Valgfag - Bachelor

Valg af valgfag

Generelt om valgfag

I løbet af din uddannelse skal du tage valgfag svarende til et bestemt antal ECTS-point, afhængigt af  dit studium.

Du har mulighed for at tilrettelægge dine valgfag på andre måder:

  • Ved at tage et eller flere valgfag på AU's Summer University (dvs. i juli-august).
  • Ved at tage valgfag tidligere i det normerede studieforløb. Du skal dog være opmærksom på, at der i denne situation kan forekomme timesammenfald.

Du kan vælge fag fra udbuddet af valgfag til studerende på din studieordning (herunder fag på Summer University), men du kan også vælge fag fra andre uddannelser på AU, fra andre danske universiteter eller fra udenlandske universiteter. Hvis du vil vælge fag uden for udbuddet af valgfag svarende til din studieordning, skal du søge om forhåndsgodkendelse og merit.

NB: Er du HA/BSc(B) studerende og begyndt i 2014 eller senere, skal du være opmærksom på, at det ikke er muligt både at tage på udveksling på 5. semester og samtidig opnå en profil/specialisering på din HA/BSc.

Se aktuel liste over valgfag, der udbydes på BTECH under feltet "tilmeldingsperiode".

Merit og forhåndsgodkendelse

Du kan i det følgende link finde oplysninger om at søge om merit og forhåndsgodkendelse af fag fra andre universiteter.

Tilmeldingsperiode

Valgfag i forårssemestret: Der vil også blive udbudt valgfag på forårssemestret. Tilmeldingen til disse fag vil være åben 1.-5. november.  Du kan finde en oversigt over udbudte valgfag på BTECH her.

Du kan læse om de forskellige valgfag i AU Kursuskatalog.

Studerende der, efter tilmeldingsfristen, ikke har fået deres ønskede fag pga. f.eks. aflysning af fag eller deltagerbegrænsning på et fag, samt studerende der ikke har tilmeldt sig på tilstrækkeligt med fag, kan tilmelde sig fag i anden tilmeldingsrunde, der falder senere i november.

 

Valgfag i efterårssemestret: Du kan tilmelde dig til valgfag fra den 1.-5. maj for fag på efterårssemestret. 

Du kan læse om de forskellige valgfag i AU Kursuskatalog.

AU Summer University
For fag på AU Summer University er tilmeldingsfristen: 1. december 2017 - 15. marts 2018. Du kan her læse mere information udbuddet af valgfag på AU Summer University.

Du kan tilmelde dig til valgfag fra den 1.-5. maj for fag på efterårssemestret. For fag på AU Summer University er tilmeldingsfristen 15. marts.

Du kan læse om de forskellige valgfag i AU Kursuskatalog.

Procedure for tilmelding af valgfag

1. Første tilmeldingsrunde afsluttes 5. maj og 5. november. Alle studerende der er blevet tilmeldt deres ønskede fag ved denne dato, er bundet af deres valg, dog under hensyntagen til den enkelte studerendes studieordning.

2. Studerende der ikke har fået deres ønskede fag pga. f.eks. aflysning af fag eller deltagerbegrænsning på et fag, samt hvis studerende ikke har tilmeldt sig på tilstrækkeligt med fag, vil modtage besked om en eventuel anden tilmeldingsrunde, der skal være afsluttet 12. maj og 12. november. Studerende vil kun kunne tilmelde sig fag, hvor der er ledige pladser på efter 1. tilmeldingsrunde.

3. Studerende der ikke har tilmeldingskravet i orden efter tilmeldingsrunden vil umiddelbart derefter blive tilmeldt efter den fordeling, som besluttes af studienævnet.

Når studerende er tilmeldt et fag, kan dette kun frameldes igen i forbindelse med:

  • Praktik i henhold til reglerne herfor
  • Udvekslingsophold i henhold til reglerne herfor
  • Optagelse som gæstestuderende ved andre uddannelser/uddannelsesinstitutioner

Tilmelding

Tilmelding til valgfag sker elektronisk ved at logge ind på mit.au.dk, hvorefter du klikker på ”Studieselvbetjening (STADS)”.

HUSK: Du selv skal tjekke, at din tilmelding er godkendt. Din tilmelding vil blive tjekket senest 1 uge efter, at din online-tilmelding er registreret.

Bemærk at det kan ikke garanteres, at der ikke bliver timesammenfald mellem dine valgfag, når timeplanerne for semesteret er lavet færdige. Skulle dette være tilfældet, vil du få mulighed for at vælge om. Senest 14 dage efter deadline vil du blive kontaktet såfremt hvis faget bliver aflyst, eller hvis du på anden måde ikke kan deltage i faget, f.eks. hvis der ikke er plads i din valgfagsblok, pga. deltagerbegrænsning eller hvis faget ikke er godkendt til din linje. Du vil herefter få mulighed for at vælge et nyt valgfag. Dog kan din tilmelding kan godt fremstå som godkendt i mellemtiden. 

Hvis du har problemer med tilmelding, kontakter du din studiesekretær.

430130 / i40