DUF

DUF -  Institut for Datalogi Uddannelseforum

Formål

DUF skal være med til at sikre kommunikationen mellem institut og studerende og skal fungere som et forum som:

 • instituttet kan anvende til at orientere om og diskutere relevante udannelsesmæssige spørgsmål direkte med studenterrepræsentanter.
 • kan udpege studenterrepræsentanter til forskellige stående og ad-hoc udvalg (f.eks. omkring indretning af studenterområder)
 • giver de studerende bedre og nemmere mulighed for at rejse spørgsmål, forslag og problemer overfor instituttets ledelse.

Mødefrekvens

Der vil blive afholdt 2-4 møder om året.

Sammensætning

DUF sammensættes af studerende og ansatte på Institut for Datalogi. Som udgangspunkt findes de studerende i DUF  blandt medlemmer af:

 • SOFA (Studenterforening uddannelsen i it), som dækker it bachelor og it-produktudvikling kandidat
 • Datalogisk Studenterforening (DSAU)
 • Instituttets udvalg (PR, IT, Lokale, Lab, Uddannelses -udvalg)

Fra instituttet indgår:

 • Institutleder (Lars Birkedal)
 • Vice-institutleder (Kurt Jensen)
 • Sekretariatschef (Annemette Hammer)
 • Uddannelsesudvalget (Gerth Stølting Brodal, Gudmund Frandsen)
 • Uddannelseskoordinator (Søren Poulsen)
 • Relevante udvalgsformænd og ansatte (efter behov)

Desuden indbydes:
Instituttets studievejleder
Repræsentant fra UNITY, studenterforeningerne.
Instituttets studenterrepræsentanter i studienævn, instituttets udvalg, Akademisk Råd (og lign.)

 

377027 / i40