Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Byggeri Om Byggeri (Msc)

Om Byggeri (Msc)

Uddannelsens opbygning (grundpakke og specialiseringer)

Civilingeniør (2-årig kandidatuddannelse) består af:

 • Grundpakke (compulsory courses)
 • Specialisering (specialised study package)
 • Valgfag (elective courses)
 • Speciale (30 ECTS)

Første studieår består af to grundkursus-studiepakker og to specialiserede studiepakker. Grundkursuspakkerne skal følges af alle studerende, specialiseringspakkerne vælges inden for specialiseringsområderne. Det andet studieår består af et valgfrit program og et speciale.

Nedenfor kan du se mulighederne, for forår- og efterårssemesteret. Hvis du er i tvivl, kan du tage en snak med en studievejleder.


 

COMPULSORY COURSES - AUTUMN

 • Numerical Analysis in Civil Engineering 5 ECTS
 • Risk and Reliability in Engineering 5 ECTS
 • Experimental Mechanics Theory (For students specializing in structural engineering, tectonic design, geotechnical engineerin) 5 ECTS
 • Integrated Energy Design (For students specializing in integrated energy design) 5 ECTS
 • Advanced Planning and Scheduling of Construction Projects (For students specializing in construction management) 5 ECTS

COMPULSORY COURSES - SPRING

 • Innovation and Entrepreneurship 5 ECTS
 • Research Methods in Civil and Architectural Engineering 5 ECTS
 • Structural Concepts (For students specializing in structural engineering, tectonic design, construction management, geotechnical engineering) 5 ECTS
 • Heat transfer and Mass Transport (For students specializing in integrated energy design) 5 ECTS

SPECIALISED STUDY PACKAGES AUTUMN

Construction Management

Focus is on optimizing the design and execution process of construction projects, including simulation and pre-production perspectives such as the clients brief and design. Innovation, efficiency, optimization, collaboration and change management are keywords in this specialization, allowing students to act as Client Consultants and Project Managers at Contractors, Consultants, and Clients.
​Prerequisites: BSc. Degree with introductory knowledge of construction processes.

 • Innovative Construction processes 10 ECTS
 • Lean, Lean Construction & Lean Design 5 ECTS

(Day) Lighting Design

The package aims to present a good general knowledge of the important design and technology aspects of architectural lighting design through lectures, applied research and design studies.
​Prerequisites: BSc in integrated energy design or equivalent

 • Daylighting Design and Lighting Simulation 10 ECTS
 • Electric Lighting Design 5 ECTS

Fluid Dynamics and Building Ventilation

The course package of building ventilation will provide students the knowledge and competence of designing effective and energy-efficient ventilation systems aiming at desired air distribution, effective removal of contaminant gases and building sustainability to achieve optimal indoor air quality.
​Prerequisites: It requires the Bachelor degree in Civil, Mechanical, or Architectural engineering and basic knowledge of fluid mechanics, building ventilation systems and heat transfer.

 • Air Physics in Building Ventilation 5 ECTS
 • CFD in Architectural Engineering 5 ECTS
 • Natural Ventilation 5 ECTS

Geotechnical Engineering

Focus of the package is to achieve an increased knowledge of soil behavior and soil-structure interaction through assessment of data and hands-on experience with laboratory/field testing, field monitoring and numerical analysis of geotechnical structures.
​Prerequisites: The students are required to have a bachelor degree in civil/structural engineering and basic knowledge of Geotechnical/Foundation Engineering and Soil Mechanics,

 • Experimental Geotechnics 10 ECTS
 • Numerical Analysis in Geotechnical Engineering 5 ECTS

Structural Dynamics and Monitoring

The aim of this package is to provide students with the necessary tools to make accurate calculations and informed decisions regarding the dynamic response of structures to all forms of external loading. Furthermore, students should understand the concepts of structural control and monitoring and be able to perform and decipher basic structural health monitoring.
​Prerequisites: The students are required to have a bachelor degree in civil engineering with a specialization in structural engineering.

 • Bridge Design 5 ECTS
 • Structural Dynamics 10 ECTS

Tectonic Design

Ambitious building designs require extensive multi-disciplinary engineering skills for generating novel building designs. ​
Prerequisites: It requires a Bachelor degree in Civil or Architectural engineering and basic knowledge of building or architectural design.

 • Computational Design 5 ECTS
 • Form-finding in Building Design 5 ECTS
 • Tectonics in Engineering and Archuctural design 5 ECTS


SPECIALISED STUDY PACKAGES - SPRING

Indoor Climate and Energy

The primary reason for human kind to make buildings is to achieve a healthy, productive and comfortable environment for long term stay – a good indoor environment. A good indoor environment is functional, aesthetically pleasing and have a good indoor climate. This research group focus on research and teaching in methods, tools and technologies for energy-efficient design and operation of buildings with high quality of indoor climate (i.e. thermal comfort, high air quality and good daylighting conditions).
​Prerequisites: BSc in engineering, or equivalent, with a substantial degree of specialization related to building physics (heat transfer and moisture transport) and building services (heating, ventilation, air  conditioning and cooling).

 • Energy-efficient Building Envelope Design 5 ECTS
 • Indoor Climate 5 ECTS
 • Simulation of Building Energy Systems 5 ECTS

Structural Analysis and Concrete Structures

Students in structural engineering must know how structures can be designed using physically transparent models. Energy principles and the theory of plasticity offers such approaches, and a central part of these  course therefore regards the application of the theories and understanding of the inherent advantages as well as limitations.
​Prerequisites: The students are required to have a bachelor degree in civil engineering with a specialization in structural engineering.

 • Design of Steel Structures 5 ECTS
 • Limit Analysis and Design of Concrete Structures 10 ECTS

 

Computational Methods in Civil Engineering

 • Finite-element Analysis of Solids and Structures 10 ECTS
 • Numerical Analysis of Vibrations and Wave Propagation in Solids and Structures 5 ECTS

 


Elective courses to be offered (besides project and study courses)

 • Wave Hydro Dynamics 5 ECTS
 • Data-based modelling of building thermal dynamics 5 ECTS
 • Architectural Acoustics 5 ECTS
 • Integrated Engineering Project 5 ECTS
 • Indoor Air Quality and Ventilation 5 ECTS
 • International Construction law 10 ECTS (14 day workshop in August, Summer course)
 • Prestressed Concrete structures 5 ECTS
 • Random Vibration 5 ECTS
 • Structural Mechanics and Dynamics of Windturbines 5 ECTS
 • Bridge Design 5 ECTS
 • Human-centered design 5 ECTS
 • R&D project in engineering 5, 10, 15, or 20 ECTS


Studiediagram

Du finder studiediagrammet på uddannelsens hjemmeside under punktet "uddannelsens opbygning"

 

 

 

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningskalender og læseplan

Valgfri kurser (gæstefag)

Tjek kursuskatalog.au.dk for kursernes afvikling Vær opmærksom på, at kursussammensætning og indhold kan skifte fra semester til semester.

Tilmelding til obligatoriske kurser og specialiseringspakker inden for egen studieordning/uddannelse:

Tilmeldes direkte via tilmeldingsblanket på mit.au.dk. At et kursus fremgår af din studiekontrakt (Kontraktgenerator) er ikke tilstrækkeligt.

Tilmelding til valgfag på Science and Technology:

 1. Sørg for at alle kurser fremgår af din studiekontrakt og at denne er godkendt af din uddannelsesansvarlige. Find din her.
 2. Følgende kurser har en generel forhåndsgodkendelse – tilmeld dig via mit.au.dk direkte på tilmeldingsblanketten:


Forhåndsgodkendt kursus (gæstefag)

Udbyder

Kommentarer
BTEBP2-01 Jura og byggeri ASE For Construction Management-stud.
Udbydes på diplomingeniørudd.
BTFBP3-01 Entrepriseledelse ASE For Construction Management-stud.
Udbydes på diplomingeniørudd.


Tilmelding til alle andre kurser (uden for din egen studieordning/uddannelse):

Kræver forhåndsgodkendelse og gæstefagsindskrivning i semesteret før undervisningsdeltagelse.

Send en søgning via mit.au.dk (blanketten hedder ”Forhåndsgodkendelse af gæstefag (på AU)”). Vær opmærksom på at udfylde med korrekt semester og årstal (drop down menu).

Deadline for ansøgningen er den samme som for undervisningstilmelding. Se datoer her. Hvis du søger senere kan pladserne være optagede.

Skulle du komme i en særlig situation, hvor du er nødt til at ændre på kursustilmelding, eksempelvis pga. aflysning af et kursus eller skemamæssigt timeoverlap, kontakt din uddannelseskoordinator før semesterstart.

Vær opmærksom på at du kan kun afmelde dig inden for den tilmeldingsperiode, hvor du har oprettet din tilmelding - herefter er tilmeldingen bindende. Hvis man er tilmeldt et kursus, er man samtidigt automatisk tilmeldt eksamen i kurset.    

Karriere

Jobmuligheder som civilingeniør i byggeri

Erhvervslivet efterspørger ingeniører, der kan, tænke helhedsorienteret, udvikle projekter i et tværfagligt samar-bejde med arkitekter og designere, agere i en verden, hvor byggeriet udvikler sig løbende formmæssigt og håndtere det stigende krav som design af byggeri kræver til indarbejdelse af energi og miljøhensyn. Som civilingeniør i byggeri er du rustet til at møde disse udfordringer.

Som civilingeniør i Byggeri får du følgende kompetencer:

 • Du behersker centrale elementer inden for byggeri og har detaljeret viden om centrale discipliner, metoder, teorier og teknologier inden for Byggeri.
 • Du kan selvstændigt planlægge, lede og gennemføre projekter og anvende resultaterne af disse i en fagligt relateret beslutningsproces.
 • Du kan vurdere anvendeligheden og hensigtsmæssigheden af teoretiske, eksperimentelle og praktiske metoder til analyse og løsning af faglige spørgsmål og problemstillinger.
 • Du kan selvstændigt og kritisk strukturere egen kompetenceudvikling. 
 • Du er i stand til systematisk og kritisk at sætte dig ind i nye fagområder. 
 • Du kan formidle og kommunikere faglige spørgsmål og problemstillinger i såvel et videnskabeligt som et industrielt forum.
 • Du kan på naturvidenskabelig og teknisk baggrund indgå i konstruktivt samarbejde og løsning af faglige problemstillinger.

Med en civilingeniøruddannelse i byggeri kan du få arbejde i virksomheder såsom rådgivende ingeniørfirmaer, entreprenørfirmaer, ejendomsselskaber og i bygningselementindustrien. Du kan beskæftige dig med projekter inden for design, modellering, test, udvikling og styring.

Forskeruddannelse

Har du lyst og evner, kan du efter endt civilingeniøruddannelse søge om optagelse på forskeruddannelsen, hvor du arbejder frem mod en ph.d.-grad. På forskeruddannelsen går du i gang med et forskningsprojekt og uddannes gradvist gennem kurser og personlig vejledning til at blive forsker.

Karrierevejledning

Læs mere om karrierevejledningens tilbud på Science and Technology. Du kan her:

 • finde inspiration til din jobsøgning
 • søge i AU's job- og projektbank
 • finde kontaktinformation på og booke en samtale med en karrierevejleder fra Jobcenter Aarhus
 • få et overblik over kommende karriererelaterede arrangementer

Link til karrierevejledning

1437309 / i40