Eksamenstil- og afmelding

Tilmelding til ordinær eksamen

Hvis du er tilmeldt et fag, er du samtidig automatisk tilmeldt den ordinære eksamen i faget. Det er vigtigt, at du tjekker på Studieselvbetjeningen, at dine eksamenstilmeldinger er korrekte.

I din studieordning finder du en oversigt over, hvilke fag/eksamener du skal tilmeldes på dine forskellige semestre.

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for førsteårsprøverne.

Finder du fejl i eksamenstilmeldingerne eller ønsker du at blive tilmeldt yderligere eksamener, skal du sende en mail til eksamensadministratoren for din uddannelse.

Fristerne for tilmelding til de ordinære eksamener er:

  • Vintereksamen: 1. juni 
  • Sommereksamen: 1. december

Efter ovennævnte frister kan tilmelding til eksamen kun ske ved ansøgning om dispensation til for sen eksamenstilmelding.

Her på din studieportal finder du ligeledes en plan over studieåret (link kommer) (datoer for offentliggørelse af eksamensplanen) samt eksamensplanerne.

Karaktererne offentliggøres senest 4 uger efter eksamensdatoen.

Tilmelding til reeksamen

Hvis du ikke består dit 1. prøveforsøg skal du selv tilmelde dig reeksamen. Du tilmelder dig via Studieselvbetjeningen (STADS). Forud for hver eksamenstilmeldingsperiode vil du modtage en meddelelse på BlackBoard om tilmeldingsproceduren for netop din uddannelse. 

Hvis du ønsker at tilmelde dig reeksamen i reeksamensperioden (i henholdsvis februar eller august) er det en forudsætning, at du har været tilmeldt/har brugt et eksamensforsøg ved den umiddelbart forudgående ordinære eksamen.

Fristerne for tilmelding til reeksamen i reeksamensperioden er:

  • Vintereksamen: 6. - 7. februar
  • Sommereksamen: 6. - 8. juli 

Her på din studieportal finder du ligeledes en plan over studieåret (link kommer) reeksamensplanen.  

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for førsteårsprøverne.

Afmelding af eksamen

Ved sygdom

Dispensationer

Dispensationer og godkendelser

Ansøgninger stiles til Studienævnet og bør indleveres i så god tid, at ansøgningen kan være færdigbehandlet, inden fristen for tilmelding til eksamen er udløbet.

Læs mere om de forskellige typer af dispensationer under dispensationer.

Framelding til eksamen

Man bliver automatisk tilmeldt eksamen i de fag, som man er tilmeldt. Du vil kunne framelde dig eksamen indtil 14 dage inden eksamensdatoen.

Før du framelder dig eksamener, skal du være opmærksom på kravene til studieaktivitet og maksimale studietider.

Rettidig afmelding fra en eksamen er senest 14 dage før eksamen afholdes. Ved eksamener, der strækker sig over flere dage, regnes 14-dages fristen fra den første eksamensdag i faget. Hvis du afmelder dig efter 14-dages fristen, bliver du registreret som for sent afmeldt og bruger dermed et eksamensforsøg.

 

OBS! Hvis du afmelder dig eksamen kan du ikke gå til reeksamen i samme termin. Du får først mulighed for at gå til eksamen igen til næste ordinære eksamen. Du skal være opmærksom på at nogle eksamener kun udbydes én gang om året og, det kan derfor medføre forsinkelse i dit studieforløb at udsætte eksamen.

 

Særligt ved reeksamen

 Afmelding af reeksamen kan ikke ske, efter tilmeldingsfristen til reeksamen er overskredet. Dvs. at 14 dages fristen ikke gælder ved reeksamen.

1425579 / i40