Underviserprofil

Har du lyst til at formidle dine fag i en undervisningsmæssig sammenhæng? Så er underviserprofilen et oplagt valg for dig, der vil prøve kræfter som underviser på gymnasier, højskoler, seminarier, professionshøjskoler, voksenundervisning mv.

I underviserprofilen lærer du, hvordan du sammentænker din faglighed med didaktiske og pædagogiske principper og idéer i planlægning og gennemførelse af undervisningsforløb, samtidig med at du får konkret undervisningserfaring. Du får mulighed for at reflektere over, hvordan du underviser i dit fag bedst muligt, og for at afprøve det i praksis.

Opbygning

Underviserprofilen består af følgende komponenter:


1) Undervisning i teori og praksis (20 ECTS)

Dette komponent er obligatorisk og består af:

 • Et praksiselement (Undervisningspraktik, inkl. formidlingskursus bestående af 4 workshops)

  Læs mere om mulighederne for undervisningspraktik i gymnasiet.

 • Et fagdidaktisk element

  Når du vælger Underviserprofilen på baggrund af dit hovedfag eller tilvalg, skal du vælge ét af fem fagdidaktiske områder. Du bestemmer selv, om det fagdidaktiske område skal være tilknyttet dit hovedfag eller tilvalg:
  • Danskfagets didaktik
  • Design- og kunstfagenes didaktik
  • Historiedidaktik
  • Religionsvidenskabelig fagdidaktik
  • Second Language Acquisition and Pedagogy

2) Profilvalgfag (10 ECTS)

Går du på enten A- eller C-linjen på din kandidatuddannelse kan du vælge frit fra udbuddet af profilvalgfag. Går du på B-linjen er dit profilvalgfag knyttet til dit hovedfag. Du kan finde oplysninger om fagsammensætningen for din uddannelse i din studieordning

Kompetenceprofil for Underviserprofilen.

Eftertilmelding til undervisning

Grundet samarbejde med eksterne parter gives der ikke dispensation til eftertilmelding til kurset Undervisning i teori og praksis.

317831 / i40