Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Civilingeniør Særligt for Kemi og bioteknologi

Særligt for Kemi og bioteknologi

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen i kemi og bioteknologi har et omfang på 120 ECTS og omfatter hovedsageligt kurser inden for de kemiske og tekniske fagområder. Du specialiserer dig ved at deltage i kursusaktiviteter og case stories samt ved at udføre et speciale. Allerede fra første uge skal du under vejledning af den uddannelsesansvarlige sammensætte din individuelle studieplan ved at vælge kurser fra kursuskataloget. Planen tager udgangspunkt i dine faglige forudsætninger og interesser, idet den bliver lavet ud fra de kurser, som du har med dig fra bacheloruddannelsen.

Personlig og teknologisk udvikling

Kandidatoverbygningen fokuserer på udvikling og optimering af processer i kemi- og biotekindustrien, samt inden for miljøområdet. Har du en ingeniørmæssig baggrund inden for kemi og vælger dette som specialiseringsområde, kan du komme til at arbejde med udvikling af af områder som fx polymerkemi og membranteknologi. Har du derimod en baggrund inden for bioteknologi og vælger dette specialiseringsområde, kan du fx komme til at arbejde med udvikling af de enzymer og proteiner, som skal anvendes i den ”grønne” produktion inden for lipidteknologi og medicinsk bioteknologi. Alternativt, med en baggrund i kemi eller bioteknologi, kan du vælge et specialiseringsområde inden for miljøteknologi, hvor du vil have mulighed for at arbejde med lugtmonitorering og -fjernelse inden for landbrug samt biogasproduktion m.m.

Ud over et højt fagligt niveau i kemi og bioteknologi, giver civilingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi også indsigt i og kompetencer inden for følgende emner:

 • Modellering af biologiske og kemiske processer
 • Enhedsoperationer
 • Miljøspørgsmål
 • Styring og kontrol
 • Innovation

Undervisningen på uddannelsens første år er primært i form af forelæsninger og teoretiske øvelser. På andet år er det primært projektarbejde, der er i højsædet, hvor de studerende arbejder tæt sammen med firmaer. Uddannelsen afsluttes med et selvstændigt speciale.

Det er muligt at udbygge uddannelsen med et ph.d.-studium, der er en treårig overbygning på civilingeniøruddannelsen, hvor den studerende i mere udpræget grad arbejder selvstændigt med løsningen af konkrete opgaver. Dette kan også foregå under rammerne af en erhvervs-ph.d.

I studieordningen kan du finde yderligere informationer om uddannelsens opbygning.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningskalender

Året opdelt i 4 kvarterer

Undervisningen er tilrettelagt i kvarterer. Kvartererne er tilrettelagt som 7 ugers blokke efterfulgt af en 2-4 ugers eksamensperiode.

Læseplan - se dit skema

Herunder finder du undervisningsskemaer for alle efterårets eller forårets kurser.

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/civilingenioer/undervisning/laeseplan/

Udlånstilladelse og indberetning af casestudy

Karriere og jobmuligheder

Job og karriere

Civilingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi er tæt forbundet med det aktive forsknings- og udviklingsmiljø i industrien omkring Aarhus. De studerende lærer at anvende de nyeste forskningsresultater inden for bioteknologi og kemi i en virksomhedssammenhæng.

De studerende bliver desuden opfordret til at udføre en del af deres studium i udlandet, dels som udvekslings studerende ved et fremmed universitet og dels under speciale-arbejdet. Tidligere har studerende været på udveksling i fx Canada, USA, Australien, Kina, Finland og England.

Kompetenceprofil

Som civilingeniør i kemi og bioteknologi får du følgende kompetencer:

 • Du behersker en civilingeniørs opgaver og har fået en uddannelse med et stærkt fagligt indhold
 • Du kan selvstændigt planlægge, lede og gennemføre projekter og anvende resultaterne af disse i en fagligt relateret beslutningsproces
 • Du kan vurdere anvendeligheden og hensigtsmæssigheden af teoretiske, eksperimentelle og praktiske metoder for analyse og løsning af faglige spørgsmål og problemstillinger
 • Du kan selvstændigt og kritisk strukturere egen kompetenceudvikling
 • Du er i stand til systematisk og kritisk at sætte dig ind i nye fagområder
 • Du kan formidle og kommunikere faglige spørgsmål og problemstillinger i såvel et videnskabeligt som et alment forum
 • Du kan på naturvidenskabelig baggrund indgå i konstruktivt samarbejde om løsning af faglige problemstillinger

Jobmuligheder

Aarhus Universitet uddanner civilingeniører i kemi og bioteknologi til det regionale, nationale og internationale arbejdsmarked. Instituttets kandidater finder arbejde indenfor et meget bredt spektrum af jobområder og institutioner. Uddannelsen følges af en følgegruppe, der består af folk fra kemiske virksomheder, f.eks. Aarhus Karlshamn, Cheminova, Dupont og Arla, som alle har interesse i at ansætte nyuddannede civilingeniører i kemi og bioteknologi.

Karrierevejledning

Læs mere om karrierevejledningens tilbud på Science and Technology. Du kan her:

 • finde inspiration til din jobsøgning
 • søge i AU's job- og projektbank
 • finde kontaktinformation på og booke en samtale med en karrierevejleder fra Jobcenter Aarhus
 • få et overblik over kommende karriererelaterede arrangementer

Link til karrierevejledning

 

 

431036 / i40