Studiestart

Velkommen til nye civilingeniørstuderende

Velkommen til dig, der starter som ny civilingeniørstuderende i januar 2017! 

På denne side vil vi samle en lang række praktiske informationer, som du kan få brug for i forbindelse med din studiestart.

NB: Siderne opdateres løbende - hold øje med ændringer op til studiestart

Velkomstarrangement

Fredag den 20. januar 2017 kl. 10.30-14.00 vil der være et velkomstarrangement for alle nye studerende på civilingeniøruddannelserne.

Arrangementet finder sted på NAVITAS, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C i det store auditorium til højre for hovedindgangen (lokale 00.117)

Se detaljeret program her

Vi opfordrer dig meget til at deltage i arrangementet, da du vil få mange vigtige informationer!

Den første undervisningsdag

Undervisningen starter mandag d. 23. januar 2017. Mere information følger til velkomstarrangementet d. 20. januar. 

Dit skema og dagligdag på studiet

I løbet af januar vil du på nedenstående link kunne finde dit skema for de kurser, du er tilmeldt.

Du kan forvente, at der vil være undervisning, øvelser og andre studierelaterede aktiviteter næsten hver dag fra kl. 8.00-16.15. I enkelte tilfælde kan undervisningen planlægges senere afhængig af underviserens kalender.

På nogle af civilingeniøruddannelserne udbydes undervisningen på flere forskellige adresser. Det betyder, at du nogle dage vil skulle pendle mellem flere forskellige lokaliteter.

Bøger og boglister

Hos Stakbogladen(tidl. Teknisk Boglade) kan du finde boglister til mange af kurserne på uddannelserne byggeri, mekanik, computerteknologi, elektroteknologi og biomedicinsk teknik/teknologi.

Hvis der ikke ligger en bogliste for din uddannelse, eller hvis du skal følge kurser, som ikke fremgår af listen, finder du information om bøger i kursuskataloget under det enkelte kursus. 


Find din lokale boglade

Navitas(Mekanik og byggeri):  Stakbogladen, Navitas, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C, plan 3, lokale 03.103        

Katrinebjerg(Computerteknologi, elektroteknologi, biomedicinsk teknologi samt kemi og bioteknologi: Stakbogladen i Studenternes hus, Nordre Ringgade 3, 8000 Aarhus C 

Hvis du har behov for yderligere information, kan du kontakte den uddannelsesansvarlige på din uddannelse.

SU

Husk at du skal søge SU igen til din kandidatuddannelse. Du søger SU via MinSU på www.su.dk.

Læs mere om, hvordan du søger og hvad du skal være opmærksom på i overgangen fra bachelor til kandidat via linket nedenfor.

Studievejledningen kan besvare generelle spørgsmål om SU reglerne, men hvis du har spørgsmål vedrørende dine personlige SU forhold, skal du kontakte SU kontoret på Aarhus Universitet.

OBS nye SU regler pr. 1. juli 2016!

Reglerne går kort fortalt ud på, at udbetalingen af din SU stoppes, hvis du bliver mere end 6 måneder (30 ECTS) forsinket i dit studie. Læs mere om de nye regler på: http://studerende.au.dk/su/nyesuregler/

Forsikring

Aarhus Universitets forsikring dækker ikke studerende og studerendes personlige ejendele. Vi anbefaler derfor, at du tegner en heltidsulykkesforsikring. Hvis du kommer til at volde skade på andre eller andres ting, skal du selv eller din private forsikring dække skaden.

Undervisningstilmelding

Tilmelding til kurser på 1. semester
Hvis du netop har afsluttet/er ved at afslutte din diplomingeniør eller bachelor på Aarhus Universitet og har søgt om optagelse på en civilingeniøruddannelse, skal du tilmelde dig kurser for efterårssemestret i perioden d. 1.-7. november - også selvom du endnu ikke har fået tilsagn om, at du er optaget. Du skulle gerne have fået information om dette pr. mail.

Hvis du er ekstern ansøger, vil der være mulighed for kursustilmelding mellem 20-24. januar.

Kursustilmelding generelt

I tilmeldingsperioderne tilmelder du dig kurser på din STADS Studieselvbetjening, som du tilgår via mit.au.dk. Her kan du også altid se, hvilke kurser du er tilmeldt. Studieservice orienterer dig forud for tilmeldingsfristerne via Blackboard, men du er selv ansvarlig for at tilmelde dig rettidigt til kurser på hvert semester. Efter tilmeldingsperioden er der lukket for tilmelding til kurser og tilmeldingerne er bindende. 

Tilmeldingsperioder:

Kurser i 1. og 2. kvarter: 1.–7. maj

Kurser i 3. og 4. kvarter: 1.–7. november

 

 

 

Kontaktpersoner

Hvis du har spørgsmål vedr. undervisning- og eksamensplanlægning, dispensationer eller andre administrative forhold på dit studie, er du altid velkommen til at kontakte studieadministrationen.

Hvis du har brug for at tale med en studievejleder

Uddannelsesansvarlige

Hver civilingeniøruddannelse har en underviser, der er fagligt ansvarlig for den pågældende uddannelse – den uddannelsesansvarlige.

Inden du starter på uddannelsen, skal du udarbejde en kandidatkontrakt i samarbejde med ham eller hende. Det er også din uddannelsesansvarlige du skal kontakte, hvis du undervejs i uddannelsesforløbet har spørgsmål om det faglige indhold i din uddannelse, sammensætningen af dine kurser mv. 

IT og selvbetjening

Studieselvbetjeningen og mit.au.dk

mit.au.dk kan du bl.a. tilgå din AU mail, bestille nyt studiekort og søge dispensation, merit eller gæstefag på andre uddannelser.

Det er også via mit.au.dk, du får adgang til din STADS studieselvbetjening. Det er her du tilmelder dig kurser og efterfølgende kan se dine tilmeldinger og dine eksamensresultater. 

Blackboard–E-Læringsplatform

Aarhus Universitets e-læringsplatform hedder Blackboard.

Blackboard er en platform til kommunikation mellem undervisere og studerende, mellem studerende og mellem administrationen og studerende/undervisere. Du finder også din kalender og lektionsplaner for dine kurser og grupper her.

Vigtig information om aflysning og flytning af undervisning bliver også formidlet via Blackboard.

Du har som studerende pligt til at holde dig ajour via Blackboard.

Log-in på Blackboard

Information om Blackboard

E-mail

Som ny studerende får du automatisk tildelt en e-mailadresse. Den vil blive brugt, når universitetet skal i kontakt med dig. Derfor er det vigtigt, at du tjekker den regelmæssigt eller viderestiller den til din private mail. Læs mere om din AU-mailadresse via linket nedenfor.

EDUROAM - trådløst internet

Der er trådløst netværk på hele Aarhus Universitet, som du som studerende gratis kan benytte.

Softwareaftaler

 

 

 

Studiekort som adgangskort

Som studerende kan du i åbningstiden komme ind overalt på Aarhus Universitet. Uden for normal åbningstid kan du komme ind på udvalgte steder ved hjælp af dit studiekort, hvis det forinden er blevet aktiveret som adgangskort.

Trivsel på dit studie

Studielivet er fedt, men ikke altid lige let. Derfor har vi lavet sitet trivsel.au.dk, så du kan få det bedst mulige studieliv på AU.

Trivsel.au.dk er én indgang til alle de tilbud, du kan benytte, hvis du vil have redskaber til at øge din studietrivsel eller bare generelt savner inspiration. Prøv nogle af værktøjerne eller find information om alle dem, der står klar til at hjælpe.


Du er også altid velkommen til at kontakte vores to studievejledere Birgitte Viborg og Anne-Mette Mikkelsen til en fortrolig snak.

371182 / i40