Eksamenstil- og afmelding

Du bliver automatisk tilmeldt til den ordinære eksamen i alle fag, som du har været undervisningstilmeldt i. Det er vigtigt, at du i tilmeldingsperioden tjekker på selvbetjeningen, at dine eksamenstilmeldinger er korrekte.

Tilmelding til sommereksamen finder sted i perioden: 1.-5. november
Tilmelding til vintereksamen finder sted i perioden: 1.-5. maj

Hvis du ikke ønsker at gå til eksamen i et fag, skal du afmelde dig via selvbetjeningen - også selvom du er blevet automatisk tilmeldt via din undervisningstilmelding.

Dispensationer og godkendelser

Ansøgninger stiles til Studienævnet og bør indleveres i så god tid, at ansøgningen kan være færdigbehandlet, inden fristen for tilmelding til eksamen er udløbet.

Læs mere om de forskellige typer af dispensationer under dispensationer.

Framelding til eksamen

Man bliver automatisk tilmeldt eksamen i de fag, som man er tilmeldt. Du vil kunne framelde dig eksamen indtil 14 dage inden eksamensdatoen.

Før du framelder dig eksamener, skal du være opmærksom på kravene til studieaktivitet og maksimale studietider.

Rettidig afmelding fra en eksamen er senest 14 dage før eksamen afholdes. Ved eksamener, der strækker sig over flere dage, regnes 14-dages fristen fra den første eksamensdag i faget. Hvis du afmelder dig efter 14-dages fristen, bliver du registreret som for sent afmeldt og bruger dermed et eksamensforsøg.

Særligt ved reeksamen

 Afmelding af reeksamen kan ikke ske, efter tilmeldingsfristen til reeksamen er overskredet. Dvs. at 14 dages fristen ikke gælder ved reeksamen.

1425579 / i40