Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Datalogi Studiemiljø SciTech-Tinget (STT)

SciTech-Tinget (STT)

Hvad er SciTech-Tinget?

SciTech-Tinget (STT) er en paraplyforening for alle foreninger på Science and Technology.

Alle foreninger på fakultetet, store som små, er som udgangspunkt en del af STT.

Formålet med SciTech-Tinget er først og fremmest at give foreningerne et forum, hvor de kan søge sparring, hjælp og inspiration hos hinanden, hvad enten det drejer sig om studenterpolitik, studieliv, økonomi, regler eller noget helt femte.

Dernæst er STT bindeleddet mellem ST’s studerende og ST’s ledelse. Til SciTech-Tingets møder kommer aktuelle sager fra fakultetet på dagsordenen, og foreningernes medlemmer kan i STT rejse spørgsmål og bringe ris, ros og konkrete problematikker videre til ledelsen med hjælp fra STT’s studentermedhjælpere. Desuden er det i SciTech-Tinget, at ledelsen finder studerende til arbejds- og fokusgrupper, når nye tiltag skal udvikles eller afprøves.

Derudover koordinerer STT og ST’s studieadministration kommunikationen omkring relevante arrangementer og nyheder til fakultetets foreninger og studerende.

Der bliver holdt møde i SciTech-Tinget to gange hvert semester, men der kan indkaldes til ekstraordinære møder, hvis det er nødvendigt.

Foreninger på ST

Kontakt

Du er altid velkommen til at sende os en mail på scitechtinget.st@au.dk.

Næste møde

3. september 2018 kl. 17:15 i D.01 på Matematik

Sparring 24/7

Mellem møderne foregår kommunikationen i gruppen SciTech-Tinget på Facebook, som alle foreningsmedlemmer på ST kan melde sig ind i.

Gruppen bruges af STT til at få beskeder ud, men kan også benyttes af alle medlemmer til at finde sparring, hjælp og inspiration hos andre foreninger eller hos STT's studentermedhjælpere.

1442652 / i40