit 4. semester har du 30 ECTS valgfag og på dit 6. semester har du 10 ECTS valgfag.

I din studieordning er der særlige krav til sammensætningen af de 40 ECTS valgfag afhængigt af, hvilken uddannelse du læser. Om det fx er International Virksomhedskommunikation i Fransk og Kommunikation eller International Virksomhedskommunikation i Engelsk og Spansk.

For at du kan blive tildelt din bachelorgrad er det vigtigt, at du tager den rigtige kombination af kurser under dit udlandsophold. Orientér dig altid i din studieordning om de gældende regler for din uddannelse.  

Reglerne for fordelingen af valgfag er som følgende:

 • Du skal tage minimum 20 ECTS indenfor det ene fagområde
 • Du skal tage minimum 10 ECTS indenfor det andet fagområde

Alle studerende på International Virksomhedskommunikation læser en uddannelse med to fagområder.

I løbet af dit 4. og 6. semester skal du tage minimum 10 ECTS indenfor det ene af dine to fagområder (enten sprog eller kommunikation) og minimum 20 ECTS inden for det andet fagområde (enten sprog eller kommunikation). Du kan selv bestemme indenfor hvilket af dine to fagområder, du vil vælge 10 ECTS, og indenfor hvilket område, du vil vælge 20 ECTS.

Du har også mulighed for at tage 10 ECTS valgfag udenfor dine to fagområder:

 • Du kan tage 10 ECTS valgfag udenfor fagområderne, men det er ikke et krav.  

De sidste 10 ECTS valgfag har du mulighed for at vælge uden for fagområderne (enten sprog eller kommunikation). Hvis du vælger at tage 10 ECTS valgfag udenfor fagområderne i løbet af dit udvekslingsophold skal du stadig vælge fag, som har relevans for din uddannelse i International virksomhedskommunikation.

Eksempel: Hvis du fx læser International Virksomhedskommunikation i Spansk og Engelsk, skal du i løbet af dit 4. og 6. semester bestå 20 ECTS indenfor Spansk (eller Engelsk) og 10 ECTS inden for Engelsk (eller Spansk) samt 10 ECTS inden for enten Spansk eller Engelsk eller uden for dine fagområder.

Valgfag eller fag inden for fagområde

Du kan ansøge om at få et kursus forhåndsgodkendt enten som valgfag uden for et fagområde eller valgfag inden for et fagområde, dvs. inden for Engelsk, Fransk, Tysk, Spansk eller Kommunikation.

Hvis du fx læser International Virksomhedskommunikation i Fransk og Engelsk, kan du få godkendt kurser inden for Fransk og Engelsk. Hvis du fx læser International Virksomhedskommunikation i Fransk og Kommunikation, kan du få kurser godkendt inden for Fransk og Kommunikation.

OBS: Studerende, som ikke har Kommunikation som ét af deres to fagområder vil kunne søge om at få kurser, der er godkendt inden for Kommunikation, forhåndsgodkendt som valgfag uden for fagområderne. 

Som udgangspunkt kan du kun søge om at få forhåndsgodkendt et kursus inden for ét fagområde, men i særlige tilfælde, hvor det pågældende kursus tydeligt dækker to forskellige fagområder, kan du søge om at få det godkendt inden for to forskellige fagområder.

I enkelte tilfælde kan det være muligt at få godkendt et kursus både inden for et sprog og inden for Kommunikation. I disse tilfælde vil du have mulighed for at dele fx et 10 ECTS fag, der er godkendt indenfor Spansk og Kommunikation, så du overfører fx 5 ECTS Spansk og 5 ECTS Kommunikation til dit studieprogram, når du kommer hjem. 

Ansøgning om forhåndsgodkendelse

Du skal tage 30 ECTS point i udlandet. Du kan søge om få forhåndsgodkendt mellem 30-50 ECTS for at tage højde for, at kurser i udlandet kan blive aflyst eller overlappe.

Du kan max. få meritoverført 30 ECTS til dit studie på AU, når du kommer hjem igen.

I din ansøgning om forhåndsgodkendelse kan der indgå både nye kurser og tidligere forhåndsgodkendte kurser. Tidligere forhåndsgodkendte kurser under det enkelte universitet kan findes i denne liste.

Kurser på værtsuniversitetet behøver ikke svare til de udbudte kurser på AU, men kurserne skal være relevante for dit studie og passe ind i dit studieprogram.

Som eksempler på relevante fag indenfor fagområderne kan nævnes:

 • Sprog: Oversættelse, grammatik, erhvervs-, samfunds- og kulturforhold, interkulturel kommunikation, international marketing, erhvervskommunikation, medier
 • Kommunikation: Public relations, marketing, media, HR, interkulturel kommunikation, ledelse og forandring i organisationer

Skema til ansøgning om forhåndsgodkendelse

Du laver din ansøgning om forhåndsgodkendelse på din selvbetjening mit.au.dk

Du skal udfylde dette skema og vedhæfte din ansøgning om forhåndsgodkendelse sammen med alle de obligatoriske bilag (læs mere herunder).

Bilag til ansøgning om forhåndsgodkendelse

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for IVK-studerende angående de obligatoriske bilag, der skal indleveres med en ansøgning om at få forhåndsgodkendt nye kurser (kurser, der ikke tidligere er blevet forhåndsgodkendt).

De obligatoriske bilag er:

 • Kursusbeskrivelse 
 • Eksamensform 
 • Litteraturliste
 • Fagets vægtning (ECTS/credits)
 • Benytter det udenlandske universitet et andet pointsystem end ECTS, skal du desuden vedlægge dokumentation for, hvordan der omregnes til ECTS.
 • Fagets niveau (fx bachelor)
 • Undervisningssprog
 • Eksamenssprog

Så vidt muligt skal du søge forhåndsgodkendelse på baggrund af aktuelle kursusbeskrivelser.

Kun hvis det ikke er muligt at fremskaffe disse, kan du søge om forhåndsgodkendelse på baggrund af beskriver fra tidligere semestre.

Ansøgninger, hvor de obligatoriske bilag ikke er vedhæftet, vil ikke blive behandlet.

Hvis der er enkelte oplysninger du ikke kan fremskaffe eller skal eftersende, skal du forklare dette i ansøgningen. 

Særligt vedr. kurser der er godkendt indenfor to forskellige fagområder

Kurser, der er forhåndsgodkendt inden for to forskellige fagområder og skal overføres til to forskellige fagområder, skal fremgå separat i din ansøgning.

Hvis du fx læser International Virksomhedskommunikation i Engelsk og Spansk og et kursus er blevet forhåndsgodkendt inden for begge fagområder, skal kurset fremgå to gange i ansøgningsskemaet.

Du kan dermed angive, hvor mange ECTS du vil have indsat som Spansk, og hvor mange ECTS du vil have indsat som Engelsk. 

Om førsteårsprøver og udveksling

Du skal have bestået dine førsteårsprøver, inden du tager afsted på udveksling.

Du kan godt søge en udvekslingsplads gennem AU inden du har bestået alle førsteårsprøver.

Dog vil endelig tildeling en plads på et partneruniversitet kun ske under forudsætning af, at du har bestået alle førsteårsprøver inden dit udvekslingsophold begynder.

1436211 / i40