Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Datalogi Eksamen Eksamensplaner

Eksamensplaner

Du finder din aktuelle eksamensplan i menuen til venstre (OBS: Kun aktuelle eksamensplaner er synlige).

Bemærk at reeksamensdatoer fremgår af planen for det semester, hvor reeksamen afvikles.

Eksamensdatoerne bliver offentliggjort så hurtigt som muligt; så snart de er planlagt. Men på grund af tilmelding til reeksamen, samt de individuelle studieprogrammer på ST, kan datoerne ikke planlægges måneder i forvejen.

Fremrykkede eksamener ved udgåede kvarterskurser

Hvis du har været til eksamen i studieåret 2016/2017 i et kursus, som udgår pga. overgang til semesterordningen, og du stadig har eksamensforsøg til rådighed, vil du blive tilbudt et fremrykket eksamensforsøg. Du bliver kun tilbudt et fremrykket eksamensforsøg, hvis du har været berettiget til at gå til den ordinære eksamen.

Da kurserne ikke længere bliver udbudt, skal du tilmelde dig den fremrykkede reeksamenen, med mindre du har en dispensation fra studienævnet. Den fremrykkede reeksamen er din sidste chance for at gå til eksamen i de pågældende kurser.

Tidspunkter og tilmelding

 • Fremrykkede eksamener for kurser med undervisning i Q1 og Q2 2016 vil ligge i august 2017
  • Hvis du skal til en fremrykket eksamen i august, bliver du kontaktet via din AU-mail med information om tilmelding
 • Fremrykkede eksamener for kurser med undervisning i Q3 og Q4 2017 vil ligge i uge 42/uge 50/uge 51 (Som hovedregel vil Q3-eksamener afholdes i uge 42 og Q4-eksamener i uge 50/51. Der kan dog være undtagelser!)
  • Hvis du skal til en fremrykket eksamen i uge 42, bliver du kontaktet via din AU-mail i slutningen af september med information om tilmelding
  • Hvis du skal til en fremrykket eksamen i uge 50/51, bliver du kontaktet via din AU-mail med information om tilmelding

 

Fremrykket eksamen i førsteårskurser

Der bliver udbudt fremrykkede eksamensforsøg i alle kurser, der indgår i førsteårsprøven fra 2016/17, så førsteårsstuderende (startet i sept. 2016) får mulighed for 3 eksamensforsøg i kurser, hvor de har fået godkendt det obligatoriske program. Du bliver kun tilbudt et fremrykket eksamensforsøg, hvis du har været eksamensberettiget til den ordinære eksamen.

Tidspunkter og tilmelding

 • Fremrykkede eksamener for kurser med undervisning i Q1 og Q2 2016 vil ligge i august 2017
  • Hvis du skal til en fremrykket eksamen i august, bliver du kontaktet via din AU-mail med information om tilmelding
 • Fremrykkede eksamener for kurser med undervisning i Q3 og Q4 2017 vil ligge i uge 42/uge 50/uge 51 (Som hovedregel vil Q3-eksamener afholdes i uge 42 og Q4-eksamener i uge 50/51. Der kan dog være undtagelser!
  • Hvis du skal til en fremrykket eksamen i uge 42, bliver du kontaktet via din AU-mail i slutningen af september med information om tilmelding
  • Hvis du skal til en fremrykket eksamen i uge 50/51, bliver du kontaktet via din AU-mail med information om tilmelding

Har du ikke opfyldt kravene til at gå til eksamen – f.eks. ved ikke at opfylde indstillingsbetingelserne til eksamen i et eller flere kurser, skal du søge en dispensation ved studienævnet. Dispensationen søges via mit.au.dk under "Ansøgninger".

Dispensation for udsættelse af førsteårsprøven

Du skal først søge en dispensation fra førsteårsprøven, når du har haft mulighed for at anvende alle dine tre 3 eksamensforsøg. Dvs. består du ikke dit tredje eksamensforsøg i august i Q1- eller Q2-kurser, skal du søge dispensation hurtigst muligt herefter. Består du ikke dit tredje eksamensforsøg efter eksamenerne i uge 42, 50, 51 i Q3- eller Q4-kurser, skal du søge dispensation hurtigst muligt herefter.

Du kan læse mere om muligheden for dispensation, og hvordan du søger, under menupunktet ”Studievejledning” og ”Dispensationer”. Du er også velkommen til at kontakte studievejledningen, hvis du er i tvivl om dine muligheder.

Undervisnings- og eksamensperioder 2017/18

Intro for nye studerendeonsdag 23. august - fredag 25. augustuge 34
1. semestermandag 28. august - lørdag 9. decemberuge 35-49
Eksamensperiode:tirsdag 2. januar - lørdag 27. januaruge 1-4
Kun for Molekylær Medicin:
Eksamensperiode
  
onsdag 13. december - lørdag 27. januaruge 51-4
Fremrykkede eksamenerUge 42 og 50-51
Skemafri periode:mandag 16. oktober - lørdag 21. oktoberuge 42
2. semestermandag 29. januar - lørdag 19. majuge 5-20
Eksamensperiode:fredag 1. juni - lørdag 30. juniuge 22-26
Skemafri periode:mandag 26. marts - lørdag 31. martsuge 13
 • Der kan forekomme undervisning uden for de nævnte perioder, f.eks. feltkurser og kurser planlagt som intensive forløb. 
  De skemafrie perioder i uge 42 og mandag-onsdag før Skærtorsdag er ikke fridage, men reserveret til øvrige undervisningsaktiviteter som f.eks. feltkurser. Der kan desuden planlægges reeksamener mandag-onsdag før Skærtorsdag samt lørdag i påsken.
  I eksamensperioden kan der planlægges eksamener på lørdage og søndage.

Spørgsmål om eksamen

Eksamenskontoret på Science and Technology: eksamen.st@au.dk

363153 / i40