Undervisning

Hvis du læser professionsbachelor (diplomingeniør), skal du selv tilmelde dig undervisningen. Når du melder dig til et fag, er tilmeldingen bindende, og du melder dig samtidig til eksamen. Hvis du dumper eksamen, bliver du automatisk tilmeldt reeksamen og om nødvendigt 3. eksamensforsøg. Dette gælder for både obligatoriske fag og valgfag. Disse regler vil sandsynligvis ikke ændre sig før semesterstart 2017, hvor Fremdriftsreform II træder i kraft for professionsbachelorer.

Hvis du læser bachelor eller kandidatuddannelse, bliver du som en service automatisk tilmeldt de obligatoriske fag og eksamen. Du skal selv tilmelde dig valgfag. Dumper du en eksamen, skal du selv tilmelde dig reeksamen.

For alle studerende gælder, at tilmeldingen til valgfag er bindende.

 

 

Hvis du har dumpet en eksamen og ønsker at forhøre dig om muligheden for at følge undervisningen igen, skal du sende en mail til studiesekretæren på din uddannelse. Husk at anføre dit studienummer.

430128 / i40