Speciale - cand.merc.

Regler vedr. specialet

På denne side kan du finde de fleste regler vedr. specialet.

Du kan finde en kursusbeskrivelse for specialet i kursuskataloget.

Se kursusbeskrivelse her.

Vigtige deadlines

Semestret, hvor du skriver dit specialeFrist for registrering af vejleder, (foreløbig)titel og problemformulering  Afleveringsfrist

Afleveringsfrist*

2. eksamensforsøg

Afleveringsfrist*

3. eksamensforsøg

Foråret1. december1. juni1. september1. december
Efteråret1. juni1. januar1. april1. juli

 *Disse afleveringsfrister gælder kun hvis ikke du afleverer specialet inden for afleveringsfristen ved. hhv. 1. og 2. eksamensforsøg. Der er andre regler/afleveringsfrister, hvis du ikke har bestået ved hhv. 1. eller 2. eksamensforsøg  (se nedenfor under "Aflevering af speciale").

Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag efter afleveringsfristen.

Registrering af vejleder, (foreløbig) titel samt problemformulering

Inden du går i gang med specialet, skal du beslutte dig for et emne samt udarbejde et udkast til en foreløbig problemformulering.

Inden ovenstående deadlines skal du via registreringsblanketten angive din ønskede faglige vejleder, den (foreløbige) titel på specialet samt din problemformulering:

Registreringsblanket

NB: Hvis du ikke skriver dit speciale i samarbejde med en virksomhed, skal du alligevel udfylde registreringen. Angiv da at der er tale om et teoretisk speciale i feltet med virksomhedens information.

Bemærk at du kun skal anvende den elektroniske registreringsblanket i forbindelse med dit første eksamensforsøg.

Din faglige vejleder skal godkende din titel og problemformulering.

Du kan vælge at skrive speciale alene eller sammen med en medstuderende. Såfremt du vælger at skrive speciale med en medstuderende, skal I udfylde registreringsblanketten sammen (dvs. én blanket udfyldes for hver 'gruppe')

Tilmelding i Studieselvbetjeningen (STADS)

Du vil automatisk blive tilmeldt specialet i Studieselvbetjeningen (STADS) ved starten af 4. semester med afleveringsfrist 1. juni. Selvom du automatisk bliver tilmeldt specialet, skal du være opmærksom på, at du selv skal registrere din faglige vejleder, den (foreløbige) titel på specialet samt din problemformulering senest den 1. december.

Hvis du er tilmeldt specialet i efterårssemesteret, fordi du ikke følger det normerede studieforløb, skal du inden 1. juni finde en vejleder og tilmelde dit speciale med navnet på vejleder, din (foreløbige) titel samt din problemformulering. Afleveringsfristen for specialet er 1. januar.

Fristen for bedømmelse/forsvar af specialet er senest 6 uger efter aflevering af specialet. 

Bemærk: Efter tilmelding kan der ikke ske framelding.

Vejlederoversigt

Du skal vælge en vejleder fra BTECH.

Find en vejlederliste her.

Aflevering af specialet

Aflevering af dit speciale

Specialet skal kun uploades digitalt i WISEflow. Der må ikke afleveres et fysisk eksemplar af specialet, bl.a. da det er specialet uploaded i WISEflow, der er juridisk gældende. Når specialet er afleveret i WISEflow, bliver det automatisk sendt videre til vejleder og censor.

WISEflow

Du vil få en direkte mail fra WISEflow, når flowet åbner.

Når flowet er åbent, vil du kunne uploade dit speciale. Afleveringsfristen er 1. juni klokken 14.00. Du bør påbegynde upload af opgaven i god tid og senest 10 minutter før fristen, da flowet lukker præcis klokken 14.00.

Når du har uploadet, kan du ikke trække din aflevering tilbage. Vær derfor meget omhyggelig med at få uploaded og afleveret dit speciale korrekt.

Flowet er lavet som et gruppe-flow.

Hvis du skriver som enkeltperson, så skal du uploade ved at oprette dig som en ”enkeltmandsgruppe”. Hvis du ikke tidligere har prøvet at uploade en opgave i et gruppeflow, så følg denne vejledning til både grupper af flere studerende og enkeltmandsgrupper.

Speciale samt bilag skal samles i én PDF fil og uploades under ”Besvarelse”. Se vejledningen til, hvordan du laver din besvarelse til PDF

Under ”Ekstra materiale” uploades materiale såsom video, lyd, programmer (Excel, SAS mv.). Ekstramaterialet behøver ikke at være en pdf-fil, og der kan afleveres flere filer op til en samlet størrelse af 5 GB.

Aflevering fra 15. – 31. maj
Specialer som afleveres i WISEflow i perioden 15. – 31. maj vil ikke blive videresendt til bedømmelse før afleveringsfristen 1. juni.

Mundtligt forsvar

Instituttet vil via mail eller BlackBoard informere dig om, hvornår du skal til mundtlig eksamen. Forsvaret af specialet skal ske senest 6 uger efter afleveringsdatoen.

Afholdelse af specialeforsvar i udlandet via Skype.
For at det mundtlige forsvar kan finde sted i udlandet, forudsættes det, at du har fået imødekommet en dispensationsansøgning om fjerneksamen, herunder fået godkendt tilsynsførende og eksamenssted.

Hvis du ikke afleverer specialet inden for afleveringsfristen

Hvis du ikke afleverer specialet inden for afleveringsfristen, har du brugt et eksamensforsøg. Du skal herefter udarbejde en ændret opgaveformulering og lave en ny plan, som skal godkendes af din vejleder. Du skal ikke udfylde registreringsblanketten ved 2. og 3. eksamensforsøg, men du bedes i stedet kontakte din vejleder. Du har en frist på 3 måneder regnet fra den oprindelige afleveringsfrist til at aflevere specialet.
Hvis du ikke afleverer specialet til den nye frist, har du brugt det 2. af i alt 3 eksamensforsøg. Du skal på ny udarbejde en ændret opgaveformulering og lave en ny plan, som skal godkendes af din vejleder. Du har en sidste frist på 3 måneder regnet fra afleveringsfristen for 2. eksamensforsøg til at aflevere specialet.

Hvis specialet ikke bestås

Hvis du opnår en ikke-bestået karakter for et afleveret speciale, er der brugt et eksamensforsøg. Du skal herefter udarbejde en ændret problemformulering, der skal godkendes af din vejleder. Du skal ikke udfylde registreringsblanketten ved 2. og 3. eksamensforsøg, men du bedes i stedet kontakte din vejleder.  Der er en frist på 3 måneder, regnet fra bedømmelsesdatoen for dit første eksamensforsøg, til at aflevere specialet.  
Samme procedure gør sig gældende, såfremt du opnår en ikke-bestået karakter ved 2. eksamensforsøg.

1426494 / i40