Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Studieportal - Arts Undervisning Profilfag Analyse- og konsulentprofil

Analyse- og konsulentprofil

Analytisk arbejde foregår overalt i videnssamfundet. Analyse og konsulentprofilen er et tilbud til dig, der ønsker at udvide dit kendskab til empiriske metoder, udvikle dit analyseberedskab og bringe dine evner i spil i forhold til erhvervslivets og offentlige institutioners efterspørgsel på konsulenter og analytisk stærke medarbejdere.

Analyse og konsulentprofilen består af et obligatorisk forløb, der består af undervisning og løsningen af en konkret konsulentopgave, der fastsættes af en ekstern part. 

Du introduceres til empiriske undersøgelsesmetoder, herunder bl.a. spørgeskemaundersøgelser, kvantitativ metode, deltagerobservation, interview og kildekritik og arkivbaseret rekonstruktion. Introduktionen danner afsæt for at du sammen med dine medstuderende kan træffe et kvalificeret og velbegrundet valg  af metode til det projekt, som skal løses. Introduktionerne udbygges med avanceret viden om de relevante metoder.

Ligeledes vil du blive præsenteret for nogle overordnede styrings- og formidlingsværktøjer og blive klædt på til at træffe nogle bevidste beslutninger vedr. metode og proces: Hvordan skal projektet designes, så problemet afdækkes bedst muligt? Hvilke dele og faser består projektet af? Hvordan kan aktiviteterne planlægges og hvem skal inddrages? Hvad skal den afsluttende projektrapport indeholde og hvordan præsenteres resultaterne bedst? Hvor finder jeg relevante informationer, og hvordan får jeg adgang til dem?

Derudover arbejder vi med en række etiske problemstillinger, som vedrører forholdet mellem opdragsgiver, inddragne personer i forbindelse med f.eks. interviews, og offentlighed. Hvordan håndteres f.eks. anonymitet, kontroversielle resultater og forsøg på censurering? 

Opbygning

Analyse og konsulentprofilen består af det konstituerende Analyse og konsulentprofilmodul på 20 ETCS + et profilvalgfag på 10 ETCS.

Du kan frit vælge ét af de profilvalgfag, som udbydes på tværs af de fem profileringer.

Kompetenceprofil for analyse- og konsulentprofilen.

 

425864 / i40