Eksamensbevis

Information om dit bevis

Når du har gennemført en bachelor-, kandidat-, diplom- eller masteruddannelse, får du tilsendt et eksamens­bevis. Dette bevis er den eneste originale dokumentation for, at du har gennemført uddannelsen. Du bedes derfor straks kontakte universitetet, hvis du ikke har modtaget dit eksamensbevis indenfor 2 må­neder, regnet fra den dato din sidste bedømmelse er offentliggjort. Ligeledes hvis du mener, der er fejl i dit bevis. Bemærk venligst, at juli måned ikke indgår i beregningen af de 2 måneder.

Universitet kan udstede et nyt bevis til dig, hvis du med henvisning til ovenstående har rettet henven­delse til studieadministrationen på dit hovedområde senest 3 måneder efter din senest offentliggjorte bedømmelse. Igen tæller juli måned ikke med i beregningen.

Hvis du forlader Danmark efter endt studie, skal du via STADS Selvbetjening ændre din adresse.

Det gør du på følgende måde:

1. Log på mit.au.dk

2. Vælg Stads Selvbetjening

3. Under punktet ’Indskrivning’ vælger du ’Person- og adresseoplysninger’

4. Åben Punktet ’Adresse’

5. Under ’Midlertidig adresse’ skal du indskrive din nye adresse.

Vigtigt: Du skal indsætte en slutdato på adressen. Sæt den gerne langt ud i fremtiden hvis du ikke har en konkret slutdato (f.eks. 10 år).

6. Gem dine ændringer.

Resultat: Frem til den valgte dato vil al post fra universitetet blive sendt til den adresse, du har angivet.

1395514 / i40