Valgfag - kandidat

Generelt om valgfag

I løbet af din uddannelse har du mulighed for at tage valgfag svarende til et bestemt antal ECTS-point, afhængigt af om du læser cand.merc., cand.merc.aud. eller ITKO. For alle disse studier gælder, at valgfag er placeret på 3. semester, hvis du følger det normerede studieforløb.

På cand.merc og cand.merc.aud. kan du vælge fag fra udbuddet af valgfag til studerende på din studieordning, men du har også mulighed for at tilrettelægge dine valgfag på andre måder:

  • Ved at tage et eller flere valgfag på AU's Summer University (dvs. i juli-august).
  • Ved at tage valgfag tidligere i det normerede studieforløb. Du skal dog være opmærksom på, at der i denne situation kan forekomme time- og eksamenssammenfald.

Derudover kan du også vælge fag fra andre uddannelser på AU, fra andre danske universiteter eller fra udenlandske universiteter. Hvis du vil vælge fag uden for udbuddet af valgfag i din studieordning, skal du søge om forhåndsgodkendelse og efterfølgende merit.

Forhåndsgodkendelse og merit
Du kan i det følgende link finde oplysninger om at søge om merit og forhåndsgodkendelse af fag fra andre universiteter. Ønsker du at tage fag på et udenlandsk universitet/tage på udveksling kan du finde information om valg af fag og forhåndsgodkendelse hos Study Abroad.

Oversigt over forhåndsgodkendte fag fra cand.oecon.-uddannelsen.

Fagklynger
For at undgå sammenfald af timer og eksaminer sker planlægningen af undervisning og eksamen på cand.merc. med udgangspunkt i fagklynger. Fagklyngerne består af fag inden for samme fagområde. Time- og eksamensplanerne er planlagt, så der ikke er sammenfald af timer og/eller eksaminer inden for klyngen, mens der kan forekomme sammenfald af timer og/eller eksaminer imellem fag fra forskellige fagklynger. Du kan frit vælge fag i den fagklynge, som passer bedst ind i dit studieprogram.

Fagklynger for foråret 2018.

Fagklynger for efteråret 2017

Hvis du vælger fag fra forskellige fagklynger, og det efter offentliggørelse af time- og eksamensplaner viser sig, at der er sammenfald af timer og/eller eksaminer, så har du mulighed for at vælge et andet valgfag inden studiestart.

Bemærk for cand.merc.(aud.): Valgfag for cand.merc.aud. fastlægges ud fra hensynet til reguleringen af statsautoriserede revisorers virke. Du kan finde valgfag godkendt til cand.merc.aud. i kursuskataloget ved at søge på "Kandidatuddannelsen i Revision". Studerende kan ansøge om at få godkendt andre end de forhåndsgodkendte fag, såfremt dette formål opfyldes.

Bemærk for ITKO: For studerende på ITKO indgår der på tredje semester 10 ECTS-points valgfag, der særligt sigter mod at give den enkelte studerende en individualiseret, faglig kompetenceprofil, der matcher den studerendes særlige interesser og faglige forudsætninger i bacheloruddannelsen. Valgfagene er nærmere beskrevet i fagbeskrivelserne i kursuskataloget.

Tilmeldingsperioder

Valgfag i efterårssemestret: Du kan tilmelde dig valgfag fra den 1.-5. maj for fag i efterårssemestret. Husk at orientere dig i ovenstående fagklynger.

Valgfag i forårssemestret: Du kan tilmelde dig valgfag fra 1.-5. november for fag i forårssemesteret. Husk at orientere dig i ovenstående fagklynger.

Du kan læse om de forskellige valgfag i kursuskataloget.

AU Summer University
For fag på AU Summer University er tilmeldingsperioden 1. december -15. marts. Du kan her læse mere information udbuddet af valgfag på AU Summer University.


Procedure for tilmelding af valgfag 

1. Tilmeldingsrunden afsluttes henholdsvis 5. maj og 5november. Alle studerende, der er blevet tilmeldt deres ønskede fag ved denne dato, er bundet af deres valg. Det vil sige, at efter fristens udløb kan tilmeldte valgfag ikke afmeldes eller udbyttes, og valgfaget udgør en bindende del af dit studieprogram. Studienævnet har ligeledes ikke mulighed for at give dispensation til udskiftning af valgfag, når der er aflagt eksamensforsøg i faget. Dette gælder, uanset om du har fået 'U'(udeblevet) eller en numerisk karakter i faget.

Når studerende er tilmeldt et fag, kan dette kun frameldes igen i forbindelse med:

  • Projektorienteret forløb (praktik) i henhold til reglerne herfor
  • Udvekslingsophold i henhold til reglerne herfor
  • Optagelse som gæstestuderende ved andre uddannelser/uddannelsesinstitutioner

Vær opmærksom på at du kun kan framelde dig valgfag svarende til det antal ECTS, som du har fået godkendt til projektorienteret forløb (praktik)/udveksling/gæstefag.

2. Har du ikke fået de ønskede fag pga. f.eks. aflysning af fag eller deltagerbegrænsning på et fag, vil du blive kontaktet via din studiemail, så du får mulighed for at dig tilmelde dig fag, hvor der er ledige pladser efter tilmeldingsrunden.

  

Tilmelding

Tilmelding til valgfag sker elektronisk ved at logge ind på mit.au.dk, hvorefter du klikker på ”Studieselvbetjening (STADS)”. Du skal bruge den tilmeldingsblanket, der er specifik for din uddannelse.

HUSK: Du selv skal tjekke, at din tilmelding er godkendt. Din tilmelding vil blive tjekket senest 1 uge efter, at din onlinetilmelding er registreret.

 

 

408799 / i40