Valgfag - bachelor

Generelt om valgfag

Er du påbegyndt HA eller BSc efter september 2014 skal du i løbet af dit studie tage valgfag svarende til 30 ECTS-point. Hvis du følger det normerede studieforløb er valgfag placeret på 5. semester.

Du har også mulighed for at tilrettelægge dine valgfag på andre måder:

  • Ved at tage et eller flere valgfag på AU's Summer University (dvs. i juli-august).
  • Ved at tage valgfag tidligere i det normerede studieforløb. Du skal dog være opmærksom på, at der i denne situation kan forekomme timesammenfald.

Du kan vælge fag fra udbuddet af valgfag til studerende på din studieordning (herunder fag på Summer University), men du kan også vælge fag fra andre uddannelser på AU, fra andre danske universiteter eller fra udenlandske universiteter. Hvis du vil vælge fag uden for udbuddet af valgfag svarende til din studieordning, skal du søge om forhåndsgodkendelse og merit.

Er du påbegyndt HA eller BSc efter september 2014, skal du være opmærksom på, at det ikke er muligt både at tage på udveksling på 5. semester og samtidig opnå en profil/specialisering på din HA/BSc. 

Merit og forhåndsgodkendelse
Du kan i det følgende link finde oplysninger om at søge om merit og forhåndsgodkendelse af fag fra andre universiteter.

Tilmeldingsperioder

Valgfag i efterårssemestret: Du kan tilmelde dig valgfag fra den 1.-5. maj for fag på efterårssemestret. Du kan her finde en samlet oversigt over udbudte valgfag: Liste over valgfag efterår 2017.

Såfremt et valgfag med deltagerbegrænsning bliver overtegnet, vil der blive trukket lod om pladserne. Studerende der, efter tilmeldingsfristen, ikke har fået deres ønskede fag pga. f.eks. aflysning af fag eller deltagerbegrænsning på et fag, vil modtage besked om en eventuel anden tilmeldingsrunde. Studerende vil kun kunne tilmelde sig fag, hvor der er ledige pladser på efter 1. tilmeldingsrunde.

Valgfag i forårssemesteret: Der vil også blive udbudt et begrænset antal valgfag på forårssemesteret. Tilmeldingen til disse fag vil være åben 1.-5. november. Du kan her finde en oversigt over udbudte fag: Liste over valgfag forår 2018.

Du kan læse om de forskellige valgfag i AU Kursuskatalog.

AU Summer University
For fag på AU Summer University er tilmeldingsperioden: 1. december til og med 15. marts. Du kan her læse mere information om udbuddet af valgfag på AU Summer University.


Procedure for tilmelding af valgfag 

1. Tilmeldingsrunden afsluttes henholdsvis 5. maj og 5. november. Alle studerende, der er blevet tilmeldt deres ønskede fag ved denne dato, er bundet af deres valg. Det vil sige, at efter fristens udløb kan tilmeldte valgfag ikke afmeldes eller udbyttes, og valgfaget udgør en bindende del af dit studieprogram. Studienævnet har ligeledes ikke mulighed for at give dispensation til udskiftning af valgfag, når der er aflagt eksamensforsøg i faget. Dette gælder, uanset om du har fået 'U'(udeblevet) eller en numerisk karakter i faget.   

Når studerende er tilmeldt et fag, kan dette kun frameldes igen i forbindelse med:

  • Udvekslingsophold i henhold til reglerne herfor
  • Optagelse som gæstestuderende ved andre uddannelser/uddannelsesinstitutioner

Vær opmærksom på at du kun kan framelde dig valgfag svarende til det antal ECTS, som du har fået godkendt til udveksling/gæstefag. 

2. Studerende der ikke har fået deres ønskede fag pga. f.eks. aflysning af fag eller deltagerbegrænsning på et fag, vil modtage besked om en eventuel anden tilmeldingsrunde. Studerende vil kun kunne tilmelde sig fag, hvor der er ledige pladser på efter 1. tilmeldingsrunde.

 

Tilmelding

Tilmelding til valgfag sker elektronisk ved at logge ind på mit.au.dk, hvorefter du klikker på ”Studieselvbetjening (STADS)”.

Såfremt du ønsker at tilmelde dig valgfag i Herning, bedes du kontakte Gitte Nielsen, giln@au.dk eller Anne Svendsen, anne@au.dk.   

HUSK: Du selv skal tjekke, at din tilmelding er godkendt. Din tilmelding vil blive tjekket senest 1 uge efter, at din online-tilmelding er registreret.

Bemærk at det kan ikke garanteres, at der ikke bliver timesammenfald mellem dine valgfag, når timeplanerne for semesteret er lavet færdige. Skulle dette være tilfældet, vil du få mulighed for at vælge om. Senest 14 dage efter deadline vil du blive kontaktet såfremt hvis faget bliver aflyst, eller hvis du på anden måde ikke kan deltage i faget, f.eks. hvis der ikke er plads i din valgfagsblok, pga. deltagerbegrænsning eller hvis faget ikke er godkendt til din linje. Du vil herefter få mulighed for at vælge et nyt valgfag. Dog kan din tilmelding godt fremstå som godkendt i mellemtiden. 

Hvis du har problemer med tilmelding, kontakter du studieadministratoren for bachelorer, som du finder under kontaktoplysninger for Aarhus BSS Studieservice.

372947 / i40