Om Computerteknologi

Uddannelsens opbygning (grundpakke og specialiseringer)

 

Civilingeniør (2 årig kandidatuddannelse) består af:

 • Grundpakke (compulsory courses)
 • Specialisering (specialised study package)
 • Valgfag (elective courses)
 • Speciale (30 ECTS)

Første studieår består af to grundkursus-studiepakker og to specialiserede studiepakker. Grundkursuspakkerne skal følges af alle studerende, specialiseringspakkerne vælges inden for specialiseringsområderne. Det andet studieår består af et valgfrit program og et speciale.

Nedenfor kan du se mulighederne, for forår- og efterårssemesteret. Hvis du er i tvivl, kan du tage en snak med en studievejleder.


COMPULSORY COURSES

AUTUMN

 • Optimization and Dataanalytics 10 ECTS - Autumn
 • Software Engineering Principles 5 ECTS - Autumn

SPRING

 • Innovation and entrepreneurship 5 ECTS - Spring
 • System Engineering 5 ECTS - Spring
 • Wireless Sensor Networks 5 ECTS - Spring


SPECIALISED STUDY PACKAGES

Choose two of the specialised study packages:

AUTUMN

Embedded Systems

This package provides advanced material on modelling, design and implementation of embedded real time systems. The package has focus on design of software and synthesis of hardware using real-time design patterns and hardware/software co-design methodologies. Further the specialization covers advanced topics like modelling and validation of mission critical systems.​Prerequisites: Bachelor degree in CE or equivalent including basic skills in object-oriented programming (C++) and digital hardware design and understanding of discrete mathematics.

 • Embedded Real Time Systems 5 ECTS
 • Modelling of Chritical Systems 10 ECTS

Wireless Communication

The package addresses the industry needs of knowledge in communication and networking technologies. It is an exciting study package that offers an advanced understanding in wireless communication and networking from low (physical) to medium architecture layers (networks/transport) and as well as from  system aspect with insights into current research topics, trends, and applications.
​Prerequisites: Bachelor degree in Electrical Engineering (EE), Computer Engineering (CE) or equivalent including basics in digital signal processing, statistics/probability theory, wireless sensor networks, TCP/IP networking, and programming.

 • Advanced Wireless Communication 5 ECTS
 • Internet of Things Technology 10 ECTS

SPRING

Distributed Systems

This specialization provides an overview of, insights into, and practical experience with some of the predominant theories, methods, principles, and technologies for analysis, design, development, and validation of intelligent, dependable, distributed, and pervasive computing systems. Smart homes, cities, and factories are examples of advancements driven by distributed and pervasive systems' research and development.
Prerequisites: Bachelor's degree in CE or equivalent and fundamental knowledge of distributed systems, communication protocols, signal processing, programming and mathematics (calculus, linear algebra, statistics).

 • Decision Support Systems 5 ECTS
 • Distributed and Percasive Systems 10 ECTS

 

Signal processing

The package will give participants insight into methods in modern signal processing, machine learning and computer vision. The basic challenge in this field is to extract meaningful information from signals and data with the aid of mathematical modelling. Signal and data can be real world signal such as sound images or video.
Prerequisites: Bachelor degree in EE or CE or equivalent including digital signal processing fundamentals.

 • Advanced signal processing 5 ECTS
 • Computer Vision and Machine Learning 10 ECTS


Software Engineering

The package provides advanced material on the conception and construction of software systems. The package emphasizes skill beyond programming ranging from requirements validation to software verification and from software architecture to resource planning. The package enforces the perception of the development of software as an engineering discipline.

​Prerequisites: Bachelor’s degree in CE or equivalent including imperative or functional programming and discrete maths.

 • Modelling and Verification 10 ECTS
 • Programming Language Paradigms 5 ECTS


ELECTIVE COURSES

Choose courses from the specialised study packages or other courses at the Department of Engineering, and the broader Faculty of Science approved by the study program manager. AU Course Catalouge: kursuskatalog.au.dk/en/

Hver af ovenstående specialiseringspakker er på 15 ECTS point. Ved at kombinere disse specialiseringspakker kan man sammen med det afsluttende speciale opnå en specialisering inden for relevante fagområder. Man kan derved selv præge sin specialisering som udviklingsingeniør, der kan medvirke ved udvikling af fremtidens avancerede systemer og apparater, hvori der indgår software-, hardware- og kommunikationsteknologi.


Den enkelte studerende:

 • skal have alle obligatoriske kurser
 • skal vælge 2 fuldstændige specialiseringspakker
 • kan have max. 10 ECTS point i Engineering Research and Development Projects  
 • kan have max. 10 ECTS point i læsegruppe-kurser

Studiediagram

Du finder studiediagrammet på uddannelsens hjemmeside under punktet "uddannelsens opbygning"

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningskalender og læseplan

Valgfri kurser (gæstefag)

Tjek kursuskatalog.au.dk for kursernes afvikling. Vær opmærksom på, at kursussammensætning og indhold kan skifte fra semester til semester.

Tilmelding til obligatoriske kurser og specialiseringspakker inden for egen studieordning/uddannelse:

Tilmeldes direkte via tilmeldingsblanket på mit.au.dk. At et kursus fremgår af din studiekontrakt (Kontraktgenerator) er ikke tilstrækkeligt.

Tilmelding til valgfag på Science and Technology:

 1. Sørg for at alle kurser fremgår af din studiekontrakt og at denne er godkendt af din uddannelsesansvarlige. Find din her.
 2. Følgende kurser har en generel forhåndsgodkendelse – tilmeld dig via mit.au.dk direkte på tilmeldingsblanketten:

Tilmelding til alle andre kurser (uden for din egen studieordning/uddannelse):

Kræver forhåndsgodkendelse og gæstefagsindskrivning i semesteret før undervisningsdeltagelse.

Send en søgning via mit.au.dk (blanketten hedder ”Forhåndsgodkendelse af gæstefag (på AU)”). Vær opmærksom på at udfylde med korrekt semester og årstal (drop down menu).

Deadline for ansøgningen er den samme som for undervisningstilmelding. Se datoer her. Hvis du søger senere kan pladserne være optagede.

Skulle du komme i en særlig situation, hvor du er nødt til at ændre på kursustilmelding, eksempelvis pga. aflysning af et kursus eller skemamæssigt timeoverlap, kontakt din uddannelseskoordinator før semesterstart.

Vær opmærksom på at du kan kun afmelde dig inden for den tilmeldingsperiode, hvor du har oprettet din tilmelding - herefter er tilmeldingen bindende. Hvis man er tilmeldt et kursus, er man samtidigt automatisk tilmeldt eksamen i kurset.

Kompetenceprofil og jobmuligheder

Kompetenceprofil

Virksomheder efterspørger civilingeniører med stor teoretisk dybde og analytiske arbejdsmetoder. Du lærer at kombinere datalogernes teoretiske stærke viden med ingeniørernes mere praktisk orienterede og innovative tilgang, så du er rustet til arbejdsmarkedets behov.   

Som civilingeniør i Computerteknologi får du følgende kompetencer:

 • Du behersker Computerteknologi bredt og har detaljeret viden om centrale discipliner, metoder, teorier og teknologier inden for computerteknologi. 
 • Du kan selvstændigt planlægge, lede og gennemføre projekter og anvende resultaterne af disse i en fagligt relateret beslutningsproces. 
 • Du kan vurdere anvendeligheden og hensigtsmæssigheden af teoretiske, eksperimentelle og praktiske metoder til analyse og løsning af faglige spørgsmål og problemstillinger. 
 • Du kan selvstændigt og kritisk strukturere egen kompetenceudvikling.  
 • Du er i stand til systematisk og kritisk at sætte dig ind i nye fagområder.  
 • Du kan formidle og kommunikere faglige spørgsmål og problemstillinger i såvel et videnskabeligt som et industrielt forum. 
 • Du kan på naturvidenskabelig og teknisk baggrund indgå i konstruktrivt samarbejde og løsning af faglige problemstillinger.

Jobmuligheder

Institut for Ingeniørvidenskab ved Aarhus Universitet uddanner civilingeniører i Computerteknologi til det regionale, nationale og internationale arbejdsmarked. Kandidaterne finder arbejde inden for meget bredt spektrum af jobområder og institutioner. 

 • Du kan fx få job som udviklingsingeniør af apparater, hvori der indgår signalbehandling af fx lyd og billeder. Disse apparater vil typisk blive afviklet vha. dedikerede signalprocessorer og kan fx være et trådløst apparat til måling af patienters hjertesignal.
 • Du kan fx få job som softwarearkitekt eller softwareudvikler af større apparater og systemer, der typisk afvikles på dedikerede mikroprocessorplatforme og med anvendelse af realtids-operativsystemer, og hvori der ofte vil indgå trådet eller trådløs kommunikation. Et eksempel på et sådant system er en mobiltelefon og den tilhørende infrastruktur. 
 • Du kan fx få job som softwarearkitekt, softwareudvikler eller projektleder for større IT-systemer, der typisk afvikles på standardplatforme vha. standardoperativsystemer. Det vil typisk være IT-systemer, der indgår i en teknisk kontekst. Et eksempel på et sådant system kan være et elektronisk patientjournal system, der automatisk indsamler måledata fra patienter. Det kan også være et system til overvågning af vindmøller, der automatisk indsamler måledata fra møllerne og fx kan benyttes ved vedligeholdelse og regulering af mølleparker. 

Anvendelsen af computerteknologi griber mere  og mere ind i folks hverdag. Derfor uddannes du til at udvikle brugervenlige og driftssikre systemer. Det er vigtigt at have dybtgående viden om teknologien, men det er ligeså vigtigt at kunne anvende den viden til udvikling af apparater og systemer, der dels har de rigtige funktioner og dels er lette og fornuftige at anvende for mange forskellige brugergrupper. Samtidig kræver systemudvikling et tæt samspil mellem mange udviklingsingeniører med forskellig baggrund, så du lærer derfor at samarbejde med andre. 

Karrierevejledning

Læs mere om karrierevejledningens tilbud på Science and Technology. Du kan her:

 • finde inspiration til din jobsøgning
 • søge i AU's job- og projektbank
 • finde kontaktinformation på og booke en samtale med en karrierevejleder fra Jobcenter Aarhus
 • få et overblik over kommende karriererelaterede arrangementer

Link til karrierevejledning

1437409 / i40