Maksimal studietid

Den maksimale studietid for bachelorstuderende på Aarhus BSS er den normerede studietid for uddannelsen + 1 år. Har du inden for denne tidsramme ikke gjort din uddannelse færdig, vil du blive udmeldt. Du bliver udmeldt uanset hvilke og hvor mange fag, du måtte mangle, og også selv om du ikke har omsat dine prøvemuligheder til reelle prøveforsøg inden for den fastsatte studietid.

Den maksimale studietid for kandidatstuderende på Aarhus BSS er den normerede studietid for uddannelsen + 1 år. Har du inden for denne tidsramme ikke gjort din uddannelse færdig, vil du blive udmeldt. Du bliver udmeldt uanset hvilke og hvor mange fag, du måtte mangle, og også selv om du ikke har omsat dine prøvemuligheder til reelle prøveforsøg inden for den fastsatte studietid.

1431373 / i40