Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Civilingeniør Studiestart Studiekort som adgangskort

Studiekort som adgangskort

Studiekort
Dit studiekort er din identifikation, når du færdes på universitetet eller i andre sammenhænge skal dokumentere, at du er studerende.

Det er vigtigt, at du har kortet med dig til eksamener på universitetet.

Hvis du har taget din diplomingeniør eller bacheloruddannelse på Aarhus Universitet kan du fortsat bruge dit studiekort herfra. Hvis du er ny studerende, skal du i forbindelse med din optagelse på studiet uploade et foto via Selvbetjeningen og bestille et studiekort.

Hvis du mister dit studiekort og skal have det erstattet, kan du ligeledes bestille et nyt via Selvbetjeningen

Studiekortet dokumenterer ikke i sig selv, at du er aktiv studerende på Aarhus Universitet. For at kunne dokumentere dette, skal du have en indskrivningsbekræftelse, som du når som helst kan udskrive fra Selvbetjeningen på nettet.

Det er en god idé altid at have studiekortet med dig sammen med en opdateret indskrivningsbekræftelse.


Studiekort som adgangskort

Som studerende kan du i åbningstiden komme ind overalt på Aarhus Universitet. Uden for normal åbningstid kan du komme ind på udvalgte steder ved hjælp af dit studiekort, hvis det forinden er blevet aktiveret som adgangskort. Du kører kortet i/over kortlæseren og taster din PIN-kode efterfulgt af #.

Vigtigt

  • Studiekortet/adgangskortet er personligt og må ikke overdrages til andre.
  • Det er ikke tilladt at have flere studiekort. Ved registrering af flere studiekort som adgangskort, vil det ældste kort eller det kort, der ikke benyttes, blive slettet fra adgangssystemerne.
  • Kortet gælder som adgangskort i 1 år, hvorefter du igen kan søge om at få kortet aktiveret som adgangskort ved at udfylde og indsende online-skemaet igen. Du får en adviseringsmail før kortet udløber.
  • Pinkoden må ikke være 1234, fire ens cifre eller starte med 0 (nul).
  • Kun AU-studerende med adgangskort har adgangstilladelse til universitetet uden for åbningstiden.
  • Luk aldrig andre personer ind med dit kort.
  • Dørene må ikke blokeres, da det vil aktivere alarmsystemet og gøre det muligt for uvedkommende at komme ind. Hvis en dør bliver blokeret, vil der fremkomme en høj bip-lyd.
  • Adgangskortet kan bruges til udvalgte studieområder på Katrinebjerg og Navitas, se oversigt.
  • Hvis dit kort beskadiges eller ikke virker mere, kan du kontakte det lokale Bygningsservicekontor, hvor du kan forklare problemet. Angiv dit navn, studienummer, kortnummer og telefonnummer. Se kontaktboks til højre.
  • Er kortet bortkommet, skal det spærres på det lokale Bygningsservicekontor og et nyt bestilles via Selvbetjeningen. Herefter kan du igen anmode om at få kortet aktiveret som adgangskort ved at udfylde og indsende online-skema.

Aktivering
Du kan anmode om at få dit studiekort aktiveret som adgangskort ved at udfylde og indsende online-skema.

Dit kort vil så normalt være aktiveret indenfor 7 arbejdsdage. Du modtager ingen yderligere meddelelse herom, men kan selv lave et check. I forbindelse med studiestart kan der dog gå op til 1-2 uger, før kortet er aktiveret.


Adgang til særlige lokaler
For at få adgang til laboratorier skal du henvende dig til din underviser.

374096 / i40