Årets underviser 2017

Stort tillykke til årets underviser 2017: Lektor Anne Bøllingtoft, Institut for Virksomhedsledelse.

21.08.2017 | SUSIE MUNK JENSEN

Prodekan Per Andersen, Aarhus BSS, overrækker pris til årets underviser 2017, lektor Anne Bøllingtoft. Foto: Anders Trærup

Lektor Anne Bøllingtoft er Årets underviser 2017. Foto: Anders Trærup.

Prisen som årets underviser går i år til den engagerede og roste underviser Anne Bøllingtoft, der igennem en årrække er gået forrest i forhold til at udvikle og finpudse undervisningen i faget Organisationsadfærd, og som af både kollegaer og studerende beskrives som en yderst nærværende underviser med overskud og en stærk interesse i, at de studerende lærer noget.  

 ”Anne Bøllingtoft har gjort sig yderst fortjent til prisen som årets underviser ved Aarhus BSS – hun mestrer både fremragende formidling, dialog med de studerende, nytænkning og variation. Anne er således én af ’dagligdagens helte’, når det kommer til at give vores studerende grundlag for god læring,” siger Per Andersen, prodekan for uddannelse på Aarhus BSS, og fortsætter:

”Anne har kontinuerligt fået meget flotte undervisningsevalueringer og har gennem et årti motiveret mange studerende til at grave dybere ned i spørgsmål om organisationsadfærd og transformationsledelse på forskellige uddannelsesniveauer, der spænder fra bachelor- over kandidat- til masterniveau.” 

Vi har mødt Anne Bøllingtoft til en snak om den gode forelæsning.

Hvilke overvejelser gør du dig, når du skal planlægge en forelæsning?

Hvis jeg blot laver gengivelse af pensum som fremlagt i bogen, så får de studerende lille udbytte af forelæsningen. Så jeg gør mig mange overvejelser omkring, hvordan jeg får dem til at forholde sig til centrale pointer i pensum. Min opgave er at skabe overblik og perspektivere, og det gør jeg blandt andet ved at bruge mange virkelighedsnære eksempler. Jeg underviser i et fag (red. Organisationsadfærd), som netop er meget virkelighedsnært og handler om mennesker i organisationer. Set fra deres eget perspektiv (de studerendes), kan de for eksempel forholde sig til, hvad der motiverer og tricker dem selv, og giver dem lyst til at yde en ekstra indsats? Jeg bruger også eksempler fra medierne, som de studerende kan genkende og skal forholde sig til ud fra egne erfaringer. Så jeg forsøger at tage pensum fra et teoretisk plan og ned på et virkelighedsnært plan. Det er en meget vigtig komponent i min undervisning.

Hvad er en god forelæsning for dig?

Når jeg kan se begejstringen og lyset i de studerendes øjne. Når jeg kan se og mærke på dem, at den her forelæsning fik de noget ud af, og at de går derfra med en bedre forståelse af pensum, kan se det i det store perspektiv og ved, hvordan de skal bruge det fremadrettet.

Det er vigtigt, at forelæsningen er struktureret, og der er et program for, hvad jeg skal igennem, og at jeg får fortalt, hvad det er, de studerende skal have en forståelse for, når de går herfra. Men samtidig er variation meget vigtig. Det er kedeligt, hvis jeg bare snakker i to lektioner. Jeg kan godt gøre det, men de falder i søvn. Så jeg prøver at bruge en pallette af forskellige værktøjer. Der kommer hele tiden nye teknologiske muligheder, vi kan anvende i undervisningen.  Blandt andet Poll Everywhere, som giver mulighed for at stille spørgsmål under forelæsningen. De studerende får givet en række faste svarkategorier, som de typisk først diskuterer med sidemanden og derefter svarer på individuelt online. Det er et godt værktøj mhp at give feedback på forståelse af pensum – også når de er tæt på 300 studerende i et auditorium.

Du har udviklet en ny undervisningsmodel, vil du fortælle lidt om den?

Vi er begyndt at arbejde med studiecafeer, som kører ved siden af forelæsningsrækken. Studiecafeerne bliver tilrettelagt sådan, at vi her adresserer, hvad der karakteriserer det gode argument, og hvordan de studerende kan strukturere et godt svar. I studiecafeerne er der et lille oplæg fra mig, men ellers er det de studerende selv, der sidder og arbejder sammen, mens studenterinstruktørerne og jeg cirkulerer rundt og hjælper. På den måde bruger jeg forelæsningerne til det rene og brede faglige, mens jeg ude i studiecafeerne kan håndtere de lidt varierende forudsætninger, som adskiller forelæsningsholdene. Det skaber den nødvendige fleksibilitet, idet faget udbydes til forskellige studieretninger, hvor der godt kan være forskel mellem de studerende.

Hvad motiverer dig til at blive ved med at udvikle din undervisning?

Uden vores studerende er vi her jo ikke. Vi skal levere og være omhyggelige med vores forskning, men vi skal sandelig også levere nogle gode studerende og være omhyggelige med vores undervisning. Vi skal selvfølgelig gøre alt for, at vores studerende er blandt de bedste. For gode studerende er nødvendige for erhvervslivet, de bliver gode ambassadører for AU og er godt ph.d.-råmateriale.

Hvordan balancerer du mellem undervisning og forskning?

Jeg kører et meget tungt forløb i efteråret, hvor jeg har mange undervisningstimer. Fremadrettet er jeg så heldig, at jeg primært kører undervisning om efteråret og primært forsker om foråret. Det betyder ikke, at jeg ikke forsker om efteråret, men jeg har erkendt, at hvis jeg skal lave en stor ansøgning eller artikel, så er det om foråret, at jeg kan finde sammenhængende tid til det.

Hvordan samarbejder du med andre institutter?

Jeg har fx tæt kontakt til Juridisk Institut. Blandt andet fordi vi tidligere kunne se, at HA(jur.)-studerende traditionelt fik relativt lave karakter i nogle af de erhvervsøkonomiske fag. Og det har generet os. Fordi de er jo dygtige studerende. Så vi har været inde og kigge på, hvad det er for en logik HA(jur.) lærer deres studerende og sat den i forhold til den logik, de studerende skal kunne på den erhvervsøkonomiske del. Det har så gjort mig opmærksom på, at jeg skal lære de studerende, hvordan de skal arbejde med det her fag på en lidt anden måde, end hvis de sidder med en juridisk lærebog. Og det gør, at de har fået en bedre forståelse for, hvordan de skal agere, og de ligger i dag karaktermæssigt på niveau med de andre. 

Hvad tænker du om at blive årets underviser?

Jeg er meget beæret over at blive udvalgt til årets underviser. Men det er jo ikke mig alene, som skaber de gode resultater. Det er vigtigt for mig at få sagt. Den administrative support er uundværlig – studier, sekretariatet, planlægningskontoret og studenterinstruktørerne. Jeg kunne aldrig gøre det alene.

Om Anne Bøllingtoft

Anne Bøllingtoft færdiggjorde sin ph.d. på Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus BSS, i 2005 og har siden 2006 undervist og forsket indenfor organisationsadfærd, ledelse og forandringsledelse på Aarhus BSS. Anne Bøllingtoft har ud over kontinuerligt flotte undervisningsevalueringer også udgivet en lang række publikationer og bøger. 

Kriterier for tildeling af prisen

Ansøgninger kan begrundes i undervisnings- og læringsaktiviteter, hvor den indstillede demonstrerer flere af nedenstående kompetencer: 

  • Fremragende formidlingsevne og evne til at perspektivere det faglige indhold
  • Løbende motivation af sammenhænge mellem det faglige indhold og de anvendte undervisnings- og evalueringsformer i undervisningsforløbet
  • Vilje og evne til at gå i dialog med studerende med henblik på løbende opfølgning på de studerendes læring
  • Evne til faglig og metodisk nytænkning i formidling og læring
  • Evne til at variere, udvikle og anvende forskellige undervisningsformer
  • Evne til at undervise og skabe læring på forskellige faglige niveauer
  • Udvikling og styrkelse af den internationale dimension i undervisning og uddannelser ved Aarhus BSS.

Prisen tildeles, på baggrund af en indstilling, af et udvalg med VIP- og studenterrepræsentanter fra alle fakultetets studienævn.

Opslag
312177 / i40