Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Erhvervsøkonomi Studievejledning Studievejledningen for erhvervsøkonomi og erhvervsjura

Studievejledningen for erhvervsøkonomi og erhvervsjura

OBS! Studerer du Erhvervsøkonomi i Herning skal du gå til studieportalen for BTECH

Hvordan foregår en studievejledningssamtale?

En vejledningssamtale kan handle om alt der vedrører dit liv som studerende og vil tage udgangspunkt i dit behov. Emnerne i en samtale kan spænde lige fra valgfag til trivsel på studiet. Samtalen er en dialog imellem dig og din vejleder, hvor formålet er at hjælpe dig med at afklare din situation og skabe et overblik over regler og muligheder. Vejlederens rolle er at lytte og stille spørgsmål samt give dig korrekte informationer, mens du selv har ansvaret for at få spurgt ind til lige netop dine udfordringer, ønsker eller dilemmaer.

Du vil altid blive taget godt imod, når du henvender dig til en vejleder. Hvis vi ikke kan hjælpe dig, kan vi oftest henvise dig til nogen, som kan.

Alle vejledere har tavshedspligt. Det betyder, at alt hvad du siger vil blive behandlet i fuld fortrolighed.

Husk, at du altid skal benytte din AU-mail, når du sender mails til din vejleder.

På Aarhus BSS kan du vælge imellem to typer vejledning; fagnær studievejledning og studie- og trivselsvejledning.

Fagnær studievejledning – en medstuderende med vejlederuddannelse og faglig indsigt

Studenterstudievejlederne ved din uddannelse er selv studerende og kender derfor fagene og reglerne på dit studie rigtig godt. Derudover har de alle en uddannelse som studenterstudievejledere. De kan vejlede dig, hvis du har spørgsmål til

  • fag
  • eksaminer
  • studieordninger
  • valgfag
  • merit
  • studieplanlægning eller lignende.

De kan også hjælpe dig med at sammensætte et studieprogram, hvis du f.eks. er blevet forsinket eller har fået startmerit.

Hvis du har et spørgsmål, kan du altid sende en mail eller ringe. Du er også velkommen til at komme forbi i åbningstiden (du behøver ikke at bestille tid i forvejen).    

Vi glæder os til at møde dig.

Træffetider:


Uge 50 + 51

 

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
Telefontid10.00 -
12.00
10.00 -
12.00
10.00 -
12.00 
10.00 -
12.00
10.00 -
12.00

Personligt fremmøde

12.30 -
14.30
12.30 -
14.30
12.30 -
14.30
12.30 - 
14.30  
12.30 -
14.30 

 

Studenterstudievejleder 

Sandra Hvilsted Pedersen

Tlf. 87164331
E-mail: counsellor.badm@au.dk 

Studenterstudievejleder

Sofie Stokholm Pedersen

Tlf. 87164331
E-mail: counsellor.badm@au.dk 

Studenterstudievejleder

Camilla Damsgård Andersen
Tlf. 87164331
E-mail:
counsellor.badm@au.dk

Studenterstudievejleder

Irma Halilovic

Tlf. 87164331
E-mail:
counsellor.badm@au.dk 

Kontaktoplysninger

Adresse:
Fuglesangs Allé 4,
8210 Aarhus V
Bygning 2610(S-bygningen), lokale 422

Tlf. 8716 4331

E-mail: counsellor.badm@au.dk 

Studie- og trivselsvejledning

Studie- og trivselsvejlederen er fastansat i studieadministrationen og kan hjælpe dig, hvis du har brug for at drøfte studierelaterede emner af mere omfattende karakter, eller hvis du af andre årsager foretrækker at tale med en vejleder, der ikke selv er studerende. Samtalerne vil oftest række ud over de rent faglige spørgsmål og kan f.eks. handle om personlige problemstillinger om livet som studerende. Dette kunne f.eks. være problemer med gennemførsel, forsinkelse, eksamensangst, tvivl om studievalg og lignende.

Du er velkommen til at booke en vejledningsssamtale ved at skrive til: krn@au.dk. For at sikre sikker behandling af dine personoplysninger bedes du skrive fra din AU-mail.

Husk at oplyse fulde navn, studieretning og en kort beskrivelse af baggrunden for din henvendelse.

Når du booker tid ved en studie- og trivselsvejleder afsætter vi op til maks. 45 min. til samtalen.

Studie- og trivselsvejleder 
Kathrine Raagaard Nielsen

Jeg anbefaler:

373454 / i40