Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Civilingeniør Særligt for Biomedicinsk teknik/biomedicinsk teknologi

Særligt for Biomedicinsk teknik/biomedicinsk teknologi

Uddannelsens opbygning (grundpakke og specialiseringer)

Uddannelsens opbygning

Biomedicinsk teknik/Biomedicinsk teknologi er en toårig kandidatuddannelse, som bygger videre på en relevant diplomingeniør- eller bacheloruddannelse. Uddannelsen gennemføres i tæt samarbejde med Aarhus Universitetshospital. Du opnår titlen civilingeniør (cand.polyt) eller cand.scient.med. afhængig af din bacheloruddannelse.

Studiestrukturen består af et fælles program på 5-6 kurser, som skal tages i løbet af det første studieår. Dertil skal du vælge to specialiseringspakker plus en valgfri pakke, der kan vælges mere frit som enkeltkurser. På sidste semester skal du gennemføre et afsluttende speciale. Dit studieprogram sammensættes individuelt under vejledning.  

Fælles obligatoriske kurser for Biomedicinsk teknologi:

 • Optimering i ICT og fysiske systemer (5 ECTS)
 • Biofluid mekanik (5 ECTS)
 • Biostatistik (5 ECTS)
 • Fysiologi (10 ECTS)
 • Klinisk projekt 1 (5 ECTS)


Fælles obligatoriske kurser for Biomedicinsk teknik:

 • Optimering i ICT og fysiske systemer (5 ECTS)
 • Biofluid mekanik (5 ECTS)
 • Biostatistik (5 ECTS)
 • Virtuel instrumentering (5 ECTS)
 • Elektrofysik (5 ECTS)
 • Klinisk projekt 1 (5 ECTS)

Specialiseringsprogram

Aller kurser der retter sig mod en af de fire specialiseringer Telemedicin/Pervasive healthcare, Neruro science, Medicinsk billeddannelse og Biomekanik (substanskurser) bliver udbudt i følgende specialiseringspakker. I specialiseringsprogrammet skal der indgå mindst to specialiseringspakker, hver på 15 ECTS. 

Efterår:

Telemedicine

 • Telemedicinske systemer (10 ECTS)
 • Ambient Assisted Living (5 ECTS)

Neuro science

 • Funktionel neuroanatomi (5 ECTS)
 • Neurotransmission, psykiatri og neurofarmakologi (5 ECTS)
 • Statistisk analyse af data fra hjernescanninger (5 ECTS)

Biomechanics 

 • Fundamental biomekanik (5 ECTS)
 • Anvendt biomekanik (5 ECTS)
 • Tissue Engineering (5 ECTS)

Forår:

Pervasive healthcare

 • Pervasive healthcare (10 ECTS)
 • Decision support systems (5 ECTS)

Medicinsk billeddannelse

 • Introduktion til ultralyd og magnetisk resonans billeddannelse (5 ECTS)
 • MR fysik (5 ECTS)
 • Introduktion til røntgen og nuklearmedicinske metoder samt billedbehandling (5 ECTS)

Electrophysiology

 • Elektrofysiologi og instrumentering (5 ECTS)
 • Kardiovaskulær og elektrofysiologisk eksperimentel laboratoriekursus (5 ECTS)
 • Advanced Electrophysiology (5 ECTS)

Som studerende:

 • skal du gennemføre de fælles obligatoriske kurser
 • skal du vælge og gennemføre to fuldstændige specialiseringspakker
 • må dit studieprogram højst indeholde to Biomedical Engineering Research and Developments Projects, svarende til i alt 10 ECTS.
 • må dit program højst indeholde to læsegruppe-kurser, svarende til i alt 10 ECTS.
 • må dit program højst indeholde valgfrie kurser på bachelor-niveau svarende til i alt 10 ECTS.

I studieordningen kan du finde yderligere informationer om uddannelsen.


Studiediagram

Studiediagrammet viser et anbefalet studieforløb for studiestart sommer.  

 

 

 

 

Læseplan - se dit skema

Herunder finder du undervisningsskemaer for alle efterårets eller forårets kurser.

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/civilingenioer/undervisning/laeseplan/

Speciale

Du afslutter din kandidatuddannelse i Biomedicinsk teknik/Biomedicinsk teknologi med et speciale, hvor du under vejledning af en forsker er ansvarlig for projektbeskrivelsen og for at udarbejde og afslutte specialet.

Karriere og kompetenceprofil

Karriere

Der er i høj grad brug for den tværfaglige viden, du får gennem uddannelsen. Danmark er det land i verden, der producerer mest medicoteknisk udstyr pr. indbygger. Produkterne spænder lige fra stomiposer, implantater og interventionelle katetre til avancerede blodgasanalysatorer, røntgenudstyr og ultralydsscannere, hvilket kræver en meget bred vifte af medicotekniske kompetencer både i virksomhedernes udviklingsafdelinger og i sundhedsvæsenet.

I sundhedsvæsenet og ved forskningsinstitutioner kan du:

 • Arbejde med forskning og udvikling af medicotekniske metoder og apparater til overvågning, diagnosticering og behand-ling af patienter.
 • Samarbejde med den medicotekniske industri om udnyttelsen af forskningsresultater til udvikling af nye apparater
 • Udøve sagkyndig medicoteknisk rådgivning ved indkøb af nyt udstyr

I industrien kan du arbejde med:

 • Udvikling og brug af tekniske apparater
 • Salg og markedsføring af højteknologiske medicotekniske apparater
 • Rådgivning af kunder med hensyn til indkøb af det mest hensigtsmæssige apparatur til løsning af specificerede opgaver
 • Deltage interaktivt med læger i klinisk afprøvning af nye produkter

Kompetenceprofil

Som civilingeniør i biomedicinsk teknologi får du følgende kompetencer: 

 • Du behersker biomedicinsk teknologi bredt og har detaljeret viden om centrale discipliner, metoder, teorier og begreber inden for biomedicinsk teknologi
 • Du kan selvstændigt planlægge, lede og gennemføre projekter og anvende resultaterne af disse i en fagligt relateret beslutningsproces
 • Du kan vurdere anvendeligheden og hensigtsmæssigheden af teoretiske, eksperimentelle og praktiske metoder for analyse og løsning af faglige spørgsmål og problemstillinger
 • Du kan selvstændigt og kritisk strukturere egen kompetenceudvikling
 • Du er i stand til systematisk og kritisk at sætte dig ind i nye fagområder
 • Du kan formidle og kommunikere faglige spørgsmål og problemstillinger i såvel et videnskabeligt som et alment forum
 • Du kan på sundhedsvidenskabelig baggrund indgå i konstruktivt samarbejde om løsning af faglige problemstillinger.

Karrierevejledning

Læs mere om karrierevejledningens tilbud på Science and Technology. Du kan her:

 • finde inspiration til din jobsøgning
 • søge i AU's job- og projektbank
 • finde kontaktinformation på og booke en samtale med en karrierevejleder fra Jobcenter Aarhus
 • få et overblik over kommende karriererelaterede arrangementer

Link til karrierevejledning

Klinisk ophold

Formål med praktikophold på klinisk afdeling

Som studerende i biomedicinsk teknik er det vigtigt at benytte praktikophold på de kliniske afdelinger rigtigt.

Læs mere om de forskellige afdelinger her

Meningen med opholdet er at få indtryk af den kliniske hverdag på en højteknologisk afdeling. Du er allerede godt ”klædt på” med teknisk viden, så lad være med at fordybe dig i indretning og funktion af det udstyr man har på afdelingen – det kan du altid gøre. Fokusér i stedet på patienten, personalet og samspillet imellem dem. Tal med patienterne om deres oplevelse af undersøgelse og behandling; hvad var godt og hvad kunne have været bedre. De fleste patienter er meget villige til at fortælle når du kommer som student og gerne vil lære.

Tal også med personalet, sygeplejersker, læger, laboranter etc.; drik kaffe med dem i pauserne og få indtryk af hvordan samspil er mellem personalekategorier.

For hver afdeling er der en kort beskrivelse af hvad der sker på afdelingen (undersøgelser, behandling, stuegang, konferencer etc.). Læs dette inden du møder op på afdelingen. Orientér dig også om hvor du skal møde op første dag og hvem der er koordinator for dit ophold.

Hver afdeling har sit særkende eller miljø men ofte er afdelingerne meget hyppigt vært for studerende i mange forskellige specialer og med meget forskellig baggrund derfor kan det for mange være svært lige at vide hvilket niveau netop du skal undervises på. Det er derfor vigtigt, at du selv tager initiativ til at deltage i de kliniske aktiviteter ved at spørge en læge, sygeplejerske eller lignende om lov til at være med. Det vil kun de færreste have noget imod. Det er koordinatorers opgave at holde øje med at du får set og oplevet noget relevant på afdelingen men ansvaret for at lære noget er dit eget.

Under praktikopholdet bør du have for øje, at du i sidste semester af uddannelsen (og måske senere i et ph.d.-studium) skal beskæftige dig med en videnskabeligt baseret opgave. Snak med personalet om hvad der er behov for, og find selv ud af et felt du kunne tænke dig at fordybe dig i.

Skulle der mod forventning være problemer med praktikopholdet så kom frem med disse til koordinatoren mens du er på afdelingen – vendt ikke til bagefter.

Det er ofte en god idé at snakke med medstuderende som har været i praktik på afdelingen før dig. Hør på deres erfaringer og få gode fiduser til hvad der er godt og hvad der evt. måtte være mindre udbytterigt end forventet.

Det praktiske klinikophold er en meget anderledes form for undervisning end hvad du tidligere har oplevet – og det er også spændende!

 

 

370793 / i40