Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Bioteknologi og Kemiteknologi Kontakt og Studieservice

Kontakt og Studieservice

Uddannelseskoordinatorer for civilingeniører

Uddannelseskoordinatorerne er de uddannelsesspecifikke kontaktpersoner i Studieservice. Du kan kontakte din uddannelseskoordinator, hvis du har spørgsmål vedr. undervisnings- og eksamensplaner, tilmelding til undervisning og eksamen, registreringen af dine eksamensresultater el. lign.

 

Uddannelse Koordinator E-mail Telefon
Biomedicinsk teknik/teknologi Pia Larsen pila@au.dk  9352 1930
Bioteknologi (BSc) Bjørg Brink Dalgaard bd@au.dk   4189 3303
Byggeri Malene Plougmann plougmann@au.dk  8715 6149/ 2118 4158
Computerteknologi Ina van Gaever Lautrup Thers ithe@au.dk   4189 3076
Elektroteknologi Ina van Gaever Lautrup Thers ithe@au.dk   4189 3076
Kemi og bioteknologi (MSc)­ Bjørg Brink Dalgaard bd@au.dk  4189 3303
Kemiteknologi (BSc) Bjørg Brink Dalgaard bd@au.dk  4189 3303
Mekanik Katrine Hvid Kaisen khk@au.dk 8715 3513 / 9530 8153

 

Studienævnet for Aarhus University School of Engineering

Studienævnet behandler alle former for dispensations - og meritansøgninger f.eks.:

 • Dispensationer vedrørende undervisningstilmelding, eksamen og studieprogrammer
 • Forhånds- og endelig godkendelse af merit
 • Midlertidig indskrivning på kandidatuddannelserne m.v.

Herudover tager studienævnet bl.a. stilling til uddannelsernes sammensætning og kursusudbud.

Afdelingen for studienævnsbetjening og uddannelseskvalitet (SNUK) håndterer bl.a. dispensationssagerne for studienævnet, studiekontrakter (kandidatkontrakter), STADS, midlertidig indskrivning, ansøgninger om genindskrivning, administrative studieskift, studieinaktivitet, studieordninger, akkreditering, ledelsesinformation, eksamensklager, problemer med udskrifter m.v.

NB:Dispensation og merit søges via din selvbetjening på: mit.au.dk

Kontakt studienævnet:

Adresse:

Studienævn for Aarhus University School of Engineering
Science and Technology
Aarhus Universitet
Ny Munkegade 122
8000 Aarhus C

Email: studienaevn.ase@au.dk

Studienævnssekretær Lena jensen, lj@au.dk tlf. 87152101,

Her kan du se repræsentanterne i studienævnene samt dagsordener og referater

 

Maibritt Hjorth er studieleder for følgende civilingeniøruddannelser:

 • Biomedicinsk teknik/teknologi
 • Bioteknologi (BSc)
 • Byggeri
 • Computerteknologi
 • Elektroteknologi
 • Kemi og bioteknologi
 • Kemiteknologi (BSc)
 • Mekanik
 • Teknisk geologi

Studielederen træffes bedst efter aftale. Kontakt studieservice.st@au.dk, hvis du ønsker at få en tid

Åbningstider og kontakt til Studieservice

Studieservice er en drop-in service, hvor du kan få svar på spørgsmål, der relaterer sig til dit studie, eksempelvis:

 • Undervisning (fx kursustilmelding, bachelor- og kandidatkontrakt)
 • Eksamen (fx eksamenstilmeldinger, førsteårsprøve)
 • Dispensationer
 • Sagsbehandling
 • Forsinkelser
 • Merit
 • Udenlandsophold (hver onsdag i Vandrehallen på Matematik) 
 • - og hvad du ellers har af spørgsmål til dit studie

Du finder Studieservice her: 

Relevante e-mailadresser:

Studievejledning

Har du brug for studievejledning, er du altid velkommen til at kontakte vores studenterstudievejledere eller fastansatte studie- og trivselsvejledere. Du finder al relevant kontaktinformation under 'Studievejledning' > 'Kontakt studievejledningen' i menuen.

Hvis du har behov for vejledning om det faglige indhold af din uddannelse, kursussammensætning o.lign. skal du kontakte din uddannelsesansvarlige, som du finder under 'Uddannelsesansvarlige og faglige vejledere'.

1437470 / i40