Valgfag kandidat

Generelt om valgfag

I løbet af din uddannelse har du mulighed for at tage valgfag svarende til et bestemt antal ECTS-point, afhængigt af om du læser cand.merc. eller cand.polyt. For begge studier gælder, at valgfag er placeret på 3. semester, hvis du følger det normerede studieforløb.

Du kan vælge fag fra udbuddet af valgfag til studerende på din studieordning, men du har også mulighed for at tilrettelægge dine valgfag på andre måder:

  • Ved at tage et eller flere valgfag på AU's Summer University (dvs. i juli-august).
  • Ved at tage valgfag tidligere i det normerede studieforløb. Du skal dog være opmærksom på, at der i denne situation kan forekomme time- og eksamenssammenfald

Derudover kan du også vælge fag fra andre uddannelser på AU, fra andre danske universiteter eller fra udenlandske universiteter. Hvis du vil vælge fag uden for udbuddet af valgfag på til din studieordning, skal du søge om forhåndsgodkendelse og efterfølgende merit.

Forhåndsgodkendelse og merit

Du kan i det følgende link finde oplysninger om at søge om merit og forhåndsgodkendelse af fag fra andre universiteter.

Gældende for cand.merc.

Fagklynger
For at undgå sammenfald af timer og eksaminer sker planlægningen af undervisning og eksamen på cand.merc. med udgangspunkt i fagklynger. Fagklyngerne består af fag inden for samme fagområde. Time- og eksamensplanerne er planlagt, så der ikke er sammenfald af timer og/eller eksaminer inden for klyngen, mens der kan forekomme sammenfald af timer og/eller eksaminer imellem fag fra forskellige fagklynger. Hvis du skal tilmelde dig valgfag i foråret, bedes du orientere dig om fagklyngerne. Du kan frit vælge fag i den fagklynge, som passer bedst ind i dit studieprogram.

Hvis du vælger fag fra forskellige fagklynger, og det efter offentliggørelse af time- og eksamensplaner viser sig, at der er sammenfald af timer og/eller eksaminer, så har du mulighed for at vælge et andet valgfag inden studiestart.

NB: Som studerende på cand.merc., Marketing & Business Innovation har desuden mulighed for at vælge valgfaget Company Project på 5 eller 10 ECTS.

Tilmeldingsperioder

Valgfag i efterårssemestret: Du kan tilmelde dig valgfag fra den 1.-5. maj for fag i efterårssemestret.

Valgfag i forårssemestret: Du kan tilmelde dig valgfag fra 1.-5. november for fag i forårssemesteret.

Du kan læse om de forskellige valgfag i kursuskataloget.

AU Summer University
For fag på AU Summer University er tilmeldingsfristen 1. december 2016 til 15. marts 2017. Du kan her læse mere information udbuddet af valgfag på AU Summer University.

Procedure for tilmelding af valgfag

1. Tilmeldingsrunden afsluttes henholdsvis 5. maj og 5. november. Alle studerende der er blevet tilmeldt deres ønskede fag ved denne dato, er bundet af deres valg, dog under hensyntagen til den enkelte studerendes studieordning.

Når studerende er tilmeldt et fag, kan dette kun frameldes igen i forbindelse med:

  • Praktik i henhold til reglerne herfor
  • Udvekslingsophold i henhold til reglerne herfor
  • Optagelse som gæstestuderende ved andre uddannelser/uddannelsesinstitutioner

2. Har du ikke fået de ønskede fag pga. f.eks. aflysning af fag eller deltagerbegrænsning på et fag, vil du blive kontaktet, så du får mulighed for at dig tilmelde dig fag, hvor der er ledige pladser efter tilmeldingsrunden.

Tilmelding

Tilmelding til valgfag sker elektronisk på mit.au.dk, hvorefter du klikker på ”Log på Selvbetjening”. Du skal bruge den tilmeldingsblanket, der er specifik for din uddannelse.

HUSK: Du selv skal tjekke, at din tilmelding er godkendt. Din tilmelding vil blive tjekket senest 1 uge efter, at din online tilmelding er registreret.

430131 / i40