Om Elektroteknologi

Uddannelsens opbygning (grundpakke og specialiseringer)

Civilingeniør (2 årig kandidatuddannelse) består af:

 • Grundpakke (compulsory courses)
 • Specialisering (specialised study package)
 • Valgfag (elective courses)
 • Speciale (30 ECTS)

Første studieår består af to grundkursus-studiepakker og to specialiserede studiepakker. Grundkursuspakkerne skal følges af alle studerende, specialiseringspakkerne vælges inden for specialiseringsområderne. Det andet studieår består af et valgfrit program og et speciale.

Nedenfor kan du se mulighederne, for forår- og efterårssemesteret. Hvis du er i tvivl, kan du tage en snak med en studievejleder.


COMPULSORY COURSES:

AUTUMN:

 • Optimization and Data Analytics 10 ECTS
 • Electronic Hardware System Design 5 ECTS

SPRING:

 • Systems Engineering 5 ECTS 
 • Fundamentals of Photonics 5 ECTS
 • Innovation and entrepreneurship 5 ECTS

 

SPECIALISED STUDY PACKAGES

Choose two of the specialised study packages:

AUTUMN

Photonics

The package addresses the core photonic engineering technologies laser diodes, optical fibers, and photonic integrated circuits, and their applications in communications, sensing and metrology. The package is of interest to engineers who want to become active in the field of photonics, as well as to electrical engineers who want broaden their scope and anticipate on the exponentially increasing convergence of electronics and photonics.
​Prerequisites: Bachelor in Electrical Engineering or similar (e.g. physics course on electromagnetism).

 • Fiber Optic 5 ECTS
 • Photonic Devices 10 ECTS

Wearable Devices

The package addresses: system-level analysis and design principles for wearable electronic devices; analysis and design techniques for wireless communication and sensor applications; high precision, low frequency sensor instrumentation; principles for sensor signal processing; and energy harvesting and power management.
​Prerequisites:Bachelor degree in Electrical Engineering or eqivalent including fundamentals of electronics and signal processing.

 • RF System Design 5 ECTS
 • Wearable Electronics 10 ECTS

Wireless Communication

The package addresses the industry needs of knowledge in communication and networking technologies. It is an exciting study package that offers an advanced understanding in wireless communication and networking from low (physical) to medium architecture layers (networks/transport) and as well as from  system aspect with insights into current research topics, trends, and applications.
​Prerequisites: Bachelor degree in Electrical Engineering (EE), Computer Engineering (CE) or equivalent including basics in digital signal processing, statistics/probability theory, wireless sensor networks, TCP/IP networking, and programming.

 • Advanced Wireless Communication 5 ECTS
 • Internet of Things Technology 10 ECTS

SPRING:

Signal Processing

The package will give participants insight into methods in modern signal processing, machine learning and computer vision. The basic challenge in this field is to extract meaningful information from signals and data with the aid of mathematical modelling. Signal and data can be real world signal such as sound images or video.
Prerequisites: Bachelor degree in EE or CE or equivalent including digital signal processing fundamentals.

 • Advanced signal processing 5 ECTS
 • Computer Vision and Machine Learning 10 ECTS

Integrated Circuits

The Integrated Circuits package allows the student to learn and practice the state-of-the-art design techniques of analogue, radio-frequency, mixed-signal and digital integrated circuits for modern communication systems. The courses within the package are tailored to address fundamental and advanced challenges in integrated circuit design with emphasis on, but not limited to,  low-power system-on-chip wireless transceivers.
​Prerequisites:Bachelor degree in electrical engineering or equivalent including fundamentals of electronic devices, circuits, signals and systems.

 • Digital Integrated Circuits 5 ECT
 • Analog and Radio-Frequency Integrated Circuits 10 ECTS

Each study package amounts to 15 ECTS credits. By combining these study packages and concluding your studies with a thesis, you can become a specialist in relevant fields of study.


Structure

The Master's degree programme in Electrical Engineering counts as 120 ECTS and mainly consists of subjects within the engineering and scientific fields of study. You specialise by participating in course activities and projects and by writing a thesis.

For further information on the structure of the programme please see the academic regulations for master's degree programmes


Som studerende:

 • skal du gennemføre de fælles obligatoriske kurser
 • skal du vælge og gennemføre to fuldstændige specialiseringspakker
 • må dit studieprogram højst indeholde to Engineering Research and Developments Projects, svarende til i alt 10 ECTS.
 • må dit program højst indeholde to læsegruppe-kurser, svarende til i alt 10 ECTS.
 • må dit program højst indeholde kurser på bachelor-niveau svarende til i alt 10 ECTS.

Studiediagram

Du finder studiediagrammet på uddannelsens hjemmeside under punktet "uddannelsens opbygning"

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningskalender og læseplan

Valgfri kurser (gæstefag)

Tjek kursuskatalog.au.dk for kursernes afvikling. Vær opmærksom på, at kursussammensætning og indhold kan skifte fra semester til semester.

Tilmelding til obligatoriske kurser og specialiseringspakker inden for egen studieordning/uddannelse:

Tilmeldes direkte via tilmeldingsblanket på mit.au.dk. At et kursus fremgår af din studiekontrakt (Kontraktgenerator) er ikke tilstrækkeligt.

Tilmelding til valgfag på Science and Technology:

 1. Sørg for at alle kurser fremgår af din studiekontrakt og at denne er godkendt af din uddannelsesansvarlige. Find din her.
 2. Følgende kurser har en generel forhåndsgodkendelse – tilmeld dig via mit.au.dk direkte på tilmeldingsblanketten:

Forhåndsgodkendt kursus/gæstefag

Udbyder af gæstefag

Digital signalbehandling  Diplom (BSc)
ETDIP1 Digital Billede Processering 1  Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik (BSc

Tilmelding til alle andre kurser (uden for din egen studieordning/uddannelse):

Kræver forhåndsgodkendelse og gæstefagsindskrivning i semesteret før undervisningsdeltagelse.

Send en søgning via mit.au.dk (blanketten hedder ”Forhåndsgodkendelse af gæstefag (på AU)”). Vær opmærksom på at udfylde med korrekt semester og årstal (drop down menu).

Deadline for ansøgningen er den samme som for undervisningstilmelding. Se datoer her. Hvis du søger senere kan pladserne være optagede.

Skulle du komme i en særlig situation, hvor du er nødt til at ændre på kursustilmelding, eksempelvis pga. aflysning af et kursus eller skemamæssigt timeoverlap, kontakt din uddannelseskoordinator før semesterstart.

Vær opmærksom på at du kan kun afmelde dig inden for den tilmeldingsperiode, hvor du har oprettet din tilmelding - herefter er tilmeldingen bindende. Hvis man er tilmeldt et kursus, er man samtidigt automatisk tilmeldt eksamen i kurset.

Kompetenceprofil og jobmuligheder

Karrieremuligheder i Danmark og udlandet

Uddannelsen sigter mod at uddanne udviklingsingeniører med et stort innovativt potentiale til avancerede teknologivirksomheder i Danmark og udlandet. Der er også mulighed for at fortsætte med decideret forskning i form af et ph.d.-studium, gerne i form af erhvervs-ph.d. Danmark har en lang tradition for udvikling af telekommunikationsteknologi, optiske sensorer, avancerede lyskilder og tilsvarende teknologi. Der findes mange virksomheder, som arbejder med optiske og elektroniske systemer til produktion af sensorer samt optiske og elektroniske komponenter, som fx måler og overvåger flow, tryk, temperatur og bevægelse.

Kompetenceprofil

Som civilingeniør i Elektroteknologi får du følgende kompetencer: 

 • Du behersker elektroteknologi bredt og har detaljeret viden om centrale discipliner, metoder, teorier og begreber inden for ingeniørmæssige anvendelser
 • Du kan selvstændigt planlægge, lede og gennemføre projekter og anvende resultaterne af disse i en fagligt relateret beslutningsproces
 • Du kan vurdere anvendeligheden og hensigtsmæssigheden af teoretiske, eksperimentelle og praktiske metoder for analyse og løsning af faglige spørgsmål og problemstillinger
 • Du kan selvstændigt og kritisk strukturere egen kompetenceudvikling
 • Du er i stand til systematisk og kritisk at sætte dig ind i nye fagområder
 • Du kan formidle og kommunikere faglige spørgsmål og problemstillinger i såvel et videnskabeligt som et alment forum
 • Du kan på ingeniørmæssig baggrund indgå i konstruktivt samarbejde om løsning af faglige problemstillinger

Jobprofil

Aarhus Universitet uddanner ingeniører til det regionale, nationale og internationale arbejdsmarked. Instituttets kandidater finder arbejde inden for et meget bredt spektrum af jobområder og institutioner. De fleste jobs vil dog være at finde inden for forskning, forvaltning og rådgivning samt undervisning og formidling i den private eller den offentlige sektor.

Elektroteknologi-ingeniører får job inden for en lang række fagområder, lige fra ingeniørmæssig eller naturvidenskabelig grundforskning i samarbejdsprojekter mellem forskningsinstitutter, Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter) og industrien, til forsknings- og udviklingsprojekter i industrien og som produktionsingeniører. Herudover er mange elektroteknologi-ingeniører beskæftiget som konsulenter ved GTS-institutter eller hos patentbureauer.

Hvis du brænder for formidling af elektroteknologi kan du fx undervise på seminarier samt ved forskellige former for voksenundervisning. Uddannelsen er ikke direkte møntet på jobs i gymnasiesektoren, men ønsker du at blive gymnasielærer, skal du gennem dine tilvalg sørge for at opnå den nødvendige undervisningskompetence.

Endelig er en del civilingeniører i elektroteknologi beskæftiget med formidling af viden inden for medie- og forlagsverdenen samt i bank- og forsikringsverdenen. Uddannelsen er nøglen til mange forskellige typer arbejde overalt i samfundet.

Karrierevejledning

Læs mere om karrierevejledningens tilbud på Science and Technology. Du kan her:

 • finde inspiration til din jobsøgning
 • søge i AU's job- og projektbank
 • finde kontaktinformation på og booke en samtale med en karrierevejleder fra Jobcenter Aarhus
 • få et overblik over kommende karriererelaterede arrangementer

Link til karrierevejledning

1437408 / i40