Eksamensplaner

Eksamensplaner

Du finder dine eksamensplaner på her på studieportalen.

Eksamensdatoerne fastlægges inden tilmeldingsfristen til valgfag for det pågældende semester. Det er den studerendes ansvar at tilrettelægge valgfagssammensætning, således at der ikke er eksamenssammenfald (gælder udelukkende for cand.merc. studerende).

Der kan dog opstå usædvanlige forhold, der medfører, at enkelte eksamensdatoer må flyttes. Studerende skal være opmærksom på, at ikke-studierelaterede aktiviteter ikke vil blive inddraget i eksamensplanlægningen i disse situationer.

OBS: Som hovedregel vil du tidligst 13 dage før eksamensdatoen kunne se information om eksamenstidspunkt og -lokale i WISEflow. Det anbefales, at du sætter WISEflow op til at sende dig e-mailnotifikationer, således at du automatisk modtager e-mails fra WISEflow. Find vejledning her.

Læs om de forskellige uddannelsers detaljerede eksamensplaner:

Detaljerede eksamensplaner på cand.merc., HA og BSc

Når en detaljeret eksamensplan er offentliggjort, betragtes den som endelig, og de studerende har ikke mulighed for at bytte eller få tildelt et andet eksamenstidspunkt.

De studerende, der har fået tildelt et eksamenstidspunkt om formiddagen, forventes at være til stede ved eksamenslokalet, når den første eksamen starter om morgenen (tidspunktet for den første eksamen fremgår af eksamensoversigt, der er vedhæftet i WISEflow), mens de studerende, der har fået tildelt et eksamenstidspunkt om eftermiddagen, forventes at være til stede ved eksamenslokalet kl. 12.00.

De tildelte eksamenstidspunkter er vejledende i den forstand, at hvis en studerende ikke er til stede, vil den næste studerende på listen blive kaldt ind til eksamen. De studerende kan derfor blive kaldt ind til eksamen på et tidligere tidspunkt end det, de har fået tildelt i WISEflow.

Er de studerende ikke til stede, når de kaldes ind, betragtes de som udeblevne og vil have brugt et eksamensforsøg.

Detaljerede eksamensplaner på cand.polyt.

Mundtlige eksaminer - cand.polyt.

Når en detaljeret eksamensplan/rækkefølge er offentliggjort, kan studerende bytte plads internt, hvis de ønsker det (dog senest kl. 12.00 dagen før eksamen).

Det er kun muligt at bytte, hvis I har den samme underviser/vejleder/censor*.

 • Det er de studerendes eget ansvar at få det til at fungere.
 • Hvis du aftaler med en medstuderende, at I bytter plads, skal du huske at informere din underviser.

* På følgende kurser er det af praktiske årsager ikke muligt at bytte plads, når først eksamensplanen er offentliggjort:

 • ‘Research Design in Engineering’
 • ‘Management of Technology’
 • ‘Technological Business Model Innovation’
 • ‘Optimisation of Engineering Processes Using Numerical Approaches’

Detaljerede eksamensplaner på GMM

Mundtlige eksaminer - GMM

Når en detaljeret eksamensplan/rækkefølge er offentliggjort, kan studerende bytte plads internt, hvis de ønsker det (dog senest kl. 12.00 dagen før eksamen).

Det er kun muligt at bytte, hvis I har den samme underviser/vejleder/censor*.

 • Det er de studerendes eget ansvar at få det til at fungere.
 • Hvis du aftaler med en medstuderende, at I bytter plads, skal du huske at informere din underviser.

* På  ‘Operations and Quality Management' er det af praktiske årsager ikke muligt at bytte plads, når først eksamensplanen er offentliggjort.

Detaljerede eksamensplaner på øvrige BTECH-uddannelser

Mundtlige eksaminer

Når en detaljeret eksamensplan/rækkefølge er offentliggjort, kan studerende bytte plads internt, hvis de ønsker det (dog senest kl. 12.00 dagen før eksamen).

Det er kun muligt at bytte, hvis I har den samme underviser/vejleder/censor.

 • Det er de studerendes eget ansvar at få det til at fungere.
 • Hvis du aftaler med en medstuderende, at I bytter plads, skal du huske at informere din underviser.

Hvis du har spørgsmål eller har akut brug for hjælp i forbindelse med eksamen, kan du kontakte Aarhus BSS Student Services.

Vigtig information før eksamen

HUSK at medbringe dit studiekort til eksamen og mød op i god tid – mindst 15 minutter inden eksamen starter!

På WISEflow samt opslagstavlen ved receptionen kan du se, hvor din eksamen foregår.

Du kan finde mere information omkring digital eksamen på Aarhus BSS i venstremenuen under ’Digital eksamen’.

Kontakt it-supporten på Aarhus BSS i god tid inden eksamen finder sted, hvis du har brug for hjælp på mail bss.it@au.dk eller telefon 87 15 09 33.

Tjekliste til WISEflow og FLOWlock eksaminer

WISEflow-eksaminer

 • Kan du gå på det trådløse netværk Eduroam?
 • Har du opdateret din computers styresystem?
 • Har du installeret og opdateret din browser? Det anbefales at anvende Firefox eller Chrome.
 • Kan du lave en pdf-fil fra Word og/eller Excel til aflevering i FLOWassign?
 • Har du afprøvet testflow og afleveret en testfil?

FLOWlock-eksaminer

 • Har du installeret den nyeste version af FLOWlock-browseren?
 • Har du installeret/opdateret Flash?
 • Har du adgang til det flow, du er tilmeldt eksamen til, cirka 1 uge inden eksamen finder sted?
1425584 / i40