Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Civilingeniør Særligt for Mekanik

Særligt for Mekanik

Uddannelsens opbygning (grundpakke og specialiseringer)

Studiestrukturen på Mekanik består af et fælles program på fem kurser, som skal tages i løbet af det første studieår. Dertil skal du vælge to specialiseringspakker plus en valgfri pakke, der kan vælges mere frit som enkeltkurser. På sidste semester skal du gennemføre et afsluttende speciale. Dit studieprogram sammensættes individuelt under vejledning. 


Fælles obligatoriske kurser:

 • Kontinuummekanik (10 ECTS)
 • Finite Element Metoden (5 ECTS)
 • Mechanical Vibrations (5 ECTS)
 • Fluid dynamik (5 ECTS).
 • Engineering Modeling Project (5 ECTS)

Specialiseringsprogram

I specialiseringsprogrammet skal der indgå mindst to specialiseringspakker, hver på 15 ECTS. En specialiseringspakke består af tre kurser a 5 ECTS. Der udbydes p.t. seks specialiseringspakker under uddannelsen:


Efterår:

Mechanics of Materials

 • Beams, Plates and Shells (5 ECTS)
 • Advanced FEM (5 ECTS)
 • Optimization Algiorithms (5 ECTS)

Thermo/Fluid Dynamics

 • Engineering and Statistical Thermodynamics (5 ECTS)
 • Advanced FEM (5 ECTS)
 • Control Theory (5 ECTS)

Plates, Control and Optimization

 • Beams, Plates and Shells (5 ECTS)
 • Optimization Algiorithms (5 ECTS)
 • Control Theory (5 ECTS)


Forår:

Dynamics and Fracture Mechanics

 • Fracture Mechanics (10 ECTS)
 • Computational Dynamics (5 ECTS)

Heat Transfer and Computer Fluid Dynamics

 • Computational Fluid Dynamics (5 ECTS)
 • Heat and Mass Transfer (5 ECTS)
 • Sensing and Sensor Technology (5 ECTS)

Robotics

 • Robotics (5 ECTS)
 • Computational Dynamics (5 ECTS)
 • Sensing and Sensor Technology (5 ECTS)


Som studerende:

 • skal du gennemføre de fælles obligatoriske kurser
 • skal du vælge og gennemføre to fuldstændige specialiseringspakker
 • må dit studieprogram højst indeholde to Mechanical Engineering Research and Developments Projects, svarende til i alt 10 ECTS.
 • må dit program højst indeholde to læsegruppe-kurser, svarende til i alt 10 ECTS.
 • må dit program højst indeholde kurser på bachelor-niveau svarende til i alt 10 ECTS.

I studieordningen kan du finde yderligere informationer om uddannelsen.

Studiediagram

Studiediagram

Studiediagrammet viser et anbefalet studieforløb for studiestart sommer. For studiestart vinter vil rækkefølgen for de obligatoriske kurser være omvendt, så Mechanical Vibrations, Fluid Dynamics og Engineering Modelling Project ligger på første semester.


 

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningskalender

Året opdelt i 4 kvarterer

Undervisningen er tilrettelagt i kvarterer. Kvartererne er tilrettelagt som 7 ugers blokke efterfulgt af en 2-4 ugers eksamensperiode.

Læseplan - se dit skema

Herunder finder du undervisningsskemaer for alle efterårets eller forårets kurser.

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/civilingenioer/undervisning/laeseplan/

Karriere

Jobmuligheder som civilingeniør i Mekanik

Med uddannelsen Mekanik vil du have mange jobmuligheder, da anvendelserne spænder vidt lige fra strukturmekaniske analyser af store kraftbærende konstruktioner som for eksempel vindmøller til materialemekaniske analyser for elektroniske komponenter eller brændselsceller. I uddannelsen vil du have mulighed for at arbejde tværfagligt for eksempel med robotteknik eller teknik til sundhedssektoren i samarbejde med de øvrige studieretninger.

Jobmulighederne ligger typisk i forsknings- og udviklingsafdelinger i industrivirksomheder, og derudover har du med en civilingeniøruddannelse i bagagen også mulighed få at tage en forskerkarriere på et universitet i Danmark eller udlandet.

Karrierevejledning

Læs mere om karrierevejledningens tilbud på Science and Technology. Du kan her:

 • finde inspiration til din jobsøgning
 • søge i AU's job- og projektbank
 • finde kontaktinformation på og booke en samtale med en karrierevejleder fra Jobcenter Aarhus
 • få et overblik over kommende karriererelaterede arrangementer

Link til karrierevejledning

1430242 / i40