Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Bioteknologi og Kemiteknologi Om Kemi og bioteknologi (MSc)

Om Kemi og bioteknologi (MSc)

Uddannelsens opbygning (grundpakke og specialiseringer)

 

Civilingeniør (2 årig kandidatuddannelse) består af:

 • Grundpakke (compulsory courses)
 • Specialisering (specialised study package)
 • Valgfag (elective courses)
 • Speciale (30 ECTS)

Første studieår består af to grundkursus-studiepakker og to specialiserede studiepakker. Grundkursuspakkerne skal følges af alle studerende, specialiseringspakkerne vælges inden for specialiseringsområderne. Det andet studieår består af et valgfrit program og et speciale.

Kandidatuddannelsen i kemi og bioteknologi har et omfang på 120 ECTS og omfatter hovedsageligt kurser inden for de kemiske og tekniske fagområder. Du specialiserer dig ved at deltage i kursusaktiviteter og case stories samt ved at udføre et speciale. Allerede fra første uge skal du under vejledning af den uddannelsesansvarlige sammensætte din individuelle studieplan ved at vælge kurser fra kursuskataloget. Planen tager udgangspunkt i dine faglige forudsætninger og interesser, idet den bliver lavet ud fra de kurser, som du har med dig fra bacheloruddannelsen.

Nedenfor kan du se mulighederne, for forår- og efterårssemesteret. Hvis du er i tvivl, kan du tage en snak med en studievejleder.


 

COMPULSORY COURSES CHEMICAL ENGINEERING - AUTUMN

 • Sensors and Process Control 10 ECTS
 • Transport Phenomena 5 ECTS

COMPULSORY COURSES CHEMICAL ENGINEERING - SPRING

 • Innovation and Entrepreneurship 5 ECTS
 • Modelling of Biological and Chemical Processes 10 ECTS


COMPULSORY COURSES BIOTECHNOLOGY - AUTUMN

 • Lipid Biotechnology 5 ECTS
 • Protein and Carbohydrate Biotechnology 10 ECTS

COMPULSORY COURSES BIOTECHNOLOGY -  SPRING

 • Innovation and Entrepreneurship 5 ECTS
 • Modelling of Biological and Chemical Processes 10 ECTS

   SPECIALISED STUDY PACKAGES - AUTUMN

Applied Lipid and Protein Biotechnology

Based on the theoretical foundation obtained previously, this course will provide the students with practical skills in lipid analysis and quality control, processing, refining, and modification. Furthermore, the students will obtain practical skills in protein optimization and expression, including characterization of enzymatic activities. In addition, the students will apply methods for analysis of glycosylation.
​Prerequisites: Bachelor degree in Chemical Engineering or Biotechnology or equivalent, and the courses ‘Lipid Biotechnology‘ and ‘Protein and Carbohydrate Biotechnology

 • Applied Lipid Biotechnology 5 ECTS
 • Applied Protein Biotechnology 10 ECTS

Biomacromolecules Lipid

Based on the basic knowledge of the structure and properties of the main bio-macro molecules these courses will extend the students’ knowledge especially focusing on the sources and production of lipids, carbohydrates, and proteins for use in medical (red), environmental (green), and industrial (white) biotechnology.

​Prerequisites: Bachelor degree in Chemical Engineering or Biotechnology or equivalent including organic chemistry, basic unit operations and 15 ects within molecular biology/biochemistry/biotechnology

 • Lipid Biotechnology 5 ECTS
 • Protein and Carbohydrate Biotechnology 10 ECTS

Biomaterial Engineering

Based on basic knowledge on physiology, cell biology and applied materials science, this package introduces principles and methods to engineer bioactive materials for biomedical applications.
​Prerequisites: Bachelor degree in Chemical Engineering or Biotechnology or Health Technology or equivalent including cell biology and biochemistry.

 • Biofabrication 10 ECTS
 • Tissue Engineering 5 ECTS

Energy and Storage

Worldwide goals of reducing and phasing out the use of fossil fuels in the coming decades are to a large extent based on expectations of replacement of these fuels with renewable sources. Due to the intermittent pack nature of many of the renewable electricity sources, this transition is faced with large challenges concerning the adaption of these. This package is aimed at giving an introduction into future and emerging technologies for energy conversion and storage in this field.
​Prerequisites: Bachelor degree in Chemical Engineering or Biotechnology or equivalent. A BSc course in microbiology is recommended.

 • Energy Conversion and Storage Technologies 10 ECTS
 • Energy Systems 5 ECTS

Environmental Technology

Global resources can be conserved by extracting or destroying environmentally troublesome compounds from waste products. This package therefore focuses on designing such chemical, physical and biological processes. The theories behind the unit operations will be expanded into the non-standardized chemical, physical and biological conditions present in such media. This will be used to understand how to design, control and - in particular - optimize processing plants. Examples include domestic and industrial air and wastewater treatment.
​Prerequisites: Bachelor degree in Chemical Engineering or Biotechnology or equivalent. A BSc course in microbiology is recommended.

 • Air Treatment Technologies 5 ECTS
 • Water Treatment Technologies 10 ECTS

Process Technology

The package is combining theoretical knowledge on heat and mass transfer, sensors, data acquisition, and process regulation, together with laboratory exercises based on typical physical, chemical, and biotechnological systems. In the exercises, students are developing physical/chemical sensor applications e.g. with feedback regulation, and, in cases where transport processes are involved, these are simulated mathematically.
​Prerequisites: Bachelor degree in Chemical Engineering or Biotechnology or equivalent, including calculus, linear algebra, physical chemistry, physics and process control (such as Praktisk Regulering og Instrumentering)

 • Sensors and Process Control 10 ECTS
 • Transport Phenomena 5 ECTS

 


 

SPECIALISED STUDY PACKAGES - SPRING

Biorefining Technology

The package in Borefining Technologies will give a thorough overview of the biorefining concept and in depth knowledge on essential technologies used in modern biorefineries.
​Prerequisites: Bachelor degree in Chemical Engineering or Biotechnology or equivalent

 • Experimental Biorefining 5 ECTS
 • Integrated Biorefining Technologies 10 ECTS

Chemical Processing

This package focuses on the application of advanced chemical unit operations towards the synthesis of both bulk chemicals, fine chemicals, and commodities. Different reactor strategies will be discussed both theoretically and  will be tested in the laboratory.
​Prerequisites:Bachelor degree in Chemical Engineering or Biotechnology or equivalent, including organic chemistry.

 • Modern Chemical Process Technologies 10 ECTS
 • Platform Chemicals and Synthesis in Continous Flow 5 ECTS

Medical Biotechnology

Medical Biotechnology is an expanding field, which brings basic discoveries to the bedside. Using knowledge from our immune system new intervention strategies can be developed. In this package we include aspects, from development of biologicals to production for  clinical use and regulatory aspects.
​Prerequisites: Bachelor degree in Chemical Engineering or Biotechnology or equivalent. The courses Lipid Biotechnology and Protein and Carbohydrate Biotechnology are recommended.

 • Immunological Biotechnology 10 ECTS
 • Biomolecular Interactions 5 ECTS

Plastic Materials

This package aims to elucidate the properties of polymeric materials, advanced materials, and nanomaterials with a special emphasis on the advanced polymer synthesis and processing.
​Prerequisites: Bachelor´s degree in Chemical Engineering, Chemistry, or equivalent, including the courses polymer chemistry, physical chemistry, organic chemistry and polymer chemistry

 • Advanced Polymer and Nanomaterials 10 ECTS
 • Plastic Engineering 5 ECTS

 


ELECTIVE COURSES

Choose courses from the specialised study packages or other courses at the Department of Engineering, and the broader Faculty of Science approved by the study program manager. AU Course Catalouge: kursuskatalog.au.dk/en/

 


Personlig og teknologisk udvikling

Kandidatoverbygningen fokuserer på udvikling og optimering af processer i kemi- og biotekindustrien, samt inden for miljøområdet. Har du en ingeniørmæssig baggrund inden for kemi og vælger dette som specialiseringsområde, kan du komme til at arbejde med udvikling af af områder som fx polymerkemi og membranteknologi. Har du derimod en baggrund inden for bioteknologi og vælger dette specialiseringsområde, kan du fx komme til at arbejde med udvikling af de enzymer og proteiner, som skal anvendes i den ”grønne” produktion inden for lipidteknologi og medicinsk bioteknologi. Alternativt, med en baggrund i kemi eller bioteknologi, kan du vælge et specialiseringsområde inden for miljøteknologi, hvor du vil have mulighed for at arbejde med lugtmonitorering og -fjernelse inden for landbrug samt biogasproduktion m.m.

Ud over et højt fagligt niveau i kemi og bioteknologi, giver civilingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi også indsigt i og kompetencer inden for følgende emner:

 • Modellering af biologiske og kemiske processer
 • Enhedsoperationer
 • Miljøspørgsmål
 • Styring og kontrol
 • Innovation

Undervisningen på uddannelsens første år er primært i form af forelæsninger og teoretiske øvelser. På andet år er det primært projektarbejde, der er i højsædet, hvor de studerende arbejder tæt sammen med firmaer. Uddannelsen afsluttes med et selvstændigt speciale.


Studiediagram

På uddannelsens side i Studieguiden kan du se studiediagrammet for kemi-linjen og for biotenkologi-linjen. Se under punktet "Uddannelsens opbygning"

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningskalender og læseplan

Udlånstilladelse og indberetning af casestudy

Tilmelding til valgfrie kurser (gæstefag)

Tilmelding til obligatoriske kurser og specialiseringspakker inden for egen studieordning/uddannelse:

Tilmeldes direkte via tilmeldingsblanket på mit.au.dk. At et kursus fremgår af din studiekontrakt (Kontraktgenerator) er ikke tilstrækkeligt.

Tilmelding til alle andre kurser (uden for din egen studieordning/uddannelse):

Kræver forhåndsgodkendelse og gæstefagsindskrivning i semesteret før undervisningsdeltagelse.

Tjek kursuskatalog.au.dk for kursernes afvikling Vær opmærksom på, at kursussammensætning og indhold kan skifte fra semester til semester.

Send en søgning via mit.au.dk (blanketten hedder ”Forhåndsgodkendelse af gæstefag (på AU)”). Vær opmærksom på at udfylde med korrekt semester og årstal (drop down menu).

Deadline for ansøgningen er den samme som for undervisningstilmelding. Se datoer her. Hvis du søger senere kan pladserne være optagede.

Skulle du komme i en særlig situation, hvor du er nødt til at ændre på kursustilmelding, eksempelvis pga. aflysning af et kursus eller skemamæssigt timeoverlap, kontakt din uddannelseskoordinator før semesterstart.

Vær opmærksom på at du kan kun afmelde dig inden for den tilmeldingsperiode, hvor du har oprettet din tilmelding - herefter er tilmeldingen bindende. Hvis man er tilmeldt et kursus, er man samtidigt automatisk tilmeldt eksamen i kurset.    

Tjek kursuskatalog.au.dk for kursernes afvikling Vær opmærksom på, at kursussammensætning og indhold kan skifte fra semester til semester. 

Karriere og jobmuligheder

Job og karriere

Civilingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi er tæt forbundet med det aktive forsknings- og udviklingsmiljø i industrien omkring Aarhus. De studerende lærer at anvende de nyeste forskningsresultater inden for bioteknologi og kemi i en virksomhedssammenhæng.

De studerende bliver desuden opfordret til at udføre en del af deres studium i udlandet, dels som udvekslings studerende ved et fremmed universitet og dels under speciale-arbejdet. Tidligere har studerende været på udveksling i fx Canada, USA, Australien, Kina, Finland og England.

Kompetenceprofil

Som civilingeniør i kemi og bioteknologi får du følgende kompetencer:

 • Du behersker en civilingeniørs opgaver og har fået en uddannelse med et stærkt fagligt indhold
 • Du kan selvstændigt planlægge, lede og gennemføre projekter og anvende resultaterne af disse i en fagligt relateret beslutningsproces
 • Du kan vurdere anvendeligheden og hensigtsmæssigheden af teoretiske, eksperimentelle og praktiske metoder for analyse og løsning af faglige spørgsmål og problemstillinger
 • Du kan selvstændigt og kritisk strukturere egen kompetenceudvikling
 • Du er i stand til systematisk og kritisk at sætte dig ind i nye fagområder
 • Du kan formidle og kommunikere faglige spørgsmål og problemstillinger i såvel et videnskabeligt som et alment forum
 • Du kan på naturvidenskabelig baggrund indgå i konstruktivt samarbejde om løsning af faglige problemstillinger

Jobmuligheder

Aarhus Universitet uddanner civilingeniører i kemi og bioteknologi til det regionale, nationale og internationale arbejdsmarked. Instituttets kandidater finder arbejde indenfor et meget bredt spektrum af jobområder og institutioner. Uddannelsen følges af en følgegruppe, der består af folk fra kemiske virksomheder, f.eks. Aarhus Karlshamn, Cheminova, Dupont og Arla, som alle har interesse i at ansætte nyuddannede civilingeniører i kemi og bioteknologi.

Karrierevejledning

Læs mere om karrierevejledningens tilbud på Science and Technology. Du kan her:

 • finde inspiration til din jobsøgning
 • søge i AU's job- og projektbank
 • finde kontaktinformation på og booke en samtale med en karrierevejleder fra Jobcenter Aarhus
 • få et overblik over kommende karriererelaterede arrangementer

Link til karrierevejledning 

1437593 / i40