Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Erhvervsøkonomi Eksamen Reeksamen og sygeeksamen

Reeksamen og sygeeksamen

Reeksamen vinter 2018
Hvis du har brugt (der er registreret) et eksamensforsøg i den ordinære vintereksamen 2017/2018, kan du tilmelde dig reeksamen i perioden 6. - 8. februar. Du tilmelder dig via mit.au.dk. 
OBS: Det er grundet systemopdateringer ikke muligt at komme på STADS den 7. februar i tidsrummet kl. 15-21.

Reeksamen i samme semester

Har du været syg, er du ikke bestået eller er du udeblevet fra en eksamen ved den ordinære prøve, kan du tilmelde dig den reeksamen, der ligger umiddelbart efter den ordinære eksamen.

Eksempel: Du består ikke den ordinære eksamen, der afholdes i juni 2017. Du kan så tilmelde dig reeksamen, der vil blive afholdt i samme semester, dvs. i august 2017.

Reeksamen i et senere semester

Hvis du ikke består den første reeksamen, har du mulighed for at tilmelde dig eksamen i et senere semester.

Det samme gælder, hvis du ikke har mulighed for at gå til den reeksamen, der ligger umiddelbart efter den ordinære eksamen. Du skal være opmærksom på, at det kan medføre forsinkelse i dit uddannelsesforløb, hvis du vælger at udsætte reeksamen.

Eksempel: Du består ikke den ordinære eksamen, der afholdes i juni 2017. Du undlader at bruge 2. eksamensforsøg ved reeksamen i august 2017 eller består ikke dit 2. eksamensforsøg ved reeksamen i august. Du kan så tilmelde dig reeksamen næste gang en ordinær eksamen udbydes i faget. Vær opmærksom på, at nogle fag/eksamener udbydes hvert semester og andre fag/eksamener kun udbydes kun én gang om året.

VIGTIGT: Skriftlige prøver kan efter det pågældende instituts beslutning afholdes som mundtlige prøver, hvis der er 10 eller færre tilmeldte ved tilmeldingsfristens udløb. Erstattes en skriftlig prøve således med en mundtlig, er den mundtlige prøve som udgangspunkt uden hjælpemidler og uden forberedelsestid. Meddelelse om, at en skriftlig prøve afløses af en mundtlig, gives ved opslag umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb.

Frister hvor der er eksamen én gang om året

Frister for tilmelding til reeksamen i samme semester

  • Vinterreeksamen (februar): 6.-8. februar
  • Sommerreeksamen (august): 6.-8. juli

OBS: Du kan kun tilmelde dig reeksamen i denne periode, hvis du har brugt (der er registreret) et eksamensforsøg i den ordinære termin/i samme semester.

Afmelding af reeksamen i samme semester kan ikke ske, efter tilmeldingsfristen til reeksamen er overskredet. (Dvs. at 14-dages fristen ikke gælder ved reeksamen.)

Frister for tilmelding til reeksamen i den ordinære eksamensperiode i et andet semester

  • Efterår/Vinterfag og -eksamen (september-januar): 1. juni
  • Forår/Sommerfag og –eksamen (marts-juni): 1. december

Vær opmærksom på at du ikke kan tilmelde dig reeksamen i den ordinære eksamensperiode i et andet semester via Studieselvbetjeningen(STADS). Du bedes i stedet tilmelde dig ved at sende en e-mail til din eksamensadministrator.

Ved sygdom

Hvis du på grund af sygdom ikke har deltaget i/fuldført en prøve, kan Studienævnet give tilladelse til annullering af dit eksamensforsøgDette håndteres via blanketten 'Annullering af eksamen på grund af sygdom', der hurtigst muligt efter udstedelsen af lægeerklæringen skal indleveres hos Aarhus BSS Student Services. Husk at vedlægge lægeerklæring, som dækker perioden for de anførte prøver. Sygemeldingen skal udstedes af lægen senest på eksamensdagen.

1438782 / i40