Speciale

Specialekontrakt

Du skal udfylde en specialekontrakt i kontraktgeneratoren.

I generatoren finder du en vejledning til, hvordan du skal gøre.

Tilmelding til specialet

Som kandidatstuderende vil du administrativt blive tilmeldt kandidatspecialet uden mulighed for afmelding. Tilmeldingen bliver tilpasset, så det er muligt for dig at gennemføre tre eksamensforsøg i kandidatspecialet inden for rammerne af den maksimale studietid.

Du vil i forbindelse med dit speciale blive administrativt tilmeldt til både ordinær eksamen og første og anden reeksamen. 

Du kan stadig afslutte ikke-beståede kurser sideløbende med kandidatspecialet inden for rammerne af Fremdriftsreformens studieaktivitetskrav og den maksimale studietid. Vælger du at udskyde kurser ind i specialeperioden, kan du ikke få udsættelse af specialeafslutningstidspunktet.

Til gengæld behøver specialet ikke at være den afsluttende eksamensaktivitet på kandidatuddannelsen.

Hvis du påbegynder dit speciale i efteråret, vil du senest blive tilmeldt specialet d. 1. juli.

Hvis du påbegynder dit speciale i foråret, vil du senest blive tilmeldt specialet d. 1. januar.

Inden specialets formelle startdato, skal du sørge for, at du har...

Specialer med start forår og efterår 2016

For studerende, der følger den normerede studieplan, gælder følgende tidsfrister for tilmelding og aflevering af et 30 ECTS speciale:

 FORÅR 2016EFTERÅR 2016
Specialekontrakt (1)16-12-201503-06-2016
Specialestart25-01-201629-08-2016
Specialeaflevering06-06-201602-01-2017
Sidste eksamensdato (2)24-06-201620-01-2017

(1)    Specialekontrakten skal være underskrevet af studerende, hovedvejleder og uddannelsesansvarlig
(2)    Bedømmelse er senest dato og inkluderer indleveret protokol til studieadministration

For studerende, der ikke følger den normerede studieplan, afvikles specialet inden for den tidsramme, der er anført ovenfor (dvs. 30 ECTS speciale på 5 måneder). Tidsrammerne er inkl. bedømmelse (0,5 mdr), derfor skal 30 ECTS specialer afleveres senest 4.5 måneder efter start.

Hvis du er i gang med dit speciale og tager sideløbende kurser, eller hvis du skal lave et 45 ECTS speciale, kan du finde afleveringsfrister her:

Skal du starte et 45 ECTS speciale efter Q1 i efteråret 2016, gælder der følgende frister:

EFTERÅR 2016

45 ECTS

Specialekontrakt

Godkendt af studerende, hovedvejleder og uddannelsesansvarlig i kontraktgeneratoren

14-10-2016

Specialestart

03-11-2016

Specialeaflevering

01-06-2017

Sidste eksamensdato

19-06-2017

For studerende, der ikke følger den normerede studieplan, afvikles specialet inden for den tidsramme, der er anført ovenfor (45 ECTS på 7.5 måneder). Tidsrammerne er inkl. bedømmelse (0,5 mdr), derfor skal 45 ECTS specialer afleveres senest 7 måneder efter start.

Kursusaktivitet parallelt med specialestudiet, giver IKKE længere forlænget afleveringsfrist for specialer indgået efter 1. september 2016.

Specialer med start forår 2017

Kursusaktivitet parallelt med specialestudiet, giver IKKE længere forlænget afleveringsfrist for specialet.

For studerende, der følger den normerede studieplan, gælder følgende tidsfrister for tilmelding og aflevering af speciale:

FORÅR 2017

30 ECTS

45 ECTS

Specialekontrakt

Godkendt af studerende, hovedvejleder og uddannelsesansvarlig i kontraktgeneratoren

16-12-2016

10-03-2017

Specialestart

23-01-2017

30-03-2017

Specialeaflevering

Senest Kl. 12:00

06-06-2017

25-10-2017

Sidste eksamensdato

23-06-2017

10-11-2017

*Bemærk - hvis en dato falder på en helligdag eller i en weekend er det førstkommende hverdag som gælder kl. 12:00.

* 45 ECTS gælder kun Kemi & Bioteknologi

For studerende, der ikke følger den normerede studieplan, afvikles specialet inden for den tidsramme, der er anført ovenfor (dvs. 30 ECTS speciale på 5 måneder, 45 ECTS på 7.5 måneder). Tidsrammerne er inkl. bedømmelse (0,5 mdr), derfor skal 30 ECTS specialer afleveres senest 4,5 måned efter start og 45 ECTS 7 måneder efter start.

Specialer med start efterår 2017 og forår 2018

For studerende, der følger den normerede studieplan, gælder følgende tidsfrister for tilmelding og aflevering af speciale:

 

Efterår 2017

Forår 2018

 

30 ECTS

45 ECTS

30 ECTS

45 ECTS

Specialekontrakt

Godkendt af studerende, hovedvejleder og uddannelsesansvarlig i kontraktgeneratoren

12-06-2017

 

12-06-2017

 

17-12-2017

 

17-12-2017

 

Specialestart

29-08-2017

29-08-2017

29-01-2018

29-01-2018

Specialeaflevering

Senest Kl. 12:00

03-01-2018

04-06-2018

04-06-2018

03-01-2019

Sidste eksamensdato

19-01-2018

22-06-2018

22-06-2018

18-01-2019

 

* Bemærk - hvis en dato falder på en helligdag eller i en weekend er det førstkommende hverdag som gælder kl. 12:00.

* 45 ECTS gælder kun Kemi og Bioteknologi

* Kursusaktivitet parallelt med specialestudiet, giver IKKE længere forlænget afleveringsfrist for specialet.

For studerende, der ikke følger den normerede studieplan, afvikles specialet inden for den tidsramme, der er anført ovenfor (dvs. 30 ECTS speciale på 5 måneder, 45 ECTS på 7.5 måneder). Tidsrammerne er inkl. bedømmelse (0,5 mdr), derfor skal 30 ECTS specialer afleveres senest 4,5 måned efter start og 45 ECTS 7 måneder efter start.

Aflevering af specialet

Specialet skal afleveres via Digital Eksamen.

Afleveringsfrist i Digital Eksamen

Specialet skal afleveres inden kl. 14.00 på den afleveringsdato som fremgår af din specialekontrakt.

Det er dit eget ansvar, at du afleverer dit speciale rettidigt. Vi anbefaler derfor, at du i god tid inden afleveringsfristen uploader og afleverer dit speciale. For sent afleverede specialer bedømmes ikke.

Din eksamen vil være tilgængelig senest en uge før afleveringsfristen. Du kan finde relevant information vedrørende specialeaflevering under eksamensinformationer i Digital Eksamen.

Afleveringsformat

Du skal som hovedregel aflevere dit speciale som én samlet pdf-fil. Dog har du mulighed for at vedlægge bilag i andre formater, hvis dette er nødvendigt.

Fortrolighed

Nogle specialer med fortrolighed må ikke afleveres i Digital Eksamen. Disse skal afleveres i en printet udgave. Vejlederen vil informere studieadministrationen, hvis specialet ikke kan afleveres i Digital Eksamen.

De involverede studerende vil få direkte besked.

Support for Digital Exam

Har du spørgsmål til specialet?

Send en mail til: studieservice.st@au.dk

1438594 / i40