Undervisning

Pr. 1. september 2017 bliver du som en service automatisk tilmeldt de obligatoriske fag og eksamen. Du skal selv tilmelde dig valgfag. Dumper du en eksamen, skal du selv tilmelde dig reeksamen.

For alle studerende gælder, at tilmeldingen til valgfag er bindende. 

Hvis du har dumpet en eksamen og ønsker at forhøre dig om muligheden for at følge undervisningen igen, skal du sende en mail til studiesekretæren på din uddannelse. Husk at anføre dit studienummer.

430128 / i40