Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Civilingeniør Særligt for Byggeri

Særligt for Byggeri

Uddannelsens opbygning (grundpakke og specialiseringer)

Civilingeniøruddannelsen på 2 år består af:

 • en grundpakke bestående af 30 ECTS. Grundpakken er fælles for alle specialiseringer indenfor byggeri
 • to studiepakker der til sammen skaber grundlaget for specialiseringen. Hver studiepakke består af tre kurser som tilsammen er normeret til 15 ECTS. Den ene studiepakke skal følges fuldt ud, mens den anden studiepakke minimum skal indeholde to af de tre kurser.
 • valgfrie fag (anbefalet forløb angivet) af et omfang på mindst 30 ECTS.
 • et speciale (30 ECTS)

Grundpakke

 • Numerical Analysis in Civil Engineering (5 ECTS)
 • Structural Concepts (5 ECTS) eller Heat and Mass Transfer (5 ECTS)
 • Project 1 - Research Methods in Civil and Architectural Engineering (5 ECTS)
 • Risk and Reliability Engineering (5 ECTS)
 • Eksperimentel mekanik teori (5 ECTS) eller Integrated Energy Design (5 ECTS) eller Advanced Planning and Scheduling of Construction Projects (5 ECTS)
 • Project 2 - Integrated Engineering Project (5 ECTS)

Specialiseringer

Bærende konstruktioner: 25 ECTS indenfor

 • Monitoring of Structures: Structural Dynamics (5 ECTS), Random Vibration (5 ECTS), Modal Testing (5 ECTS).
 • Structural Analysis and Concrete Structures: Mechanics Theory of Plasticity (5 ECTS), Concrete Structures (5 ECTS), Steel Structures (5 ECTS).
 • Geotechnical Engineering: Geotechnical Monitoring and Field Testing (5 ECTS), Numerical Analysis in Geotechnical Engineering (5 ECTS), Experimental Geotechnics (5 ECTS).

Integreret energidesign: 25 ECTS indenfor

 • Indoor Climate and Energy: Indoor Climate (5 ECTS), Simulation of Building Energy Systems (5 ECTS), Energy-efficient Building Envelope Design (5 ECTS).
 • (Day)Lighting Design: Daylightning Design (5 ECTS), Electric Lighting Design (5 ECTS), Simulating Lighting Reality (5 ECTS).
 • Fluid Dynamics in Architectural Engineering: Natural Ventilation (5 ECTS), CFD in Architectural Engineering (5 ECTS), Air Physics and Building Ventilation (5 ECTS).

Construction Management: 25 ECTS indenfor

 • Construction Management: User and Client Involvement in Construction (5 ECTS), Byggeriets proces og økonomi (5 ECTS), Lean, Lean Construction & Lean Design (5 ECTS).
 • Individuelt sammensat specialisering (10 ECTS)

Tektonisk bygningsdesign: 25 ECTS indenfor

 • Tektonisk bygningsdesign: 25 ECTS indenfor

  Tectonic Design: Computational Design (5 ECTS), Form-finding in Building Design (5 ECTS) samt enten Tectonics in Engineering and Architectural Design (5 ECTS) eller Architectural Acoustics (5 ECTS).

 • Individuelt sammensat specialisering (10 ECTS)

Geoteknik: 25 ECTS indenfor

 • - (er under udarbejdelse)

Studiediagram

Studiediagram
Studiediagrammet viser et anbefalet studieforløb for studiestart sommer.
For studiestart vinter vil rækkefølgen af de obligatoriske kurser være omvendt, så Risk and Reliability Engineering og Project 2 - Integrated Engineering Project ligger på første semester.

 

 

 

Undervisningskalender

Året opdelt i 4 kvarterer

Undervisningen er tilrettelagt i kvarterer. Kvartererne er tilrettelagt som 7 ugers blokke efterfulgt af en 2-4 ugers eksamensperiode.

I forbindelse med din ansøgning om optagelse på studiet anfører du hvilken retning du ønsker at følge. For hver af de to retninger er der fastlagt et skema for de seks første kvarterer. På hvert kvarter følger du 2-3 kurser. Desuden laver du for hvert halve år et projekt, som tidsmæssigt ligger forskudt fra kurserne. Projektet på 6. kvarter kan du bruge som forprojekt til specialet, som ligger på 7. og 8. kvarter.

Læseplan - se dit skema

Herunder finder du undervisningsskemaer for alle efterårets eller forårets kurser.

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/civilingenioer/undervisning/laeseplan/

Speciale

Speciale/afgangsprojekt skrives i samarbejde med en af forskningsgrupperne og forudsætter, at man har fulgt de tre fag indenfor den valgte specialisering. Specialet tæller 30 ECTS.

Alle afgangsprojekter skal godkendes af lederen af den relevante forskningsgruppe. De følgende kriterier danner grundlag for udpegning af hovedvejlederen:

 1. Hovedvejlederen skal være tilknyttet CAE (Civil and Architectural Engineering) sektionen ved Institut for Ingeniørvidenskab
 2. Hovedvejlederen skal have en PhD-grad
 3. Hovedvejlederen skal være en aktiv forsker (have publiceret inden for de sidste to år)

I særlige tilfælde kan andet blive besluttet.

Startdato
Efterår: Første dag i Q1. Forår: Første dag i Q3.

Afleveringsdato
Efterår: Sidste dag i Q2. Forår: Sidste dag i Q4.


Eksempler på specialeprojekter

Projektbank

Projektbank over specialeemner findes på Blackboard (kræver login)

 

 

Karriere

Jobmuligheder som civilingeniør i byggeri

Erhvervslivet efterspørger ingeniører, der kan, tænke helhedsorienteret, udvikle projekter i et tværfagligt samar-bejde med arkitekter og designere, agere i en verden, hvor byggeriet udvikler sig løbende formmæssigt og håndtere det stigende krav som design af byggeri kræver til indarbejdelse af energi og miljøhensyn. Som civilingeniør i byggeri er du rustet til at møde disse udfordringer.

Som civilingeniør i Byggeri får du følgende kompetencer:

 • Du behersker centrale elementer inden for byggeri og har detaljeret viden om centrale discipliner, metoder, teorier og teknologier inden for Byggeri.
 • Du kan selvstændigt planlægge, lede og gennemføre projekter og anvende resultaterne af disse i en fagligt relateret beslutningsproces.
 • Du kan vurdere anvendeligheden og hensigtsmæssigheden af teoretiske, eksperimentelle og praktiske metoder til analyse og løsning af faglige spørgsmål og problemstillinger.
 • Du kan selvstændigt og kritisk strukturere egen kompetenceudvikling. 
 • Du er i stand til systematisk og kritisk at sætte dig ind i nye fagområder. 
 • Du kan formidle og kommunikere faglige spørgsmål og problemstillinger i såvel et videnskabeligt som et industrielt forum.
 • Du kan på naturvidenskabelig og teknisk baggrund indgå i konstruktivt samarbejde og løsning af faglige problemstillinger.

Med en civilingeniøruddannelse i byggeri kan du få arbejde i virksomheder såsom rådgivende ingeniørfirmaer, entreprenørfirmaer, ejendomsselskaber og i bygningselementindustrien. Du kan beskæftige dig med projekter inden for design, modellering, test, udvikling og styring.

Forskeruddannelse

Har du lyst og evner, kan du efter endt civilingeniøruddannelse søge om optagelse på forskeruddannelsen, hvor du arbejder frem mod en ph.d.-grad. På forskeruddannelsen går du i gang med et forskningsprojekt og uddannes gradvist gennem kurser og personlig vejledning til at blive forsker.

Karrierevejledning

Læs mere om karrierevejledningens tilbud på Science and Technology. Du kan her:

 • finde inspiration til din jobsøgning
 • søge i AU's job- og projektbank
 • finde kontaktinformation på og booke en samtale med en karrierevejleder fra Jobcenter Aarhus
 • få et overblik over kommende karriererelaterede arrangementer

Link til karrierevejledning

1429965 / i40