Kommunikationsprofil

Formålet med profilen i kommunikation er at professionalisere din evne til at formidle fagligt relevante problemstillinger og arbejde både teoretisk, analytisk og praktisk med kommunikation i organisationer, medier, genrer og/eller mellem mennesker. Med afsæt i din eksisterende kernefaglighed kommer du til at arbejde i krydsfeltet mellem praksis og analyse, og du får en bred indsigt i kommunikation:

  • ved at træne praktisk kommunikation, bliver du bedre til at forstå andres kommunikation;
  • ved at analysere andres kommunikation, bliver du bedre til selv at kommunikere.

Opbygning (gælder ikke Tillægsuddannelsen i Journalistisk formidling)

På kommunikationsprofilen består af det konstituerende profilfag Web- og viral kommunikation (20 ECTS). Herudover skal du vælge et profilvalgfag (10 ECTS), som udbydes på tværs af de fem profileringer. 

Tillægsuddannelsen i Journalistisk formidling

Kommunikationsprofilen kan også opnås ved at vælge tillægsuddannelsen i Journalistisk formidling. Tillægsuddannelsen i Journalistisk formidling består af:

  • Journalistisk metode 1
  • Journalistisk metode 2

Bemærk: Der er progressionskrav mellem Journalistisk metode 1 og 2. Ligeledes kan du af praktiske grunde ikke deltage i et andet profilvalgfag samtidig med at du tager Journalistisk metode 1. 

Tillægsuddannelsen i Journalistisk formidling (Journalistisk metode 1 + Journalistisk metode 2) udgør en fuld profil på 30 ETCS.

Efterår 2017

 

FAQ om Tillægsuddannelsen i Journalistisk formidling

  
Kompetenceprofil for kommunikationsprofilen.

 

 

 

 

317832 / i40