Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler HA(jur.)-skat

HA(jur.)-skat

På HA(jur.)-skat sættes der i særlig grad fokus på at analysere og løse virksomhedernes skattemæssige problemer. Skat, moms, told og afgifter spiller så stor en rolle for virksomhederne, at skatteretlige overvejelser i dag er blandt de mest centrale faktorer, når virksomhederne f.eks. skal træffe beslutning om etablering i udlandet, valg af selskabsform, omstruktureringer mv.

Efterspørgslen efter bachelorer og kandidater med en særlig skatteretlig viden er derfor stigende, og HA(jur.)-skat, som er udviklet i tæt samarbejde med erhvervslivet og skattemyndighederne, er i dag den uddannelse, der giver størst viden om skat, moms, afgifter og told.

Uddannelsen sigter især på dig, der ønsker at opnå en særlig kompetence inden for skatteret. HA(jur.)-skat-studiet giver adgang til cand.merc.(jur.)-studiet og til cand.merc.aud.-studiet (revisorkandidat). Den typiske karrierevej som HA(jur.)-skat vil være som skattekonsulent eller -rådgiver i en virksomhed, i et revisions- eller advokatfirma eller som fuldmægtig hos skattemyndighederne. Den naturlige overbygning er her cand.merc.(jur.)-studiet. Vælger du at læse videre på cand.merc.aud.-studiet, vil den typiske karrierevej være som statsautoriseret revisor.

432456 / i40