Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Studieportal - Arts Undervisning Profilfag Profilfag på kommunikationsprofil FAQ om Tillægsuddannelsen i journalistisk formidling

FAQ om Tillægsuddannelsen i journalistisk formidling

Spørgsmål

Spørgsmål der ikke besvares i denne FAQ kan stilles til: tillaegsudd-journalistik.arts.viden@au.dk (spørgsmål der besvares i FAQ kan ikke forvente et personligt svar).

Optagelse og adgangskrav

Hvordan søger jeg om optagelse på Tillægsuddannelsen i journalistisk formidling?

Du finder ansøgningsprocedure og blanketter på hjemmesiden for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole: www.dmjx.dk/uddannelser/kandidat-og-merituddannelser/tillaegsuddannelse-i-journalistisk-formidling

Bemærk at Journalistisk metode 1 og 2 - 1. og 2. del af Tillægsuddannelsen i journalistisk formidling for kandidatstuderende kun udbydes i Emdrup i F2018.

Arts studerende ved Aarhus Universitet, der ønsker at tage Tillægsuddannelsen i Journalistisk formidling som profilfag, skal søge om optagelse via undervisningstilmeldingen/ selvbetjeningen på AU.dk

Men Arts studerende ved Aarhus Universitet, der ikke har profilfag i deres studieordning, skal søge hos deres studienævn om forhåndsgodkendelse af Tillægsuddannelsen i Journalistisk formidling via selvbetjeningen på AU.dk. Samtidig skal de indenfor undervisningstilmeldingsfristen søge om en plads på Tillægsuddannelsen i Journalistisk formidling ved at sende en mail til tillaegsudd-journalistik.arts.viden@au.dk og vedhæfte forhåndsgodkendelsen.

Jeg har ikke den nødvendige dokumentation klar til ansøgningsfristen. Hvad gør jeg?

Ansøgningsblanketten skal være modtaget inden ansøgningsfristen. men dokumentation for meritgodkendelse fra studienævn kan eftersendes efter ansøgningsfristen.

Dokumentationen skal være eftersendt senest den 1. september for efterårssemesteret og senest den 1. februar for forårssemesteret.

Arts studerende ved Aarhus Universitet, der ønsker at tage Tillægsuddannelsen i Journalistisk formidling som profilfag, skal ikke indsende dokumentation.

Hvad er sandsynligheden for at blive optaget? Er jeg garanteret plads på Tillægsuddannelsen i journalistisk formidling?

Arts studerende ved Aarhus Universitet, der ønsker at tage Tillægsuddannelsen i Journalistisk formidling som profilfag: Optag foregår via undervisningstilmeldingen/ selvbetjeningen på AU.dk, og denne gruppe af studerende har førsteret til pladserne.

Studerende ved øvrige uddannelser: Tillægsuddannelsen i Journalistisk formidling kan have mange ansøgere. Du er derfor ikke garanteret plads, når du ansøger. For efteråret 2016 blev alle ansøgere optaget, men tidligere har der været flere ansøgere end antal pladser.

For at sikre fuld udnyttelse af de udbudte pladser gennem hele semesteret, bliver studerende, der søger om optagelse på hele uddannelsens 30 ECTS udvalgt. Ved flere ansøgere end antal pladser sker udvælgelsen ved simpel lodtrækning.

Ansøgere, der ikke får en plads, kan søge igen i den næste ansøgningsrunde og de behandles på lige vilkår med de øvrige ansøgere.

Hvordan kan jeg forbedre mine muligheder for at blive optaget?

Du kan ikke forbedre dine muligheder for optag ved eksempelvis at vedlægge karakterer eller en motiveret ansøgning. Ved flere ansøgere end antal pladser sker udvælgelsen ved simpel lodtrækning.

Er det muligt både at søge om optag i København og Aarhus?

Tillægsuddannelsen i journalistisk formidling udbydes både i København og Aarhus. Men det er ikke muligt at søge om optag både i København og Aarhus. Du skal sætte kryds ved enten København eller Aarhus i ansøgningsskemaet.

Jeg har afsluttet min kandidatuddannelse/ Jeg kan ikke få godkendt merit til min kandidatuddannelse. Er det alligevel muligt for mig at søge om optag på Tillægsuddannelsen i journalistisk formidling?

Pladserne på Tillægsuddannelsen i journalistisk formidling besættes først med studerende, der kan få merit for Tillægsuddannelsen som en del af deres kandidatuddannelse. Du vil derfor ikke kunne regne med at få en plads som tompladsstuderende, men du er velkommen til at søge. For efteråret 2016 var der ledige pladser, der blev besat med tompladsstuderende. Tidligere har der været flere ansøgere end antal pladser og derfor var der ikke ledige pladser til tompladsstuderende.

Du søger om optagelse som tompladsstuderende gennem tompladsordningen mod betaling ved Aarhus Universitet, Efter- og videreuddannelse. For mere information om optagelse gennem tompladsordningen kontakt venligst Efter- og videreuddannelse www.au.dk/evu/

Undervisning og eksamen

Hvor mange timers undervisning er der per uge?

Tillægsuddannelsen i journalistisk formidling er et fuldtidsstudie, der kræver et stort engagement og fuld deltagelse. Der er krav om aktiv regelmæssig undervisningsdeltagelse (75% af undervisningen) som forudsætning for at kunne deltage i eksamen.

Du skal som udgangspunkt regne med undervisning på fuld tid, dvs. alle hverdage fra mandag til fredag i tidsrummet ca. kl. 8-16. Den endelige undervisningsplan fastlægges og udleveres af underviserne til optagne ansøgere i forbindelse med studiestart. Inden da kan ikke gives nærmere informationer om undervisningstidspunkter.

Hvornår afholdes eksamen?

Semesteret er inddelt i Journalistisk metode 1, der afvikles i første del af semesteret med efterfølgende eksamen. Journalistisk metode 2 afvikles i den resterende del af semesteret med efterfølgende eksamen. Præcise eksamensdatoer fastlægges først i løbet af semesteret.

Merit

Jeg har bestået Tillægsuddannelsen i journalistisk formidling og skal nu bruge dokumentation til at søge om merit. Får jeg et eksamensbevis?

Der laves ikke eksamensbeviser for Tillægsuddannelsen i journalistisk formidling. Du skal i stedet selv lave et karakterudskrift fra din AU Selvbetjening, som du kan bruge til søge merit med. Vejledning findes her.

431875 / i40