Valgfag - Bachelor

Generelt om valgfag

I løbet af din uddannelse skal du tage valgfag svarende til et bestemt antal ECTS-point, afhængigt af  dit studium. I din studieordning fremgår det, hvor dine valgfag ligger.

Du har også mulighed for at tilrettelægge dine valgfag på andre måder:

  • Ved at tage et eller flere valgfag på AU's Summer University (dvs. i juli-august).
  • Ved at tage valgfag tidligere i det normerede studieforløb. Du skal dog være opmærksom på, at der i denne situation kan forekomme timesammenfald.

Du kan vælge fag fra udbuddet af valgfag til studerende på din studieordning (herunder fag på Summer University), men du kan også vælge fag fra andre uddannelser på AU, fra andre danske universiteter eller fra udenlandske universiteter. Hvis du vil vælge fag uden for udbuddet af valgfag svarende til din studieordning, skal du søge om forhåndsgodkendelse og merit.

NB: Er du HA/BSc(B) studerende og begyndt i 2014 eller senere, skal du være opmærksom på, at det ikke er muligt både at tage på udveksling på 5. semester og samtidig opnå en profil/specialisering på din HA/BSc.

Se aktuel liste over tværfaglige valgfag, der udbydes på BTECH under feltet "tilmeldingsperiode".

Merit og forhåndsgodkendelse

Du kan i det følgende link finde oplysninger om at søge om merit og forhåndsgodkendelse af fag fra andre universiteter.

Tilmeldingsperiode

Valgfag i forårssemesteret: på BTECH udbydes et begrænset antal valgfag på forårssemesteret. Tilmeldingen til disse fag vil være åben 1.-5. november. Du kan her finde en oversigt over udbudte fag: tværfagligt valgfagskatalog forår 2019.

Valgfag i efterårssemestret: Du kan tilmelde dig valgfag fra den 1.-5. maj for fag på efterårssemestret. Du kan her finde en samlet oversigt over udbudte tværfaglige valgfag for efterår 2018: Listen over valgfag for efterår 2018.

Såfremt et valgfag med deltagerbegrænsning bliver overtegnet, vil der blive trukket lod om pladserne. Studerende der, efter tilmeldingsfristen, ikke har fået deres ønskede fag pga. f.eks. aflysning af fag eller deltagerbegrænsning på et fag, vil modtage besked om en eventuel anden tilmeldingsrunde. Studerende vil kun kunne tilmelde sig fag, hvor der er ledige pladser på efter 1. tilmeldingsrunde. 

Du kan læse om de forskellige valgfag i AU Kursuskatalog.

AU Summer University
For fag på AU Summer University, kan du læse meget mere information om udbud af valgfag mv. på AU Summer University.

Procedure for tilmelding af valgfag

1. Første tilmeldingsrunde afsluttes 5. maj og 5. november. Alle studerende, der er blevet tilmeldt deres ønskede fag ved denne dato, er bundet af deres valg, dog under hensyntagen til den enkelte studerendes studieordning.

2. Studerende der ikke har fået deres ønskede fag pga. f.eks. aflysning af fag eller deltagerbegrænsning på et fag, samt hvis studerende ikke har tilmeldt sig på tilstrækkeligt med fag, vil modtage besked om en eventuel anden tilmeldingsrunde. Studerende vil kun kunne tilmelde sig fag, hvor der er ledige pladser på efter 1. tilmeldingsrunde.

Når studerende er tilmeldt et fag, kan dette kun frameldes igen i forbindelse med:

  • Udvekslingsophold i henhold til reglerne herfor
  • Optagelse som gæstestuderende ved andre uddannelser/uddannelsesinstitutioner

Vær opmærksom på at du kun kan framelde dig valgfag svarende til det antal ECTS, som du har fået godkendt til udveksling/gæstefag.

Tilmelding

Tilmelding til valgfag sker elektronisk ved at logge ind på mit.au.dk, hvorefter du klikker på ”Studieselvbetjening (STADS)”.

HUSK: Du selv skal tjekke, at din tilmelding er godkendt. Din tilmelding vil blive tjekket senest 1 uge efter, at din onlinetilmelding er registreret. 

Bemærk at det kan ikke garanteres, at der ikke bliver timesammenfald mellem dine valgfag, når timeplanerne for semesteret er lavet færdige. Skulle dette være tilfældet, vil du få mulighed for at vælge om. Senest 14 dage efter deadline vil du blive kontaktet såfremt faget aflyses, eller hvis du på anden måde ikke kan deltage i faget, f.eks. hvis der ikke er plads i din valgfagsblok, pga. deltagerbegrænsning eller hvis faget ikke er godkendt til din linje. Du vil herefter få mulighed for at vælge et nyt valgfag. Dog kan din tilmelding kan godt fremstå som godkendt i mellemtiden. 

Hvis du har problemer med tilmelding, kontakter du din studiesekretær.

430130 / i40