Kontakt

Uddannelseskoordinatorer på civilingeniøruddannelserne

Uddannelseskoordinatorerne er de uddannelsesspecifikke kontaktpersoner i Studieservice. Du kan kontakte din uddannelseskoordinator, hvis du har spørgsmål vedr. undervisnings- og eksamensplaner, tilmelding til undervisning og eksamen, registreringen af dine eksamensresultater el. lign.


Maja Frank 
(mf@au.dk) Tlf. 4189 3070. Navitas, Inge Lehmanns Gade 10, Studieservice lok. 03.101

 • Byggeri
 • Mekanik

 

Helene Bøgelund Christiansen (hbch@au.dk) Tlf. 8715 3358, Ny Munkegade 120, Bygning 1520

 • Biomedicinsk teknik/teknologi
 • Kemi og bioteknologi
 • Teknisk geologi
 • Computerteknologi (tidl. Teknisk IT)
 • Elektroteknologi (tidl. optik og elektronik)

Studienævnet for Aarhus University School of Engineering

Studienævnet behandler alle former for dispensations - og meritansøgninger f.eks.:

 • Dispensationer vedrørende undervisningstilmelding, eksamen og studieprogrammer
 • Forhånds- og endelig godkendelse af merit
 • Midlertidig indskrivning på kandidatuddannelserne m.v.

Herudover tager studienævnet bl.a. stilling til uddannelsernes sammensætning og kursusudbud.

Afdelingen for studienævnsbetjening og uddannelseskvalitet (SNUK) håndterer bl.a. dispensationssagerne for studienævnet, studiekontrakter (kandidatkontrakter), STADS, midlertidig indskrivning, ansøgninger om genindskrivning, administrative studieskift, studieinaktivitet, studieordninger, akkreditering, ledelsesinformation, eksamensklager, problemer med udskrifter m.v.

NB:Dispensation og merit søges via din selvbetjening på: mit.au.dk

Kontakt studienævnet:

Adresse:

Studienævn for Aarhus University School of Engineering
Science and Technology
Aarhus Universitet
Ny Munkegade 122
8000 Aarhus C

Email: studienaevn.ase@au.dk

Studienævnssekretær Lena jensen, lj@au.dk tlf. 87152101,

Her kan du se repræsentanterne i studienævnene samt dagsordener og referater

 

Jens Kargaard Madsen er studieleder for følgende civilingeniøruddannelser:

 • Biomedicinsk teknik/teknologi
 • Byggeri
 • Computerteknologi
 • Elektroteknologi
 • Kemi og bioteknologi
 • Mekanik
 • Teknisk geologi

Studievejledning

Har du brug for studievejledning, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvis du har behov for vejledning om det faglige indhold af din uddannelse, kursussammensætning o.lign. skal du dog kontakte din uddannelsesansvarlige.

1437835 / i40