Kulturformidlingsprofil

Profilen i kulturformidling retter sig mod jobfunktioner som

  • formidler af kultur fx i den museale sektor, i kultur- og fritidsforvaltninger i offentligt regi samt i det oplevelsesøkonomiske felt
  • formidler mellem kulturer – fx i form af integrationsarbejde, formidlings- og kulturforståelsesopgaver i internationale organisationer og virksomheder, samt i arbejdet med sproglig og kulturel oversættelse.

Med udgangspunkt i din eksisterende kompetenceprofil og kernefaglighed er formålet med profilen i kulturformidling at skærpe din viden om og dine evner til at arbejde konkret og teoretisk med kulturfaglige problemstillinger.

Som studerende på profilen i kulturformidling vil du sammen med studerende fra andre fag komme til at arbejde opsøgende og projektorienteret 'ud af huset' med virksomheder, institutioner og organisationer. Undervisningsformen sigter mod at udvikle dit eksterne netværk og dine tværfaglige samarbejdsevner. Vi vil sætte fokus på de forskellige teoretiske og praktiske forståelser af kulturbegrebet, og du vil styrke din evne til at formulere, realisere og formidle kulturfaglige problemstillinger.

Sideløbende med projektarbejdet vælger du et profilvalgfag, hvor du får mulighed for at fordybe dig i enten formidling af kultur eller formidling mellem kulturer.

Opbygning

Kulturformidlingsprofilen består af et obligatorisk forløb, Kulturformidling (20 ECTS), som er et projektforløb baseret på tværfagligt gruppearbejde. Foruden det obligatoriske forløb skal du vælge ét profilvalgfag(10 ECTS), som udbydes på tværs af de fem profileringer. 

Kompetenceprofil for kulturformidlingsprofilen.

 

 

317834 / i40