Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Civilingeniør Særligt for Computerteknologi

Særligt for Computerteknologi

Uddannelsens opbygning (grundpakke og specialiseringer)

Studiestrukturen på civilingeniøruddannelsen i computerteknologi består af en fælles grundpakke på seks kurser, som du skal tage i løbet af det første studieår. Dertil skal du vælge to specialiserede studiepakker plus en valgfri pakke, der kan vælges mere frit som enkeltkurser. Der indgår således 60 ECTS faglig specialisering, der sammensættes individuelt under faglig vejledning. Det sidste semester skal man gennemføre et afsluttende speciale på 30 ECTS point.

Obligatoriske kurser på uddannelsen:

 • Optimization in ICT and Physical Systems (5 ECTS)
 • Software Engineering Principles (5 ECTS)
 • Science and Technological Innovation and Entrepreneurship (5 ECTS)
 • Informationsteori og kodning (5 ECTS)
 • Systems Engineering (5 ECTS)
 • Trådløse Sensor Netværk og Elektronik (5 ECTS)

Uddannelsen udbyder følgende specialiseringspakker:

Forår:

Software Engineering

 • Specification of IT Systems (5 ECTS)
 • Programming Language Paradigms (5 ECTS)
 • Test af Distribuerede Systemer (5 ECTS)

Indlejrede realtidssystemer

 • Architecture and Design of Embedded Real Time Systems (5 ECTS)
 • Hardware/Software Co-design af indlejrede systemer (5 ECTS)
 • Modeling of Mission Critical Systems (5 ECTS)

 Digital signal behandling

 • Avanceret signalbehandling og analyse (5 ECTS)
 • Ikke-lineær signalbehandling og mønstergenkendelse (5 ECTS)
 • Computer Vision (5 ECTS)

Integreret elektronik

 • CMOS Analog Integrated Circuit (5 ECTS)
 • Advanced Analog Integrated Circuit Design (5 ECTS)
 • Low Power Integrated Circuit Design (5 ECTS)

Efterår:

Distribuerede systemer

 • Arkitektur og design af distribuerede pålidelige systemer (5 ECTS)
 • Middleware og kommunikationsprotokoller for pålidelige systemer (5 ECTS)
 • Advanced Pervasive Computing (5 ECTS)

 Kommunikationsteknologi

 • Avanceret digital trådløs kommunikation (5 ECTS)
 • Advanced Embedded Sensor Networks (5 ECTS)
 • Wireless IP and Internet of Things (5 ECTS)


Både efterår og forår:

 • Engineering Research and Development Projects

Hver af ovenstående specialiseringspakker er på 15 ECTS point. Ved at kombinere disse specialiseringspakker kan man sammen med det afsluttende speciale opnå en specialisering inden for relevante fagområder. Man kan derved selv præge sin specialisering som udviklingsingeniør, der kan medvirke ved udvikling af fremtidens avancerede systemer og apparater, hvori der indgår software-, hardware- og kommunikationsteknologi.

Den enkelte studerende:

 • skal have alle obligatoriske kurser
 • skal vælge 2 fuldstændige specialiseringspakker
 • kan have max. 10 ECTS point i Engineering Research and Development Projects  
 • kan have max. 10 ECTS point i læsegruppe-kurser

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om uddannelsen:

 

Studiediagram

Studiediagram
Studiediagrammet viser et anbefalet studieforløb for studiestart sommer. For studiestart vinter vil rækkefølgen for de obligatoriske kurser være omvendt, så Informationsteori og kodning, Systems Engineering og Trådløse sensornetværk og elektronik ligger på første semester.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Læseplan - se dit skema

Herunder finder du undervisningsskemaer for alle efterårets eller forårets kurser.

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/civilingenioer/undervisning/laeseplan/

Undervisningskalender

Året opdelt i 4 kvarterer

Undervisningen er tilrettelagt i kvarterer. Kvartererne er tilrettelagt som 7 ugers blokke efterfulgt af en 2-4 ugers eksamensperiode. Du vil følge kurser, der varer et kvarter eller strækker sig over to kvarterer. Undervisningen er i høj grad baseret på cases, og som studerende vil du opleve at blive aktiveret i stort set alle undervisningssammenhænge. De fleste kurser afsluttes af et eller flere projekter.

Speciale

Hver af ovenstående specialiseringspakker er på 15 ECTS point. Ved at kombinere disse specialiseringspakker kan du sammen med det afsluttende speciale opnå en specialisering inden for relevante fagområder. Du kan derved selv præge din specialisering som udviklingsingeniør, der kan medvirke ved udvikling af fremtidens avancerede systemer og apparater, hvori der indgår software-, hardware- og kommunikationsteknologi.

Afhængig af den studerendes baggrund giver uddannelsen ret til betegnelsen cand.polyt (civilingeniør) eller cand.scient.techn.

Kompetenceprofil og jobmuligheder

Kompetenceprofil

Virksomheder efterspørger civilingeniører med stor teoretisk dybde og analytiske arbejdsmetoder. Du lærer at kombinere datalogernes teoretiske stærke viden med ingeniørernes mere praktisk orienterede og innovative tilgang, så du er rustet til arbejdsmarkedets behov.   

Som civilingeniør i Computerteknologi får du følgende kompetencer:

 • Du behersker Computerteknologi bredt og har detaljeret viden om centrale discipliner, metoder, teorier og teknologier inden for computerteknologi. 
 • Du kan selvstændigt planlægge, lede og gennemføre projekter og anvende resultaterne af disse i en fagligt relateret beslutningsproces. 
 • Du kan vurdere anvendeligheden og hensigtsmæssigheden af teoretiske, eksperimentelle og praktiske metoder til analyse og løsning af faglige spørgsmål og problemstillinger. 
 • Du kan selvstændigt og kritisk strukturere egen kompetenceudvikling.  
 • Du er i stand til systematisk og kritisk at sætte dig ind i nye fagområder.  
 • Du kan formidle og kommunikere faglige spørgsmål og problemstillinger i såvel et videnskabeligt som et industrielt forum. 
 • Du kan på naturvidenskabelig og teknisk baggrund indgå i konstruktrivt samarbejde og løsning af faglige problemstillinger.

Jobmuligheder

Institut for Ingeniørvidenskab ved Aarhus Universitet uddanner civilingeniører i Computerteknologi til det regionale, nationale og internationale arbejdsmarked. Kandidaterne finder arbejde inden for meget bredt spektrum af jobområder og institutioner. 

 • Du kan fx få job som udviklingsingeniør af apparater, hvori der indgår signalbehandling af fx lyd og billeder. Disse apparater vil typisk blive afviklet vha. dedikerede signalprocessorer og kan fx være et trådløst apparat til måling af patienters hjertesignal.
 • Du kan fx få job som softwarearkitekt eller softwareudvikler af større apparater og systemer, der typisk afvikles på dedikerede mikroprocessorplatforme og med anvendelse af realtids-operativsystemer, og hvori der ofte vil indgå trådet eller trådløs kommunikation. Et eksempel på et sådant system er en mobiltelefon og den tilhørende infrastruktur. 
 • Du kan fx få job som softwarearkitekt, softwareudvikler eller projektleder for større IT-systemer, der typisk afvikles på standardplatforme vha. standardoperativsystemer. Det vil typisk være IT-systemer, der indgår i en teknisk kontekst. Et eksempel på et sådant system kan være et elektronisk patientjournal system, der automatisk indsamler måledata fra patienter. Det kan også være et system til overvågning af vindmøller, der automatisk indsamler måledata fra møllerne og fx kan benyttes ved vedligeholdelse og regulering af mølleparker. 

Anvendelsen af computerteknologi griber mere  og mere ind i folks hverdag. Derfor uddannes du til at udvikle brugervenlige og driftssikre systemer. Det er vigtigt at have dybtgående viden om teknologien, men det er ligeså vigtigt at kunne anvende den viden til udvikling af apparater og systemer, der dels har de rigtige funktioner og dels er lette og fornuftige at anvende for mange forskellige brugergrupper. Samtidig kræver systemudvikling et tæt samspil mellem mange udviklingsingeniører med forskellig baggrund, så du lærer derfor at samarbejde med andre. 

Karrierevejledning

Læs mere om karrierevejledningens tilbud på Science and Technology. Du kan her:

 • finde inspiration til din jobsøgning
 • søge i AU's job- og projektbank
 • finde kontaktinformation på og booke en samtale med en karrierevejleder fra Jobcenter Aarhus
 • få et overblik over kommende karriererelaterede arrangementer

Link til karrierevejledning

1430047 / i40