Forsikring

Aarhus Universitet har ikke en forsikring, der dækker studerende når de opholder sig på universitetet. Alle studerende anbefales derfor at tegne en privat heltids-dækkende ansvars- og ulykkesforsikring.

En studerende der har et arbejde som studentermedhjælper, eller på anden måde udfører et arbejde for universitetet, i universitetets interesse og under instruktion af universitetet, vil i tilfælde af tilskadekomst være omfattet af universitetes forpligtigelser i henhold til arbejdskadesikringsloven. En studerende der kommer til skade i undervisningen vil derfor ikke kunne få en evt. skade dækket som en arbejdsskade.


Du kan læse mere om forsikringsforhold for studerende på AU her.

1427990 / i40