Kandidatsamtaler

Kandidatsamtaler

Hvert halve år afholder et medlem af Undervisningsudvalget en ti minutters kandidatsamtale med alle kandidatstuderende. Ved samtalerne er der mulighed for vejledning omkring kursusvalget for det kommende semester - ligesom der kan snakkes om de generelle planer for den resterende del af studiet. Herefter godkendes kontrakten. Hvis du har en specialevejleder, bør du snakke med ham/hende inden kandidatsamtalen

Der sendes en invitation til samtalen umiddelbart inden samtalerne afholdes i maj og november i forbindelse med kursustilmeldingsperioden. Man tilmelder sig samtalen elektronisk:

Webservice for tilmelding til samtale

368699 / i40