Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Bioteknologi og Kemiteknologi Om Bioteknologi (BSc) og Kemiteknologi (BSc)

Om Bioteknologi (BSc) og Kemiteknologi (BSc)

Kemiteknologi (BSc)

Kemiske processer og reaktioner udgør et vigtigt omdrejningspunkt for vores moderne samfund, som samtidig står over for store udfordringer, hvor kemi spiller en afgørende rolle, f.eks. i forbindelse med klimaforandringer, sygdomme og epidemier, forurening og fødevarer. Derfor spiller kemiingeniører en central rolle i udviklingen af vores bæredygtige fremtid.

Med uddannelsen i Kemiteknologi lærer du at forstå kemiske egenskaber og processer, og du bliver i stand til at anvende den teoretiske viden, du tilegner dig, således at du kan udvikle nye konkrete produkter og processer. Du får en række ingeniørvidenskabelige kurser om eksempelvis kemiteknologier, materialer og design af kemiske produktionsprocesser kombineret med en høj grad af teoretisk grundviden inden for matematik, fysik og kemi. Dette kan du senere bruge til alt lige fra udvikling af nye batterier eller plastikmaterialer til rensning af vand og lagring af solenergi.

Teknologiens frontløbere

Civilingeniører har siden industrialiseringen været frontløbere i den teknologiske udvikling og har med teknisk indsigt og teoretisk viden bygget bro mellem forskning og virkelighed. Her er der kort vej fra teori til praksis, og du får en internationalt anerkendt uddannelse på et højt fagligt og teoretisk niveau, der sætter dig i stand til selvstændigt at analysere og løse tekniske problemstillinger ud fra et samfundsmæssigt perspektiv.

Dagligdagen på studiet

Din hverdag på studiet, som foregår i og omkring Universitetsparken, er præget af forelæsninger, projektarbejde, klasseundervisning, laboratoriearbejde og opgaveløsninger. Uddannelsen er karakteriseret ved en høj grad af eksperimentelt arbejde, og giver i forbindelse med eksempelvis projektarbejde adgang til store forskningsfaciliteter.

Undervisningen er forskningsbaseret og giver dig derfor allerede fra starten adgang til den nyeste viden inden for dit felt. Samtidig kommer du derfor også til at deltage i videnskabeligt projektarbejde sammen med universitetets topforskere inden for området, som samtidig er dine undervisere og vejledere.

Universitetet og byen

På Aarhus Universitet bliver du en del af et stort ingeniørcampus med tusindvis af ingeniørstuderende, og du får daglig gang i universitetets historiske miljø, der i dag er hjem for i alt 40.000 studerende og 4.000 internationalt anerkendte forskere. Du vil derfor få masser af socialt samvær med dine medstuderende. I vil sammen afholde sociale arrangementer og fester, og I kommer til at arbejde tæt sammen i projektgrupper, hvor I vil skabe tætte forhold både fagligt og socialt.

Du har derfor rige muligheder for at engagere dig i både faglige og sociale studenterforeninger med dine medstuderende. Du kan for eksempel nyde en øl i fredagsbaren med de andre studerende, eller du kan deltage i de både sociale og faglige arrangementer, som fx Ingeniørforeningen IDA arrangerer.

Der er også Rådet for Ingeniørstuderende i Aarhus (RIA), som er de studerendes talerør og samlingspunkt for et bedre studiemiljø. RIA varetager de studiepolitiske og sociale interesser for alle ingeniørstuderende på Aarhus Universitet og er omdrejningspunkt for sociale arrangementer og aktiviteter for de studerende

Herudover kan du blive aktiv i universitetets studenterafdeling af organisationen Ingeniører Uden Grænser, der bidrager aktivt til en række forskellige humanitære indsatser i udlandet. Du kan også melde dig ind i Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF), der arrangerer foredrag, studiebesøg og sommerlejre med naturvidenskabeligt og teknisk indhold.


STUDIETS OPBYGNING

Bachelordelen af civilingeniøruddannelsen indeholder en blanding af forelæsninger, klasseundervisning, opgaveregning og laboratoriearbejde, hvor du får hands-on erfaring med at bruge din kemitekniske viden.

Dine naturvidenskabelige fag vil inkludere matematik og fysik, så du bliver i stand til at beregne dimensioner og modellere dynamikken i kemiske processer. Du skal også have organisk kemi og uorganisk kemi for at kunne arbejde med udvikling af materialer, fysisk kemi for at kunne designe produktionsprocesser samt analytisk kemi, som gør dig i stand til at arbejde med procesoptimering og kvalitetskontrol.

Herudover består uddannelsen af en række forskellige ingeniørvidenskabelige fag, laboratoriearbejde og praktiske øvelsesforsøg, hvor du blandt andet også lærer om udstyr, maskiner og processer der er afgørende for at du kan skabe værdi med din viden – både på molekyleniveau i laboratoriet og i tons-store industrielle produktioner.

Herunder kan du se kurserne på hvert semester på kemiteknologistudiet. Ønsker du mere detaljeret information, kan du læse om kurserne i kursuskataloget på www.kursuskatalog.au.dk

Alle kurser har et omfang på 5 ECTS, bortset fra bachelorprojekt på 15 ECTS

- se studiediagram for uddannelsen under punktet "uddannelsens opbygning"


KARRIERE

Bacheloruddannelsen i Kemiteknologi giver dig direkte adgang til den 2-årige kandidatuddannelse til civilingeniør (cand.polyt.) i Kemi- og Bioteknologi.

Som civilingeniør i kemi fra Aarhus Universitet kommer du ud til et jobmarked med meget lav ledighed. Både danske og internationale virksomheder efterspørger højtuddannede og kompetente kemiingeniører, og du har derfor som færdiguddannet civilingeniør gode muligheder for at vælge en karrierevej, der matcher din faglige specialisering og interesse.

Uddannelsen åbner mange døre for dit fremtidige arbejdsliv, og du vil ofte komme til at beskæftige dig med forskning, udvikling, innovation, rådgivning og ledelse enten i det private erhvervsliv, i det offentlige, eller på et universitet inden for det forskningsområde, du interesserer dig særligt for.

De fleste civilingeniørdimittender kommer til at arbejde i specialist- og problemknuser-funktioner, eksempelvis i virksomheder inden for bl.a. medicinalindustrien, fødevareindustrien, energisektoren, materialeindustrien og miljøsektoren eller inden for forskning og udvikling ved en vidensinstitution. En del beskæftiger sig også med personaleledelse, projektledelse og innovationsledelse, hvor de bruger deres generelle teknologiske indsigt og forståelse for omverdenen til at skabe værdi i virksomhederne.

Danmark har en konkurrencedygtig kemisk industri og rådgivningsbranche, som aftager mange af uddannelsens dimittender. Eksempler på store lokale aftagervirksomheder er Dupont, Krüger, Arla, Grundfos og Aarhus Karlshamn, men aftagerfeltet er generelt meget stort og voksende.

Civilingeniører fra Aarhus Universitet har generelt en meget lav dimittendledighed. De har samtidigt til nogle af de højeste disponible livstidsindkomster i Danmark.

Forskeruddannelse

Hvis du har lysten og evnerne til det, kan du efter din civilingeniøruddannelse desuden søge en forskeruddannelse via en ph.d.-grad, hvor du gennem et forskningsprojekt i tæt samarbejde med instituttets forskere gradvist uddannes gennem kurser og personlig vejledning til selv at blive forsker.

 

Bioteknologi (BSc)

Bioteknologi handler om at bruge naturens egne biologiske systemer og organismer til at udvikle bæredygtige teknologier inden for eksempelvis medicin, sundhed, grøn energi og miljøteknologi. Det er et område, verdenssamfundet satser massivt på, og i Danmark er vi med helt fremme. Med denne uddannelse – hvor du bl.a. får en solid teoretisk specialviden i fag som biokemi, mikrobiologi, kemi, cellebiologi, matematik og bioteknologisk produktion – kommer du derfor ud til et jobmarked med meget lav ledighed.

Hverdagen på studiet

Du kommer til at have din daglige gang i og omkring Universitetsparken, som er centralt placeret i Aarhus med meget korte afstande til alt, hvad byen har at byde på. På studiet er hverdagen præget af forelæsninger, projektarbejde, klasseundervisning, laboratoriearbejde og opgaveløsninger samt masser af socialt samvær med dine medstuderende. I vil sammen afholde sociale arrangementer og fester, og I kommer til at arbejde tæt sammen i projektgrupper, hvor I vil skabe tætte forhold både fagligt og socialt.

Undervisningen er forskningsbaseret og giver dig derfor allerede fra starten adgang til den nyeste viden inden for dit felt. Samtidig kommer du derfor også til at deltage i videnskabeligt projektarbejde sammen med universitetets topforskere inden for området, som samtidig er dine undervisere og vejledere.

Universitetet og byen

På Aarhus Universitet bliver du en del af et omfattende ingeniørmiljø med flere end 3.500 ingeniørstuderende, og du får daglig gang i universitetets historiske miljø, der i dag er hjem for i alt 40.000 studerende og 4.000 internationalt anerkendte forskere.

Du har derfor rige muligheder for at engagere dig i både faglige og sociale studenterforeninger med dine medstuderende. Du kan for eksempel nyde en øl i fredagsbaren med de andre studerende, eller du kan deltage i de både sociale og faglige arrangementer, som fx Ingeniørforeningen IDA arrangerer.

Der er også Rådet for Ingeniørstuderende i Aarhus (RIA), som er de studerendes talerør og samlingspunkt for et bedre studiemiljø. RIA varetager de studiepolitiske og sociale interesser for alle ingeniørstuderende på Aarhus Universitet og er omdrejningspunkt for sociale arrangementer og aktiviteter for de studerende

Herudover kan du blive aktiv i universitetets studenterafdeling af organisationen Ingeniører Uden Grænser, der bidrager aktivt til en række forskellige humanitære indsatser i udlandet. Du kan også melde dig ind i Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF), der arrangerer foredrag, studiebesøg og sommerlejre med naturvidenskabeligt og teknisk indhold.


STUDIETS OPBYGNING

Undervisningen i de naturvidenskabelige grunddiscipliner som matematik, fysik og kemi får du på højt niveau.  Herudover består uddannelsen af ingeniørvidenskabelige teknologifag, laboratoriearbejde og øvelser i proceshal, hvor du blandt andet også lærer at bruge det udstyr og mestre de processer, der er afgørende for, at du kan skabe værdi med din viden om naturvidenskab.

Du kommer til at beskæftige dig med at løse problemer og skabe nye muligheder inden for områder som medicinal bioteknologi, biomekanik, miljøteknologi, sygdomsdiagnose, ernæring, industriel bioteknologi, bioenergi, proceskontrol og meget mere.

Du skal opbygge videnskabelige kompetencer samt en analytisk og teoretisk forståelse på højeste abstraktionsniveau. Dine basisfag vil derfor inkludere en stor del matematik, hvor du bliver trænet i beregning og modellering af procesbetingelser samt kemi, hvor du får en forståelse af molekyler og reaktioner i biologiske systemer.

Du vil lære om manipulation af celler, enzymer og mikroorganismer på et teoretisk niveau, mens du i de mere ingeniørrettede kurser lærer at bruge din viden til at designe dyrkningsprocesser og fremstille produkter i mange forskellige sammenhænge.

Undervisningen er forskningsbaseret og giver dig allerede som bachelorstuderende adgang til den nyeste viden inden for dit fag. Du vil derfor også - som en naturlig del af din uddannelse - komme til at tage del i det teknisk videnskabelige projektarbejde sammen med universitetets forskere på området og i mange tilfælde også virksomheder.

Herunder kan du se kurserne på hvert semester på Bioteknologistudiet. Ønsker du mere detaljeret information, kan du læse om kurserne i kursuskataloget på www.kursuskatalog.au.dk

Alle kurser har et omfang på 5 ECTS, bortset fra bachelorprojekt på 15 ECTS

- se studiediagram for uddannelsen under punktet "uddannelsens opbygning"


KARRIERE

Bacheloruddannelsen i Bioteknologi giver dig direkte adgang til den 2-årige kandidatuddannelse til civilingeniør (cand.polyt.) i Kemi- og Bioteknologi. Med den i hånden har du en eftertragtet erhvervsrettet og forskningsbaseret profil, der giver dig mulighed for en karriere inden for forskning og udvikling i medicinalbranchen, energisektoren, vand- og miljøsektoren, sundhedssektoren og fødevareindustrien. Og mulighederne er globale.

Teknologiens frontløbere

Civilingeniører har siden industrialiseringen været frontløbere i den teknologiske udvikling og har med teknisk indsigt og teoretisk viden bygget bro mellem forskning og virkelighed. Her er der kort vej fra teori til praksis, og du får en internationalt anerkendt uddannelse på et højt fagligt og teoretisk niveau, der sætter dig i stand til selvstændigt at analysere og løse tekniske problemstillinger ud fra et samfundsmæssigt perspektiv.

Bacheloruddannelsen i Bioteknologi giver dig direkte adgang til den 2-årige kandidatuddannelse til civilingeniør (cand.polyt.) i Kemi- og Bioteknologi.

Som civilingeniør i Kemi- og Bioteknologi fra Aarhus Universitet kommer du ud til et jobmarked med meget lav ledighed. Efterspørgslen efter ingeniører inden for netop bioteknologi i Danmark og internationalt er steget markant de seneste år, og udviklingen går kun én vej: Opad.

Bioteknologien vil i de kommende år skabe en gennemgribende transformation af verdenssamfundet, og her vil kompetente civilingeniører få en nøglerolle. Det handler blandt andet om at udvikle og implementere helt nye, bæredygtige energiformer, skabe fremtidens sunde fødevarer til en hastigt voksende befolkning og skabe nye behandlingsformer og ny medicin til sygdomme, der i dag koster både liv og livskvalitet verden over.

Civilingeniøruddannelsen i Kemi- og Bioteknologi er tæt forbundet med det aktive forsknings- og udviklingsmiljø i industrien omkring Aarhus. De studerende lærer at anvende de nyeste forskningsresultater inden for bioteknologi og kemi i en virksomhedssammenhæng. Samtidig følges uddannelsen af en følgegruppe, der består af folk fra kemiske og bioteknologiske virksomheder, f.eks. AarhusKarlshamn, Cheminova, Dupont og Arla, som alle har interesse i at ansætte nyuddannede civilingeniører i Kemi- og Bioteknologi.

Det giver dig som kandidat mulighed for en karriere inden for forskning og udvikling i private og offentlige virksomheder inden for medicinalbranchen, energisektoren, vand- og miljøsektoren, sundhedssektoren og fødevareindustrien.

Forskeruddannelse

Hvis du har lysten og evnerne til det, kan du efter din civilingeniøruddannelse desuden søge en forskeruddannelse via en ph.d.-grad, hvor du gennem et forskningsprojekt i tæt samarbejde med instituttets forskere gradvist uddannes gennem kurser og personlig vejledning til selv at blive forsker.

1439121 / i40