Specialelæsepladser

Specialelæseplads ved Institut for Økonomi

En række individuelle læsepladser er tilgængelige for kandidatspecialestuderende ved Institut for Økonomi. De gives kun til oecon, FIN, SOC, AUD, FIB, LOG, BI, og IEC studerende, der skriver speciale, og bevis på, at du skriver dit speciale (studieunderskrift el. karakterudskrift med ECTS) skal vedlægges ansøgningen.

Ved tildelingen vil der blive givet fordel til studerende i en social eller personlig situation, som på en eller anden måde begrænser deres studieaktivitet, f. eks. børn eller sygdomme. I tilfælde af sygdom, skal en lægeerklæring (vedlægges ansøgningen.  

Efterår (01.06 - 01.12)

Ansøgningsfrist: 15. maj

Ansøgning svar: 1. juni 

Forår (01.12 - 01.06)

Ansøgningsfrist: 15. november

Ansøgning svar: 1. december 

Du finder yderligere information på Blackboard

Eller kontakt Administrativ koordinator, Thomas Stephansen, e-mail: tstephansen@econ.au.dk

Specialelæseplads ved Institut for Virksomhedsledelse

In the spring semester, a number of study spaces are available for Master’s thesis students enrolled at the Department of Management.

If you are interested in a study space, please write an application that complies with the following guidelines:

• The work spaces are offered to B2B, IB, IM, INNO, ITKO, Oecon (with MGMT supervisor), MAC, MACC, MAR and SOL students who are writing their Master’s thesis, and proof that you are writing your thesis (studieunderskrift el. karakterudskrift med ECTS) must be attached the application.

• If you wish to sit with your thesis co-writer, let us know in the application and we will try to make that happen. 

Please note the following:

• If you are placed with your thesis co-writer, it is a requirement that you do not disturb the other students in the room – it is not a meeting room. Otherwise, your right to use the study space will be revoked.

• The students who are given a study space have a shared responsibility of keeping the room tidy. If this requirement is not met, your right to use the study space will be revoked.

• The study spaces are located in room H8.

• The study spaces are available in the spring semester from 1 February to 1 June.

• If you are not writing your Master’s thesis in the semester in question, you are not eligible for a study space. 

Spring (01.02 – 01.06)

• Application deadline: 1 November - 1 December 

• Application answer: 15 December 

Please send your application to studyspace@mgmt.au.dk

1442594 / i40