Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Civilingeniør Særligt for Elektroteknologi

Særligt for Elektroteknologi

Uddannelsens opbygning (grundpakke og specialiseringer)

Uddannelsens opbygning 

Studiestrukturen på Elektroteknologi består af et fælles program på seks kurser, som skal tages i løbet af det første studieår. Dertil skal du vælge to specialiseringspakker plus en valgfri pakke, der kan vælges mere frit som enkeltkurser. På sidste semester skal du gennemføre et afsluttende speciale. Dit studieprogram sammensættes individuelt under vejledning.  

Specialiseringsprogram

I specialiseringsprogrammet skal der indgå mindst to specialiseringspakker, hver på 15 ECTS. En specialiseringspakke består af tre kurser a 5 ECTS. Der udbydes på nuværende tidspunkt fire specialiseringspakker under uddannelsen:

Photonics

 • Optics and Quantum Electronics (5 ECTS)
 • Photonic Integrated Circuits (5 ECTS)
 • Fiber Optics and Communications (5 ECTS)

Electronic Wearable Devices

 • Wearable Electronic Devices (5 ECTS)
 • RF System Design and Integration (5 ECTS)
 • Sensor Interfacing and Signal Processing (5 ECTS)

Integrated Electronics

 • CMOS Analog Integrated Circuit Design (5 ECTS)
 • Advanced Analog Integrated Circuit Design (5 ECTS)
 • Low Power Integrated Circuit Design (5 ECTS)

Signal Processing

 • Avanceret signalbehandling og analyse (5 ECTS)
 • Ikke-lineær signalbehandling og mønstergenkendelse (5 ECTS)
 • Computer Vision (5 ECTS)

Som studerende:

 • skal du gennemføre de fælles obligatoriske kurser
 • skal du vælge og gennemføre to fuldstændige specialiseringspakker
 • må dit studieprogram højst indeholde to Engineering Research and Developments Projects, svarende til i alt 10 ECTS.
 • må dit program højst indeholde to læsegruppe-kurser, svarende til i alt 10 ECTS.
 • må dit program højst indeholde kurser på bachelor-niveau svarende til i alt 10 ECTS.

I studieordningen kan du finde yderligere informationer om uddannelsen.

Hvis du er interesseret i oplysninger om specialemuligheder kan du læse mere her:

Studiediagram


Studiediagram

Studiediagrammet viser et anbefalet studieforløb for studiestart sommer. For studiestart vinter vil rækkefølgen for de obligatoriske kurser være omvendt, så Systems Engineering, Photonic Engineering Principles og Trådløse sensornetværk og elektronik ligger på første semester.
 

 

 

 

 

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

 

Undervisningskalender

Året opdelt i 4 kvarterer

Undervisningen er tilrettelagt i kvarterer. Kvartererne er tilrettelagt som 7 ugers blokke efterfulgt af en 24 ugers eksamensperiode.

Læseplan - se dit skema

Herunder finder du undervisningsskemaer for alle efterårets eller forårets kurser.

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/civilingenioer/undervisning/laeseplan/

Speciale

Valgmuligheder og specialisering

På studiets første del arbejder de studerende med de grundlæggende fag og får dermed det faglige grundlag, der er nødvendigt for deres specialiseringsområde. Som studerende kan du vælge mellem en lang række specialområder, fra optik til elektrooptik og fra halvlederteknologi til ren elektronik. Du kan vælge mellem mange forskellige valgfri moduler, bl.a. eksperimentel teknologi, dataindsamling, mikrocontroller, materialefysik og mange andre. I samråd med specialevejlederen kan de studerende sammensætte deres helt personlige studieplan, så den passer til netop deres interesser og baggrund.

Kompetenceprofil og jobmuligheder

Karrieremuligheder i Danmark og udlandet

Uddannelsen sigter mod at uddanne udviklingsingeniører med et stort innovativt potentiale til avancerede teknologivirksomheder i Danmark og udlandet. Der er også mulighed for at fortsætte med decideret forskning i form af et ph.d.-studium, gerne i form af erhvervs-ph.d. Danmark har en lang tradition for udvikling af telekommunikationsteknologi, optiske sensorer, avancerede lyskilder og tilsvarende teknologi. Der findes mange virksomheder, som arbejder med optiske og elektroniske systemer til produktion af sensorer samt optiske og elektroniske komponenter, som fx måler og overvåger flow, tryk, temperatur og bevægelse.

Kompetenceprofil

Som civilingeniør i Elektroteknologi får du følgende kompetencer: 

 • Du behersker elektroteknologi bredt og har detaljeret viden om centrale discipliner, metoder, teorier og begreber inden for ingeniørmæssige anvendelser
 • Du kan selvstændigt planlægge, lede og gennemføre projekter og anvende resultaterne af disse i en fagligt relateret beslutningsproces
 • Du kan vurdere anvendeligheden og hensigtsmæssigheden af teoretiske, eksperimentelle og praktiske metoder for analyse og løsning af faglige spørgsmål og problemstillinger
 • Du kan selvstændigt og kritisk strukturere egen kompetenceudvikling
 • Du er i stand til systematisk og kritisk at sætte dig ind i nye fagområder
 • Du kan formidle og kommunikere faglige spørgsmål og problemstillinger i såvel et videnskabeligt som et alment forum
 • Du kan på ingeniørmæssig baggrund indgå i konstruktivt samarbejde om løsning af faglige problemstillinger

Jobprofil

Aarhus Universitet uddanner ingeniører til det regionale, nationale og internationale arbejdsmarked. Instituttets kandidater finder arbejde inden for et meget bredt spektrum af jobområder og institutioner. De fleste jobs vil dog være at finde inden for forskning, forvaltning og rådgivning samt undervisning og formidling i den private eller den offentlige sektor.

Elektroteknologi-ingeniører får job inden for en lang række fagområder, lige fra ingeniørmæssig eller naturvidenskabelig grundforskning i samarbejdsprojekter mellem forskningsinstitutter, Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter) og industrien, til forsknings- og udviklingsprojekter i industrien og som produktionsingeniører. Herudover er mange elektroteknologi-ingeniører beskæftiget som konsulenter ved GTS-institutter eller hos patentbureauer.

Hvis du brænder for formidling af elektroteknologi kan du fx undervise på seminarier samt ved forskellige former for voksenundervisning. Uddannelsen er ikke direkte møntet på jobs i gymnasiesektoren, men ønsker du at blive gymnasielærer, skal du gennem dine tilvalg sørge for at opnå den nødvendige undervisningskompetence.

Endelig er en del civilingeniører i elektroteknologi beskæftiget med formidling af viden inden for medie- og forlagsverdenen samt i bank- og forsikringsverdenen. Uddannelsen er nøglen til mange forskellige typer arbejde overalt i samfundet.

Karrierevejledning

Læs mere om karrierevejledningens tilbud på Science and Technology. Du kan her:

 • finde inspiration til din jobsøgning
 • søge i AU's job- og projektbank
 • finde kontaktinformation på og booke en samtale med en karrierevejleder fra Jobcenter Aarhus
 • få et overblik over kommende karriererelaterede arrangementer

Link til karrierevejledning