ITTU - Individuelt Tilrettelagt Tilvalg i Udlandet

Med et individuelt tilrettelagt tilvalg i udlandet (ITTU) har du mulighed for at tage (min.) et semester i udlandet. ITTU består af 45 ECTS, hvoraf (min.) 30 ECTS aflægges i udlandet. Her kan du læse, hvilke regler der er for ITTU, hvordan du søger om det, og hvad du skal gøre, når du kommer hjem igen.

OBS: ITTU er ikke en mulighed for studerende på International Virksomhedskommunikation

Opbygning af ITTU

 • Et ITTU består som udgangspunkt af 15 ECTS hjemme på AU (på et Arts-tilvalg uden adgangsbegrænsning) på 5. semester og efterfølgende 30 ECTS i udlandet på 6. semester. De resterende 15 ECTS på 5. semester udgøres af bachelorprojektet.
 • Fagsammensætninger, som er studietidsforlængende i den forstand, at der bruges mere end et år på tilvalget og bachelorprojektet tilsammen, kan ikke godkendes.
 • Under forudsætning af at det er praktisk muligt, er det tilladt at bytte rundt på semestrene, så de 30 ECTS udlandsophold ligger på 5. semester og de øvrige 15 ECTS samt bachelorprojektet ligger på 6. semester. Tjek din studieordning og hold dig orienteret om andre relevante procedurer, så du sikrer dig, at din løsning er mulig. Vær desuden opmærksom på, at udbuddet af 15 ECTS på tilvalg uden adgangsbegrænsning er yderst begrænset i forårssemesteret.
 • Det er muligt at være på et 60 ECTS udlandsophold, hvis 15 ECTS (eller tilsvarende) i udlandet kan forhåndsgodkendes som overførbare til bachelorprojektet.

Regelsæt for ITTU

Her er beskrevet, hvilke regler der formelt knytter sig til et ITTU:

 • Valget af ITTU er bindende. Når der ansøgt om ITTU, kan der ikke skiftes til andre tilvalg. Hvis udlandsopholdet ikke kan afvikles, forbliver du på det tilvalg, hvor du har valgt de 15 ECTS.
 • Der kan således ikke søges om optagelse på et bachelortilvalg, når der er ansøgt om ITTU.

For de 30 ECTS i udlandet gælder:

 • Må tages både inden for og uden for dit centrale fag.  Må ikke fagligt/indholdsmæssigt overlappe med de forudgående 120 ECTS på dit centrale fag.
 • Må ikke indeholde propædeutiske fag eller introducerende fag (fx tysk for udenlandske studerende i Berlin).
 • Ovenstående regler vedrørende fag i udlandet gælder, uanset om der aflægges 30 eller 60 ECTS i udlandet.

For de øvrige 15 ECTS gælder:

 • Skal vælges fra et af de eksisterende bachelortilvalg på Arts uden adgangsbegrænsning.
 • Skal alle 15 være placeret på det samme tilvalg (dvs. du må ikke tage 10 ECTS fra ét tilvalg og 5 fra et andet).
 • Skal ligge uden for dit centrale fag og må heller ikke være fra andre ikke-tilladte kombinationer.
 • Må ikke være propædeutiske fag.
 • Der kan ikke skiftes ud i de ansøgte 15 ECTS på tilvalg uden adgangsbegrænsning, som indgår i ITTU. Heller ikke selvom et tilvalg med adgangsbegrænsning viser sig at have ledige pladser efter ansøgningsfristen.

Procedure - sådan gør du

 1. Find ud af, om du har mod på selv at sammensætte dit ITTU, da det kræver mere arbejde at sammensætte et ITTU end at vælge et af de bachelortilvalg, som AU allerede udbyder.
 2. Når du har besluttet dig for, at du vil lave et ITTU, skal du finde ud af, hvilket universitet du ønsker at tage dit udlandsophold på og finde ud af, hvilke fag der matcher dine ønsker og AU’s krav.
 3. Du kan enten rejse ud via AU’s udvekslingsaftaler eller selv arrangere dit udlandsophold som såkaldt ”free mover”. Hvis du vil rejse ud via AU’s udvekslingsaftaler, kan du på siden her læse om, hvordan du gørListe over udvekslingsaftaler.
 4. Når du har fået afklaring vedrørende dit udlandsophold, ansøger du om ITTU, der også samtidig er din forhåndsgodkendelse af fagene i udlandet. Studerende, der har ansøgt om AU’s udvekslingsaftaler, får svar på, om de er indstillet til udvekslingsplads medio januar, og kan herefter søge om ITTU/forhåndsgodkendelse. Studerende, der rejser ud på egen hånd, skal også søge om godkendelse af ITTU.
 5. For både studerende på udvekslingsaftaler og studerende, der rejser ud på egen hånd, gælder det, at fristen for ansøgning er 15. februar.
 6. Du ansøger om ITTU via mit.au.dk, hvor du skal bruge formularen "Forhåndsgodkendelse af fag uden for AU".
 7. Ansøgningen skal indeholde følgende: Angivelse af hvilke 15 ECTS på Arts tilvalg, der skal indgå i ITTU. Du skal angive navnet på tilvalget, studieordning samt titel på disciplinen/disciplinerne. Ansøgningen skal desuden indeholde titel, kursusbeskrivelse, ECTS-vægtning samt evt. dokumentation for omregning til ECTS for de udenlandske kurser. Du kan søge om forhåndsgodkendelse af flere kurser, så de udgør mere end 30 ECTS, hvis det udenlandske udbud er usikkert. Den faglige kombination af 30 ECTS i udlandet og 15 ECTS tilvalg skal ikke begrundes.
 8. Når du har bestået prøverne, der indgår i dit ITTU, skal du søge om merit via mit.au.dk. For sen registrering af dine resultater på dit ITTU, kan have konsekvenser for dine SU-forhold og dine muligheder for optagelse på en eventuel kandidatuddannelse. Derfor skal du søge merit, så snart du har fået bevis for resultaterne fra dit udlandsophold. Bemærk, at Aarhus Universitet ikke automatisk modtager kopi af dine resultater fra udlandet fra værtsuniversitetet, så det er vigtigt, at du selv sikrer dig en udskrift af resultaterne. Du skal samtidig vedlægge dokumentation for den gældende karakterskala ved det universitet, hvor du har aflagt prøverne.

Vigtige frister

 • 1. december er frist for ansøgning om udvekslingsaftale.
 • 15. februar er frist for ansøgning om ITTU og forhåndsgodkendelse af udenlandske fag via blanketten Forhåndsgodkendelsemit.au.dk. Udlandsopholdet skal godkendes, hvad enten du rejser ud på egen hånd eller via en udvekslingsaftale. 
 • 15. september er frist for restpladsansøgning til udlandsophold.

FAQ

Jeg kan ikke se kursusudbuddet for kommende semestre på det udenlandske universitet. Hvad gør jeg?

 • Du skal søge om forhåndsgodkendelse af de fag, du kan se i deres nuværende kursusudbud. Ofte vil udbuddene ligne hinanden fra år til år. Du må gerne søge om forhåndsgodkendelse af mere end 30 ECTS, men kan kun bruge 30 ECTS i dit ITTU. Skulle det alligevel ikke være muligt at få de valgte kurser, skal du søge om en ændring af din ITTU-godkendelse.

 

Jeg vil gerne tage de 15 ECTS herhjemme på en anden uddannelse end tilvalgspakkerne. Kan jeg det?

 • Nej, du kan kun tage de 15 ECTS på en af Arts’ tilvalgspakker uden adgangsbegrænsning.

 

Skal der være en faglig sammenhæng mellem de 30 ECTS i udlandet og de 15 ECTS på tilvalgspakken?

 • Nej, der behøver ikke være en rød tråd mellem de 30 ECTS i udlandet og de 15 ECTS på tilvalgspakken. 

 

Hvad sker der, hvis jeg alligevel ikke kan tage til udlandet og tage de 30 ECTS?

 • Så forbliver du på det tilvalg, hvor du har taget de 15 ECTS, og tager dermed den samlede tilvalgspakke dér i stedet for et ITTU.

 

Hvad sker der, hvis jeg mod forventning dumper ét af mine udenlandske fag?

 • Hvis du ikke har mulighed for at få en reeksamen i udlandet, skal du hurtigst muligt søge om en ændring af din ITTU-godkendelse, da du skal have færdiggjort dit ITTU på anden vis. Løsningen vil typisk være, at du tager et fag mere på det tilvalg, hvor du tog de 15 ECTS eller alternativt et Summer University-kursus.   

Kontakt

Spørgsmål til ITTU generelt: Kontakt din studenterstudievejleder eller Studiecenter Arts.

Spørgsmål om udvekslingsaftaler: Kontakt internationale koordinatorer på Arts.

Spørgsmål om SU i udlandet: Kontakt SU-kontoret på Aarhus Universitet og læs siderne her.

OBS!

Vær opmærksom på, at du, når du søger i AU GO!, skal klikke i boksen for dit hovedfag.

Eksempel: Læser du historie, skal du klikke i boksen med historie, når du logger på databasen. Her vil du få en komplet liste over udvekslingsmuligheder – fagspecifikke som fakultets- og universitetsbrede aftaler.

Ønsker du at læse udenfor dit eget fag i udlandet, skal du vælge blandt de fakultets- eller universitetsbrede aftaler under dit hovedfag.

Du kan ikke ”låne” en fagspecifik  ERASMUS+ eller Nordplus aftale fra et andet studieområde til formålet.

Se evt. mere under typer af udvekslingsaftaler eller under den enkelte aftale i AU GO!.

1401514 / i40