Bachelorprojektet

Bachelorprojektet på Datalogi

Bachelorprojektet har et omfang på 10 ECTS og ligger på bacheloruddannelsens tredje år. Den studerende skal gennem bachelorprojektet demonstrere evne til at formulere, analysere og bearbejde fagets problemstillinger inden for et fagligt afgrænset emne.

Bachelorprojektet bedømmes efter 7-trins-skalaen under medvirken af en censor, der er beskikket af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Datalogistuderende kan vælge at lade kurset "Oversættelse" eller kurset "Eksperimentiel Systemudvikling" udgøre bachelorprojektet.

Generelt om bachelorprojektet

Bachelorprojektet har et omfang på 10 - 20 ECTS og ligger på bacheloruddannelsens tredje år. Det præcise omfang fremgår af hvert fags studieordning. Den studerende skal gennem bachelorprojektet demonstrere evne til at formulere, analysere og bearbejde fagets problemstillinger inden for et fagligt afgrænset emne. Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk. Resuméet indgår i den samlede bedømmelse af den studerendes formuleringsevne i forbindelse med projektet.

Bachelorprojektet bedømmes efter 7-trins-skalaen under medvirken af en censor, der er beskikket af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Information om, hvordan bachelorprojekter forløber på din uddannelse, kan fås ved henvendelse til din studievejleder eller til din uddannelsesansvarlige.

Tilmelding til bachelorprojekt

Hvis du som datalogistuderende IKKE vælger et af kurserne ”Oversættelse” eller ”Eksperimentel Systemudvikling” som bachelorprojekt, så sker tilmelding til bachelorprojektet via den uddannelsesansvarlige. Før du vælger, bør du rådføre dig med den uddannelsesansvarlige.

Eksamenstilmelding til bachelorprojektet

Eksamenstilmelding til bachelorprojektet skal ske i tilmeldingsperioden for undervisningstilmelding.

Alle tilmeldte studerende vil modtage en personlig mail, hvor vejlederen og titlen på bachelorprojektet skal udfyldes.

OBS: Da det er en personlig mail må den IKKE sendes videre til medstuderende.

Hvis du 14 dage før afleveringsdatoen ikke har modtaget en mail, bør du tage kontakt til uddannelseskoordinatoren på din uddannelse.

363272 / i40