AU Summer University

Vigtigt: Ansøgningsperioden for AU Summer University fag 2019, som BSS-studerende løber fra d. 15 januar til d. 1. april 2019 i stads.

Som BSS studerende vil det være muligt at søge plads på Summer University fag fra
d. 15 januar til d. 1 april 2019 i stads.

Fagene du kan søge vil løbende blive lagt i kursuskataloget og kan findes ved at søge på ”Summer University” under kursustype.

Den fulde liste vil blive lagt på denne side i november.

Nedenfor kan du se, hvilke Summer Univerity fag, der er godkendt til din uddannelse (2018)

Følgende bachelorfag udbydes til HA/BScB studerende i 2018

Fagene kan findes på studieportalen for Erhvervsøkonomi.

Følgende bachelorfag udbydes til GMM-studerende i 2018

Fagstudienævnet for Forretningsudvikling og Teknologi har forhåndsgodkendt nedenstående fag, der udbydes af Institut for Virksomhedsledelse:

Opdatering 12/4 efter 1. ansøgningsrunde:

 

Fagstudienævnet for Forretningsudvikling og Teknologi har desuden forhåndsgodkendt nedenstående fag, der udbydes af Institut for Økonomi og Erhvervsøkonomi:

 

Ovenstående fag kan ikke findes på selvbetjeningen i tilmeldingsperioden. De skal derfor søges via dette link fra d. 1. december 2017 til den 15. marts 2018.

NB! Ansøgningssystemet vil automatisk bede om en forhåndsgodkendelse, når du vælger et eller flere af disse fag. Da fagene allerede er forhåndsgodkendt til dit studie, bedes du i stedet uploade en karakterudskrift eller en indskrivningsbekræftelse fra mit.au.dk.

Når du søger om fag via Summer University, bør du være særligt opmærksom på, at de søgte fag kan have anbefalede forudsætningskrav. Disse står angivet i de enkelte kursusbeskrivelser i kursuskataloget. Det er dit eget ansvar at leve op til disse forudsætninger, og der vil ikke blive taget hensyn til eventuel manglende baggrundsviden.

Læs mere om AU Summer University.

Følgende fag udbydes til BDE-studerende i 2018

Fagene på AU Summer University kan fremsøges her.

BDE-studerende skal søge om forhåndsgodkendelse af fag via mit.au.dk.

Efterfølgende kan der søges om plads på fagene via dette link. Ansøgningsperioden løber fra d. 1. december 2017 til den 15. marts 2018. 

NB! Ansøgningssystemet vil automatisk bede om en forhåndsgodkendelse, når du vælger et eller flere fag. Husk derfor at uploade denne. 

Læs mere om AU Summer University.

 

 

Følgende Summer University kandidatfag udbydes til cand.merc.-studerende i 2018

Fagene kan findes på studieportalen for Erhvervsøkonomi.

Følgende fag udbydes til MSc Technology Based Business Development i 2018

Opdateret den 12. april efter første tilmeldingsrunde:

Nedenstående kandidatfag udbydes af Institut for Forretningsudvikling og Teknologi:

Dette fag skal søges fra d. 1. december 2017 til og med den 15. marts 2018 via mit.au.dk på samme måde, som når du vælger almindelige valgfag.

Herudover har Fagstudienævnet for Forretningsudvikling og Teknologi forhåndsgodkendt nedenstående kandidatfag, som udbydes af Institut for Virksomhedsledelse

Fagstudienævnet for Forretningsudvikling og Teknologi har desuden forhåndsgodkendt nedenstående kandidatfag, som udbydes af Institut for Økonomi og Erhvervsøkonimi:

________________________________________________________________

Vær opmærksom på at det i forbindelse med valgfag på kandidatuddannelsen i Teknologibaseret Forretningsudvikling kun er muligt at vælge 10 ECTS inden for området Social Science.

Ovenstående fag fra Institut for Virksomhedsledelse og Institut for Økonomi og Erhvervsøkonomi kan ikke findes på selvbetjeningen i tilmeldingsperioden. De skal derfor søges via dette link fra d. 1. december 2017 til den 15. marts 2018.

NB! Ansøgningssystemet vil automatisk bede om en forhåndsgodkendelse, når du vælger et eller flere af disse fag. Da fagene allerede er forhåndsgodkendt til dit studie, bedes du i stedet uploade en karakterudskrift eller en indskrivningsbekræftelse fra mit.au.dk.

Når du søger om fag via Summer University, bør du være særligt opmærksom på, at de søgte fag kan have anbefalede forudsætningskrav. Disse står angivet i de enkelte kursusbeskrivelser i kursuskataloget. Det er dit eget ansvar at leve op til disse forudsætninger, og der vil ikke blive taget hensyn til eventuel manglende baggrundsviden.

Læs mere om AU Summer University.

1407620 / i40