Eksamenstil- og afmelding

Tilmelding til ordinær eksamen

Hvis du er tilmeldt et fag, er du samtidig automatisk tilmeldt den ordinære eksamen i faget. Det er vigtigt, at du tjekker på Studieselvbetjeningen, at dine eksamenstilmeldinger er korrekte.

I din studieordning finder du en oversigt over, hvilke fag/eksamener du skal tilmeldes på dine forskellige semestre.

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for førsteårsprøverne.

Finder du fejl i eksamenstilmeldingerne eller ønsker du at blive tilmeldt yderligere eksamener, skal du sende en mail til eksamensadministratoren for din uddannelse.

Fristerne for tilmelding til de ordinære eksamener er:

  • Vintereksamen: 1. juni 
  • Sommereksamen: 1. december

Efter ovennævnte frister kan tilmelding til eksamen kun ske ved ansøgning om dispensation til for sen eksamenstilmelding.

Her på din studieportal finder du ligeledes en plan over studieåret (link kommer) (datoer for offentliggørelse af eksamensplanen) samt eksamensplanerne.

Karaktererne offentliggøres senest 4 uger efter eksamensdatoen.

Tilmelding til reeksamen

Hvis du ikke består dit 1. prøveforsøg skal du selv tilmelde dig reeksamen. Du tilmelder dig via Studieselvbetjeningen (STADS). Forud for hver eksamenstilmeldingsperiode vil du modtage en meddelelse på BlackBoard om tilmeldingsproceduren for netop din uddannelse. 

Hvis du ønsker at tilmelde dig reeksamen i reeksamensperioden (i henholdsvis februar eller august), er det en forudsætning, at du har været tilmeldt/har brugt et eksamensforsøg ved den umiddelbart forudgående ordinære eksamen.

Fristerne for tilmelding til reeksamen i reeksamensperioden er:

  • Vintereksamen: 6. - 7. februar
  • Sommereksamen: 6. - 8. juli 

Her på din studieportal finder du ligeledes en plan over studieåret (link kommer) reeksamensplanen.  

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for førsteårsprøverne.

Afmelding af eksamen

Man bliver automatisk tilmeldt eksamen i de fag, som man er tilmeldt. Du vil kunne framelde dig eksamen indtil 14 dage inden eksamensdatoen.

Afmelding af reeksamen kan ikke ske, efter tilmeldingsfristen til reeksamen er overskredet. Dvs. at 14 dages fristen ikke gælder ved reeksamen.

Før du framelder dig eksamener, skal du være opmærksom på kravene til studieaktivitet og maksimale studietider.

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for førsteårsprøverne.

Ved sygdom

Hvis du på grund af sygdom ikke har deltaget i/fuldført en prøve, kan Studienævnet give tilladelse til annullering af dit eksamensforsøgDette håndteres via blanketten, der 'Annullering af eksamen grundet sygdom' hurtigst muligt efter udstedelsen af lægeerklæringen skal indsendes via mail, studentservices.bss@au.dk, eller indleveres hos Aarhus BSS Student Services. Husk at vedlægge lægeerklæring, som dækker perioden for de anførte prøver. Sygemeldingen skal udstedes af lægen senest på eksamensdagen.

Du finder mere information om sygeeksamen på siden 'Reeksamen og sygeeksamen'.

Dispensationer

Husk at hvis du skal ansøge om særlige vilkår til eksamen, skal ansøgningen med relevant dokumentation være modtaget af Studienævnet senest en måned før afholdelse af din eksamen. Vær opmærksom på, at du på hvert semester skal genansøge på ny om særlige vilkår.

Læs mere om dispensationer.

1425579 / i40