Speciale

Specialekontrakt

Du skal udfylde en specialekontrakt i kontraktgeneratoren.

I generatoren finder du en vejledning til, hvordan du skal gøre.

Tilmelding til specialet

  • Du finder regler og vejledning for tilmelding til specialet under menupunktet "Fremdriftsreformen" i menuen til venstre.
  • Du skal indsende en specialekontrakt, inden du påbegynder specialet (se nedenstående specifikke datoer) - husk at din kandidatkontrakt inden da skal være opdateret, så den indeholder alle de kurser, der skal indgå i din kandidatuddannelse.

Specialer med start forår og efterår 2016

For studerende, der følger den normerede studieplan, gælder følgende tidsfrister for tilmelding og aflevering af et 30 ECTS speciale:

 FORÅR 2016EFTERÅR 2016
Specialekontrakt (1)16-12-201503-06-2016
Specialestart25-01-201629-08-2016
Specialeaflevering06-06-201602-01-2017
Sidste eksamensdato (2)24-06-201620-01-2017

(1)    Specialekontrakten skal være underskrevet af studerende, hovedvejleder og uddannelsesansvarlig
(2)    Bedømmelse er senest dato og inkluderer indleveret protokol til studieadministration

For studerende, der ikke følger den normerede studieplan, afvikles specialet inden for den tidsramme, der er anført ovenfor (dvs. 30 ECTS speciale på 5 måneder). Tidsrammerne er inkl. bedømmelse (0,5 mdr), derfor skal 30 ECTS specialer afleveres senest 4.5 måneder efter start.

Hvis du er i gang med dit speciale og tager sideløbende kurser, eller hvis du skal lave et 45 ECTS speciale, kan du finde afleveringsfrister her:

Skal du starte et 45 ECTS speciale efter Q1 i efteråret 2016, gælder der følgende frister:

EFTERÅR 2016

45 ECTS

Specialekontrakt

Godkendt af studerende, hovedvejleder og uddannelsesansvarlig i kontraktgeneratoren

14-10-2016

Specialestart

03-11-2016

Specialeaflevering

01-06-2017

Sidste eksamensdato

19-06-2017

For studerende, der ikke følger den normerede studieplan, afvikles specialet inden for den tidsramme, der er anført ovenfor (45 ECTS på 7.5 måneder). Tidsrammerne er inkl. bedømmelse (0,5 mdr), derfor skal 45 ECTS specialer afleveres senest 7 måneder efter start.

Kursusaktivitet parallelt med specialestudiet, giver IKKE længere forlænget afleveringsfrist for specialer indgået efter 1. september 2016.

Specialer med start forår 2017

Kursusaktivitet parallelt med specialestudiet, giver IKKE længere forlænget afleveringsfrist for specialet.

For studerende, der følger den normerede studieplan, gælder følgende tidsfrister for tilmelding og aflevering af speciale:

FORÅR 2017

30 ECTS

45 ECTS

Specialekontrakt

Godkendt af studerende, hovedvejleder og uddannelsesansvarlig i kontraktgeneratoren

16-12-2016

10-03-2017

Specialestart

23-01-2017

30-03-2017

Specialeaflevering

Senest Kl. 12:00

06-06-2017

25-10-2017

Sidste eksamensdato

23-06-2017

10-11-2017

*Bemærk - hvis en dato falder på en helligdag eller i en weekend er det førstkommende hverdag som gælder kl. 12:00.

* 45 ECTS gælder kun Kemi & Bioteknologi

For studerende, der ikke følger den normerede studieplan, afvikles specialet inden for den tidsramme, der er anført ovenfor (dvs. 30 ECTS speciale på 5 måneder, 45 ECTS på 7.5 måneder). Tidsrammerne er inkl. bedømmelse (0,5 mdr), derfor skal 30 ECTS specialer afleveres senest 4,5 måned efter start og 45 ECTS 7 måneder efter start.

Specialer med start efterår 2017 og forår 2018

For studerende, der følger den normerede studieplan, gælder følgende tidsfrister for tilmelding og aflevering af speciale:

 

Efterår 2017

Forår 2018

 

30 ECTS

45 ECTS

30 ECTS

45 ECTS

Specialekontrakt

Godkendt af studerende, hovedvejleder og uddannelsesansvarlig i kontraktgeneratoren

12-06-2017

 

12-06-2017

 

17-12-2017

 

17-12-2017

 

Specialestart

29-08-2017

29-08-2017

29-01-2018

29-01-2018

Specialeaflevering

Senest Kl. 12:00

03-01-2018

04-06-2018

04-06-2018

03-01-2019

Sidste eksamensdato

19-01-2018

22-06-2018

22-06-2018

18-01-2019

 

* Bemærk - hvis en dato falder på en helligdag eller i en weekend er det førstkommende hverdag som gælder kl. 12:00.

* 45 ECTS gælder kun Kemi og Bioteknologi

* Kursusaktivitet parallelt med specialestudiet, giver IKKE længere forlænget afleveringsfrist for specialet.

For studerende, der ikke følger den normerede studieplan, afvikles specialet inden for den tidsramme, der er anført ovenfor (dvs. 30 ECTS speciale på 5 måneder, 45 ECTS på 7.5 måneder). Tidsrammerne er inkl. bedømmelse (0,5 mdr), derfor skal 30 ECTS specialer afleveres senest 4,5 måned efter start og 45 ECTS 7 måneder efter start.

Aflevering af specialet

Specialet skal afleveres på den dato, der står på din specialekontrakt, senest kl. 12:00. Hvis afleveringsdatoen falder på en lørdag, søndag eller helligdag, betragtes den efterfølgende hverdag inden kl. 12:00 som rettidigt afleveret. 

På forsiden af specialet skal tydeligt angives navn, studienummer og navn på hovedvejleder og medvejledere. Hvis specialet ikke må offentliggøres, skal dette også oplyses på forsiden.
Husk også at specialet skal være underskrevet, det behøver dog ikke at være på forsiden.

 

For studerende på Biomedicinsk teknik/teknologi, Kemi og bioteknologi, Computerteknologi, Elektroteknologi, Teknisk geologi:

  • Afleveringen skal ske til Helene Bøgelund Christiansen, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 117

Hvis Helene ikke er på kontoret, kan specialet afleveres til en anden medarbejder i studieadministrationen i bygning 1520 eller 1522.

Der skal afleveres et eksemplar pr. vejleder, et til en censor og et til arkiv. Det skal være i papirudgaver.

 

For studerende på Byggeri og Mekanik:

  • Afleveringen skal ske til Maja Frank på Navitas, Studieservice lok. 03.101

Hvis Maja ikke er til stede, kan der afleveres til en anden medarbejder i Studieservice.

Der skal afleveres et eksemplar pr. vejleder, et til censor og et elektronisk eksemplar til arkiv (på CD eller DVD).

Har du spørgsmål til specialet?

Send en mail til: studieservice.st@au.dk

367498 / i40